DLA Piper

Interne partneropprykk i DLA Piper

Del

1. mai tas Helge Neraal, Fredrik Verling og Line Voldstad opp som partnere hos DLA Piper Norway. Alle kommer fra stillinger som senioradvokater og har lang fartstid i firmaet.

- På vegne av DLA Piper er jeg utrolig stolt over at Line, Fredrik og Helge nå rykker opp som partnere. Alle tre har gått gradene hos oss og har utmerket seg gjennom stor innsats, høyt faglig nivå og god evne til å forstå våre klienters behov. Totalt har vi tatt opp fire partnere internt og rekruttert to eksternt i år, og alle bringer med seg verdifull kompetanse som vil styrke firmaet innenfor viktige satsningsområder i årene som kommer, sier managing partner i DLA Piper Norway, Kaare Oftedal.

Line Voldstad har spisskompetanse innen områdene offentlige anskaffelser og EU/EØS-rett. Hun har bred erfaring i praktisk håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse med leverandør. Line bistår daglig oppdragsgivere og leverandører i ulike aspekter av anskaffelsesprosesser og kontraktsforvaltning. Foruten hennes lange fartstid i DLA Piper, har hun også bakgrunn som jurist i Forsvaret og som dommerfullmektig.

- Jeg setter stor pris på tilliten og ser frem til å være med på videreutviklingen av firmaet, samtidig som jeg får jobbe videre med vårt solide lag, sier Line Voldstad.

- Gjennom mange års arbeid i vårt fagmiljø innen offentlige anskaffelser og EU/ EØS-rett har Line markert seg med en meget god forståelse og kompetanse. Line vil nå ha et særlig ansvar for fagområdet offentlige anskaffelser, et fagområde hvor Line har utmerket seg de senere årene, sier avdelingsleder Kjetil Haare Johansen.

Helge Neraal er spesialisert innen entrepriserett og trer inn som ny partner i avdelingen som nylig opprettholdt sin Tier 1-rangering i Legal 500.

Helge kom til DLA Piper som ung advokatfullmektig etter to år i Grette og har opparbeidet seg omfattende erfaring med juridisk bistand innen entrepriserett til både norske og utenlandske entreprenører. Han har de siste årene jobbet mye med store og komplekse prosjekter innenfor både bygg, anlegg, offshore og energi.

- Jeg gleder meg til å tre inn i en ny rolle i vårt ledende entreprisemiljø og er takknemlig for tilliten dette innebærer, sier Helge Neraal.

- Helge har vist strålende evner til teambygging og utvikling av klientrelasjoner. Vi er sikre på at entrepriseavdelingen vår vil løftes enda noen hakk med Helge i sin nye rolle, sier Are Hunskaar, leder av DLA Pipers entrepriseavdeling.

Fredrik Verling er en sentral fagressurs innen satsningsområdet tvisteløsning og prosedyreHan har bekledd de fleste stillingskategorier siden han startet å jobbe i firmaet ved siden av studiene i 2010. Fredrik har betydelig erfaring med rådgivning, utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger og tvisteløsning. Han er spesialisert innenfor bygge- og entrepriserett og prosederer jevnlig saker for domstolene.

- Jeg er glad for tilliten DLA Piper har gitt meg, og gleder til å bidra til å utvikle firmaet videre, sier Fredrik Verling.

- Fredrik har markert seg som en meget dyktig prosedyreadvokat. Han er faglig veldig sterk og har også en unik evne til å dele sin kunnskap og erfaring med både yngre og erfarne medarbeidere, sier Berit Reiss-Andersen, leder av DLA Pipers avdeling for prosedyre og tvisteløsning.

DLA Piper har i 2020 fått seks nye partnere om bord. Jonas Aartun rykket opp fra egne rekker 1. januar, mens Børge Grøttjord fra Grette og Hugo Munthe-Kaas fra Thommessen sluttet seg til firmaet henholdsvis 1. april og 1. mai.

- Vi har et høyt fokus på å utvikle våre medarbeidere, og da er det selvsagt veldig gledelig når vi kan ta opp partnere fra egne rekker. Samtidig beviser også rekrutteringen av Hugo og Børge at vi attraktive for advokater i andre firmaer. Vi ser lyst på fremtiden og jeg gleder meg til å se Line, Fredrik og Helge i deres nye roller. Jeg er helt sikker på at de vil lykkes og at de vil bidra til fortsatt utvikling og vekst for firmaet, sier Kaare Oftedal.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om DLA Piper

DLA Piper
DLA Piper
Bryggegata 6
0250 Oslo

+47 24 13 15 00http://www.dlapiper.no

DLA Piper er et globalt advokatfirma med 4700 advokater og kontorer i mer enn 40 land. Ved Oslo-kontoret på Aker Brygge arbeider det omkring 85 advokater og i overkant av 120 ansatte.

Følg pressemeldinger fra DLA Piper

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DLA Piper på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DLA Piper

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom