Frivillig.no

Innvandrere deltar mindre i det frivillige organisasjonslivet, men mer om de blir spurt.

Del

17% av innvandrere deltar i frivilligheten, sier Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i sin rapport om «Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrere i Noreg». Her finner de at andelen innvandrere som har vært frivillig, er markant lavere enn andelen norskfødte som er frivillige. Men på nettsiden Frivillig.no, hvor 2500 organisasjoner, lag og foreninger har lagt ut oppdrag for frivillige, er det dobbelt så stor andel hos nordmenn med innvandrerbakgrunn som melder seg. Så hvorfor er ikke andelen som er med i organisasjonene høyere?

22% av de som melder seg gjennom rekrutteringsportalen Frivillig.no er innvandrere og bidrar til mangfold i frivilligheten. Foto: Frivillighet Norge/ Birgitte Heneide
22% av de som melder seg gjennom rekrutteringsportalen Frivillig.no er innvandrere og bidrar til mangfold i frivilligheten. Foto: Frivillighet Norge/ Birgitte Heneide

– Rekrutteringsverktøyet Frivillig.no åpner døren inn i frivilligheten for folk som ikke har et eget nettverk som spør dem om å bli med, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Siden 2015 har Frivillig.no inspirert og invitert nye folk til å melde seg som frivillige i en lokal organisasjon. Over 40.000 besøker siden hver måned og i 2019 var det over 21.000 som sendte inn melding om at de ville engasjere seg i en organisasjon, lag eller forening. Av dem oppgir 22% at de er født utenfor Norden i Frivillig.no sine brukerundersøkelser.

Johnsen mener at terskelen inn i frivilligheten bør være lav.
– Vi må ikke bare være selvrekrutterende, men bruke verktøy slik som Frivillig.no så vi når ut bredere når vi rekrutterer. Johnsen viser til at 35% som rekrutteres gjennom Frivillig.no ikke har vært frivillig før, og at mange har innvandringsbakgrunn.

Mangfold som en ressurs

Redd Barna har i flere år rekruttert bredt og åpent, og heier på mangfold i organisasjonen av mange grunner.

– ­Med mangfold blant frivillige vil det også være lettere å skape mangfoldige aktiviteter, lettere å nå mangfoldige målgrupper. Flere ulike hoder tenker og handler ulikt, utfordrer på ulike måter, ser ting med ulikt syn, imøtekommer mennesker, oppgaver og problemstillinger ulikt, og rommer enormt potensial for kreativitet, større nettverk, bredere rammer og nytenkning på tvers av alle mulige rammer. Dette mener Vigdis Holm, regionleder Øst i Redd Barna.

Mangfold er ikke bare viktig og nyttig for organisasjonene, det er ikke minst viktig for integreringen av enkeltpersoner. Rapporten til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, publisert i januar 2020, påpeker nemlig også at «frivillige blant innvandrere legger ned flere timer frivillig arbeid enn norskfødte frivillige.»

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på opplevelser av mestring, integrering og det å gjøre noe meningsfylt som frivillig. Det å bli en del av et nettverk og et miljø og være med i et felleskap er viktig. Mange vil gjerne gi noe tilbake til samfunnet og gir rikelig av seg selv, sin kompetanse, sine styrker og sin tid, sier Holm

Redd Barna har generelt opplevd økt rekruttering via Frivillig.no og ser at en del av de interesserte har innvandring og minoritetsbakgrunn, men har selv ikke noen rutiner for å måle denne andelen i sin organisasjon.

– Vi har supre frivillige fra mange land. Det er mange som tar kontakt. Vi legger ikke ut spesifikke annonser med dette fokuset, men etterstreber alltid mangfold. Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra, eller hvem du er, når vi rekrutterer. Det vi legger vekt på er at alle er velkomne, forteller Holm.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

22% av de som melder seg gjennom rekrutteringsportalen Frivillig.no er innvandrere og bidrar til mangfold i frivilligheten. Foto: Frivillighet Norge/ Birgitte Heneide
22% av de som melder seg gjennom rekrutteringsportalen Frivillig.no er innvandrere og bidrar til mangfold i frivilligheten. Foto: Frivillighet Norge/ Birgitte Heneide
Last ned bilde

Lenker

Om Frivillig.no

Frivillig.no
Frivillig.no
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo

21567666https://frivillig.no

Mange venter bare på å bli spurt
Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Kort fortalt gjør vi det enklere for organisasjoner å rekruttere nye frivillige, og enklere for folk å finne noe å engasjere seg i. Over 2000 organisasjoner er registrert og får inn tilsammen i snitt 45 nye meldinger om dagen fra folk som vil bli frivillige.

Alle kjenner ikke alle
Å være frivillig betyr å bidra, å lære og å være en del av et fellesskap. Slike fellesskap er samfunnets vaksine mot ensomhet. Frivillighet Norge bruker Frivillig.no som et verktøy for å øke deltakelsen i frivilligheten, gjennom det inkluderingen i samfunnet og bekjempe ensomhet.

Frivillig.no er gratis og kan brukes av organisasjoner, lag og foreninger registrert i frivillighetsregisteret, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler.

Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge, og er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Følg pressemeldinger fra Frivillig.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillig.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillig.no

Populært nyttårsforsett med mening: dobbelt så mange melder seg frivillig i januar enn resten av året!3.1.2022 10:59:06 CET | Pressemelding

De første ukene i januar er det minst dobbelt så mange som melder seg som frivillig til en organisasjon enn ellers i året. Dette viser statistikk fra rekrutteringssiden Frivillig.no over de siste 5 årene er helt tydelig. Og selv de siste årene der rekrutteringen har vært betydelig redusert på grunn av pandemien, så er januar fortsatt en høytid for å kjenne på lysten til å bli med i frivilligheten.

Finalister til den nasjonale prisen Årets Nykommer i Frivilligheten10.11.2021 16:06:35 CET | Pressemelding

For sjette år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Prisen deles ut i forbindelse med FNs internasjonale dag for frivillighet, for å sette pris på det engasjementet og den frivillige innsatsen som nye frivillige har lagt ned, og for å vise at det ikke er så vanskelig å begynne å gjøre noe for andre.

Finalister til Årets Nykommer i Frivilligheten - nasjonal frivillighetspris13.11.2019 06:00:00 CET | Pressemelding

For fjerde år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Dette for å sette pris på engasjement og frivillig innsats fra de nye frivillige som har vist at det ikke er så vanskelig å gjøre noe for andre. Prisen til Årets nykommer i frivilligheten deles ut av Frivillig.no og Frivillighet Norge, på Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo 5. Desember

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom