NGI

Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Del

IFE, NILU, NIVA og NGI har sendt et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet. Den nye planen skal på plass i 2023.

IFE, NILU, NIVA og NGI har sendt et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet.
IFE, NILU, NIVA og NGI har sendt et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet.

De fire forskningsinstituttene NIVA, IFE, NGI og NILU gjennomfører en prosess for å vurdere et formalisert og utvidet samarbeid. Vi har hatt et godt samarbeid om innspillet og vil også samarbeide om andre relevante høringsinnspill fremover.

Her er innspillet fra NIVA_IFE_NGI_NILU til langtidsplanen, Meld. St. 4 (2018–2019) Melding til Stortinget Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer og mer konkrete mål for innsatsen i den kommende fireårsperioden. Planen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer.

De overordnede målene for langtidsplanen er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, å møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. For kommende langtidsplanperiode lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner:

  • Et teknologiløft på 800 mill. kroner
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner
  • Kvalitet i høyere utdanning på 250 mill. kroner.

Regjeringens langsiktige prioriteringer favner om flere av våre sentrale forskningsområder. Les mer om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning på regjeringen.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

IFE, NILU, NIVA og NGI har sendt et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet.
IFE, NILU, NIVA og NGI har sendt et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet.
Last ned bilde

Lenker

Om NGI

NGI
NGI
Sognsvn. 72
0855 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

NGI - På sikker grunn
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

NGI sender live fra Arendalsuka 18.8: Debatter om kvikkleire og kompetansebehovet i bygge- og anleggsbransjen13.8.2021 16:20:12 CEST | Pressemelding

– NGI forsker og utvikler metoder for å sikre at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Krevende grunnforhold, som kvikkleire, og et klima i endring krever at vi kontinuerlig utvikler nye og bedre løsninger. Vi må tilpasse oss et endret klima og kutte utslipp. Norges nest største næring, bygge- og anleggsbransjen, er en del av løsningen, sier administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom