Interwell

Interwell styrker produktporteføljen og posisjonen som et globalt ledende brønnteknologiselskap gjennom oppkjøp av Petroleum Technology Company AS (PTC)

Del

Transaksjonen bringer to fremgangsrike norske leverandørbedrifter sammen og skaper et ledende teknologimiljø for løsninger til energibransjen.

Avtalen, der Interwell kjøper 100% av aksjene i PTC, er forventet sluttført før sommeren, avhengig av når myndighetene gir godkjenninger.

Komplementerer hverandre

Selskapene er leverandører av brønnteknologi innenfor ulike segmenter av verdikjeden. De har hatt stor suksess med å kommersialisere produktene sine til det internasjonale markedet, hvor de henter brorparten av omsetningen, ca. 70%. Nå går selskapene, begge med hovedkontor i Stavanger, sammen for å styrke produktporteføljen og fortsette den internasjonale veksten.

Interwell tilbyr teknologi, produkter og tjenester som styrker sikkerheten i brønnoperasjoner og øker utvinningen av olje- og gass for oppstrøms energiselskaper. Eksisterende brønner utgjør hovedtyngden av aktiviteten til selskapet, og produktene brukes gjennom hele brønnens livssyklus til og med endelig nedstengning. Produktene har også applikasjonsområder innen alternative energiformer som gass, - hydrogen, - karbonlagring samt geotermiske brønner.

PTC har i løpet av de siste 20 årene patentert og kommersialisert teknologi som forbedrer produksjonseffektivitet og sikkerhet hos aktørene i olje- og gassnæringen. De tilbyr en rekke produkter som har forsterket teknologien til brønnhoder, gassløftingssystemer, kjemiske injeksjonsventiler, sensorer og trykkstyringssystemer for energiselskaper over hele verden.

– Vi gleder oss over at to teknologidrevne norske eksportsuksesser finner sammen for å øke verdiskapningen mot kunder i Norge og det globale markedet. Vår samlede produktportefølje vil hjelpe kundene med å optimalisere produksjonen på eksisterende felt, sikre brønnoperasjoner og gjennomføre trygg nedstenging av gamle felt, med lavt utslipp av klimagasser. Resultater fra tidligere samarbeidsprosjekter gir oss troen på en vellykket integrasjon. Industriene vi opererer i, vil i årene som kommer oppleve store endringer. Denne transaksjonen forsterker evnen vår til å møte disse endringene. Ved å konsolidere markedet kan vi skape verdi for kundene våre, sier Thormod Langballe, CEO i Interwell.

Mer og bedre teknologi styrker veksten

Transaksjonen gir selskapet en samlet størrelse på ca. 700 ansatte, og hovedsete forblir i Stavanger. Thormod Langballe blir CEO og vil etablere en ledergruppe med ansatte fra begge selskaper. Den nye organisasjonen bygges på solide økonomiske resultater. Samlet omsetning i 2021 var i overkant av 2 mrd. NOK, og driftsresultatet før av- og nedskrivninger ca. 800 MNOK. Historisk har selskapene hatt årlig organisk vekst på ca. 15%, og ambisjonene er en fortsatt god vekst i årene som kommer.

– Vi gleder oss til å bli med på en vekstreise sammen med en av markedets fremste aktører. En framtid med utvidet produktportefølje og kunnskapsdeling mellom fageksperter gir troen på at vi sammen kan styrke posisjonen som en global leder innenfor våre segmenter. Begge selskaper har hovedkvarter i Stavanger, noe som tilrettelegger for god informasjonsdeling og felles kultur. Vi deler samme verdier og forretningsfilosofi, og er overbevist om at dette er en god strategisk match, sier Rolf Haaland, CEO i PTC.

Kontakter

Lenker

Om Interwell

Interwell
Interwell
Kvernevik Ring 177
4048 Hafrsfjord

https://www.interwell.com/

Følg pressemeldinger fra Interwell

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Interwell på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.