Parat

Intern lekkasje avslører Wizz Airs diskriminering av ansatte

Del

En lekkasje fra et hemmelig møte i Wizz Airs ledelse den 4. april 2020 avslører at ledelsen så koronakrisen som en mulighet til å «renske opp i flyselskapet», og at det ble brukt diskriminerende kriterier for å avgjøre hvilke piloter som skulle avskjediges.

Parat sender denne pressemeldingen i fellesskap med ETF (European Transport Workers' Federation).

I møtet informerer en av topplederne i Wizz Airs basekapteiner om at 250 piloter vil bli avskjediget innen kort tid, og at de, i tillegg til å stoppe opplæringen av 150 piloter, må overlevere en liste over ytterligere 100 som de ønsker å kvitte seg med.

Basekapteinene som informeres, blir av topplederen gitt to kriterier å basere avskjedigelsesbeslutningene på. Lederen ber dem starte med «de råtne eplene, det vil si alle som har forårsaket kontinuerlige vanskeligheter, enten det er overdrevent sykefravær, ikke gjennomført grunnleggende opplæring, dårlig ytelse i PPC (Pilot Proficiency Check)». Den andre gruppen inkluderer ifølge lederen «svake kapteiner». Med dette mener han ifølge lekkasjen «du vet, den personen. Vi vet at vi har dem, og nå er tiden inne for å renske opp. Alle som ikke er en del av Wizz-kulturen, ikke sant? Alle som er en pain».

Talen hans til basekapteinene fortsetter i samme retning, og han blir gradvis mer direkte når han forklarer motivasjonen bak kriteriene. På et tidspunkt sier han: «Vi har en mulighet her til å gjøre de ti neste årene av livene våre enklere. Så vi kommer ut av dette med en styrket arbeidskraft, som har Wizz-kulturen og som er lettere å ha med å gjøre i tiden som kommer».

Topplederen referer også til Wizz Air-piloter, ansatt gjennom bemanningsselskapet CONFAIR. Han avslører at han ser på det som en siste utvei å skulle avskjedige disse, ettersom de er «lettere å håndtere fordi vi kan la dem gå når som helst», og fordi de er «billige for selskapet».

Lekkasjen avslører den høyst problematiske praksisen Wizz Airs ledelse har brukt for å kvitte seg med dem de oppfatter som bråkmakere under koronakrisen. Wizz Airs dårlige arbeidsmiljø er ingen hemmelighet.

– European Transport Workers' Federation (ETF) har gjentatte ganger avslørt dem på bakgrunn av ansatte som forteller at de har blitt avskjediget på grunn av fagforeningsmedlemskap, eller til og med bare for å beskytte sine egne grunnleggende rettigheter som arbeidstakere.

En pilot i Italia, som stod frem i fjor, sa da at «Wizz Air er kjent for å pushe pilotene sine helt til grensene av hva som er lovlig, og har en tendens til å beskylde ansatte for at de ikke presterer bra nok på jobben dersom de har hatt noen form for sykefravær». Han la til at Wizz Airs ledelse har et særlig uttrykk for ansatte som aldri sykemelder seg – de er «selskapsorientert».

Eoin Coates, Head of Aviation i ETF, sier Wizz Air er velkjent for diskriminering, deres motstand mot fagorganisering og dårlig behandling av ansatte.

– I mars 2019 vurderte Romanias Høyesterett at Wizz Air diskriminerte ansatte basert på deres fagforeningsmedlemskap. Denne saken har bevist at Wizz Air ikke står over loven, men likevel har fortsatt å diskriminere ansatte, sier Coates.

Coates legger til at alle flyselskaper må bli holdt ansvarlige, og fungere i tråd med både nasjonale lovgivninger og EU-lovgivninger.

– Wizz Airs tilnærming til arbeidstakere er uakseptabelt. En arbeidsplass skal ikke være et diktatur, du kan ikke bestemme at de som gjør det de blir bedt om får lov til å beholde jobben, mens andre blir sparket. Særlig når vurderingene blir gjort på basis av de individuelle ledernes subjektive holdninger, sier Coates.

En intern melding til ansatte fra april 2021, som også har blitt sendt videre til ETF, avslører at Wizz Air har gjort endringer i praksisen etter å ha mottatt gjentatte klager, og at de siden har gjort strukturelle endringer i ledelsen. Selv om dette er en positiv utvikling, skjedde det kun som en konsekvens av at press innad i flyselskapet hadde bygd seg opp.

– Strukturelle problemer blir værende, da særlig den utbredte bruken av innleide.
arbeidere. Siden Wizz Airs bedriftsorganisering i seg selv gjør det vanskeligere for ansatte å uttrykke misnøye og komme med formelle klager, vil ikke begrensede endringer i selskapsstrukturen resultere i forandringene som trengs. Til tross for Wizz Airs forsøk, er kjernen i problemet at selskapet fortsetter å nekte ansatte og arbeidere en stemme.

Wizz Air kan utgjøre en sikkerhetsrisiko

Leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, er rystet over innholdet som kommer frem i den lekkede lydfilen.

– For en pilot er ikke sykefravær bare en rettighet, men en lovpålagt plikt du har til å si fra dersom du ikke er i stand til å fly trygt, sier Holsether.

Pilotlederen mener den lekkede lydfilen avdekker sviktende sikkerhet i Wizz Air.

– Det skal være sikkert å fly. Holdningene vi hører i dette lydklippet setter sikkerheten i fare. Piloter som risikerer å miste jobben dersom de sykemelder seg utgjør en fare for seg selv, passasjerene og hele norsk- og internasjonal luftfart, sier Holsether.Original pressemelding fra ETF finner du her: https://mailchi.mp/4a2995fc3c48/ssepress230920-886522 

Parat sitter på opptak av de aktuelle samtalene det er referert til i saken.


Se også sak fra Dagbladet om saken her: https://borsen.dagbladet.no/nyheter/lekket-opptak---ratne-epler-ut/73614165 

Nøkkelord

Kontakter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 23
0187 Oslo

482 10 100http://www.parat.com

Følg pressemeldinger fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom