Den norske kirke

Innskjerping: Ikke tillatt med åpen kirke i kommuner på tiltaksnivå A

Del

Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger

En tom Bjorbekk kirke. Foto: Geir Myre
En tom Bjorbekk kirke. Foto: Geir Myre

Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, KA
Kirkevergene oppfordres til å sende informasjonen videre til tillitsvalgte og ansatte i kirkelige fellesråd, og andre som har nytte av den.

Innskjerping: Ikke tillatt med åpen kirke i kommuner på tiltaksnivå A

Det har i dag kommet nye presiseringer fra Barne- og familiedepartementet omkring åpen kirke.

Kommuner med tiltaksnivå A

Departementet presiserer at tros- og livssynshus skal holdes stengt i de kommunene som er omfattet av covid-19-forskriftens kapittel 5A (særlig høyt tiltaksnivå, vanligvis omtalt som tiltaksnivå A).

Covid-19-forskriften gjør unntak for samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner. Kirken kan derfor åpnes for samtaler mellom ansatte og enkeltpersoner av en sjelesørgerisk karakter, med utgangspunkt i en forespørsel om slik samtale. I forbindelse med dette kan man også tenne lys og be. Formålet er utelukkende å kunne tilby samtaler, bønn, lystenning og nattverd for enkeltpersoner.

Det er også som tidligere informert om tillatt med bisettelser, begravelser, vielser og dåp innenfor de deltakerbegrensningene som gjelder.

Kommuner med nasjonalt tiltaksnivå

I kommuner som er omfattet av nasjonalt tiltaksnivå og ikke har strengere lokale regler, er det lov til å holde kirken åpen for individuell samtale og bønn. Dette behovet kan imøtekommes ved å tenne et lys, be en bønn, motta nattverd eller samtale med en prest eller annen i stab. Åpen kirke skal ikke annonseres eller gjennomføres som et arrangement.

I kommuner med nasjonalt tiltaksnivå gjelder følgende anbefalinger og retningslinjer:

  • Det kan maksimalt være 10 personer i kirken samtidig, i tillegg til ansatte.
  • Vi kan opplyse om at kirken er åpen, men ikke annonsere. Nøktern informasjon på nettside og evt. plakat med prestens og diakonens telefonnummer, er tilstrekkelig.
  • Det skal ikke være aktiviteter eller arrangementslignende tiltak under Åpen kirke. Dempet musikk som CD og orgel i bakgrunnen er ok.
  • Åpen kirke skal ha tilbud om individuelle samtaler med en prest/diakon. Det kan deles ut nattverd, på forespørsel, til enkeltpersoner. Kirken er ellers åpen for stillhet og bønn.
  • Frivilliges deltakelse avgrenses til ivaretakelse av smittevern.

Med vennlig hilsen,

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet

Martin Stærk, leder i Norges Kirkevergelag

Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver KA

Nøkkelord

Kontakter

Ved spørsmål eller innspill kan du kontakte:
Eldbjørg Leinebø Ekre, KA: eldbjorg.ekre@ka.no / 41610918
Sigrid Rege Gårdsvoll, Kirkerådet: sg422@kirken.no / 93684547

Bilder

En tom Bjorbekk kirke. Foto: Geir Myre
En tom Bjorbekk kirke. Foto: Geir Myre
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke