OsloMet

Internasjonal konferanse i Oslo: IMISCOE 2022

Del

Europas største nettverk for forskere innen migrasjon og integrering (IMISCOE) holder sin årlige konferanse i Oslo i sommer. Nærmere 1300 forskere vil delta på konferansen.

Europas ledende forskere på migrasjon og integrering møtes i Oslo (foto: Mattias Müller / OsloMet)
Europas ledende forskere på migrasjon og integrering møtes i Oslo (foto: Mattias Müller / OsloMet)

I dagene 29. juni til 1. juli vil 800 migrasjons- og integreringsforskere fra hele Europa finne veien til Oslo. I tillegg vil nærmere 500 forskere delta digitalt. I løpet av konferansen vil det bli holdt nærmere 200 presentasjoner fordelt på 30 parallellsesjoner. 

Med tittelen: Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance, retter årets konferanse søkelyset mot relasjonen mellom begrepene tid og migrasjon. I migrasjonsanalyser blir tidsperspektivet ofte tatt for gitt, men tid oppleves forskjellig og spiller inn i alle migrasjonsprosesser på ulike måter.  

Vi snakker om flyktninger som blir tilkjent midlertidig beskyttelse, når arbeidsmigranter får midlertidig arbeid og hjelp til å bo, eller når illegale flyktninger må leve i usikkerhet for framtiden. Men det handler også om migrantenes forhold til og opplevelse av tid påvirkes av når hjelpetiltakene inntreffer, ofte når det er krise, men andre ganger i etterkant av en krise.  

Hvorfor er det viktig å snakke om dette nå? 

Europa har ikke funnet fullgode løsninger på flyktningkrisen som startet med den syriske borgerkrigen. Vi lever i usikkerhet over den pågående invasjonen av Ukraina. Den globale pandemien setter fremdeles sitt preg på transnasjonale forbindelser. Alt dette trenger vi god og oppdatert forskning på for å kunne forstå, og dermed håndtere bedre.  

Blant de inviterte hovedtalerne på konferansen finner vi Dr. Melanie Griffiths, en av de fremste unge forskerne på utviklingstrekk i innvandringslovgivning, Dr. Liz Mavroudi som forsker på diasporaer og deres relasjon til nasjonalstaten, og Dr. Mirna Safi som er ekspert på etniske minoriteter og antidiskriminering. Konferansen tar altså opp både hvordan migrasjon håndteres på makronivå, og hva slags konsekvenser migrasjon har på mikronivå, i hverdagen til de som blir, de som flytter på seg, og de samfunnene som tar dem imot. 

Det er 19. gangen at den årlige IMISCOE konferansen går av stabelen. Arrangørinstitusjonene bak konferansen er OsloMet, PrioFafo og ISF. 

Konferansen finner sted på OsloMet sin campus i Pilestredet, Oslo. 

Nøkkelord

Kontakter

Fafo: Stein Roar Fredriksen, e-post: srf@fafo.no
ISF: Nina Alexandra Nielsen Urholt, e-post n.a.n.urholt@samfunnsforskning.no
NOVA, OsloMet: Halvard Dyb, e-post: halvard.dyb@oslomet.no
PRIO: Agnete Schjønsby, e-post: agnete@prio.org

Bilder

Europas ledende forskere på migrasjon og integrering møtes i Oslo (foto: Mattias Müller / OsloMet)
Europas ledende forskere på migrasjon og integrering møtes i Oslo (foto: Mattias Müller / OsloMet)
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

Arrangørene

NOVA, OsloMet – er et forskningsinstitutt ved Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet) som forsker på ulike sider ved samfunnet og velferdsstaten. Det fokuserer på hele livssyklusen, fra vugge til grav. Nettside.

Fafo er en uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om arbeidskraft, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt. Nettside.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et selvstendig forskningsinstitutt i Oslo. Instituttet produserer faglig kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. ISF har vært i forkant av migrasjonsforskningen i Norge, fra de første pakistanske innvandrerne som kom tidlig på 1970-tallet, til dagens migrasjonspolitikk og -strømmer. Nettside.

Fredsforskningsinstituttet Oslo (PRIO) forsker på forholdene for fredelige relasjoner mellom stater, grupper og mennesker. Nettside.

Vertsinstitusjon: OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. Nettside.