Helse Sør-Øst RHF

Innsatte i fengslene skal få bedre psykisk helsehjelp

Del

Psykiske helsetjenester og rusbehandling til innsatte i fengslene skal styrkes. Selv om tilbudet har blitt bedre de siste årene, er det et mål å gi de innsatte et mer likeverdig tilbud.

Det anslås at om lag ni av ti innsatte i fengsel har en psykisk lidelse og at over halvparten sliter med rusmiddelavhengighet når de blir innsatt. De regionale helseforetakene og Kriminalomsorgen har derfor utarbeidet en nasjonal plan som skal styrke helsetilbudet ytterligere.

– Vi vet at psykiske helseproblemer er vanlig blant innsatte og det er viktig å styrke behandlingstilbud i fengslene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Den nasjonale planen legger opp til at det skal være stedlige tjenester i fengslene. Disse kan organiseres som et poliklinisk tilbud i fengslene eller gjennom team som reiser ut til fengslene. Tilbudet skal være dimensjonert med tanke på antall innsatte, type soning og sikkerhetsnivå.

– Innsatte i fengsler har samme rett til nødvendig helsehjelp som andre innbyggere, men ofte er ordinære helsetjenester ikke tilgjengelige nok og det kan være utfordrende å gjennomføre behandling utenfor fengselet, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Hun mener det er viktig å utvikle kompetanse knyttet til de særegne forholdene som påvirker innsattes helse og livsvilkår.
– Den nasjonale planen blir viktig for å styrke tjenestene og sørge for mindre variasjon, sier Skule.

I Helse Sør-Øst er det åtte helseforetak med ansvar for 30 fengsler.

Siden 2018 har Helse Sør-Øst RHF fordelt 26 millioner kroner til styrking av helsetjenester for innsatte. Midlene er i stor grad benyttet til spesialisthelsetjenester ved etablering av nye fengsler og avdelinger med høyt sikkerhetsnivå ved Agder fengsel, Romerike fengsel (avdeling Ullersmo) og Indre Østfold fengsel (avdeling Eidsberg).

10 millioner kroner av midlene er nylig fordelt mellom seks helseforetak:

Helseforetak

Tildeling

Sykehuset Vestfold HF

2 mill. kroner

Sykehuset Innlandet HF

2 mill. kroner

Akershus universitetssykehus HF

2 mill. kroner

Oslo universitetssykehus HF

2 mill. kroner

Vestre Viken HF

1 mill. kroner

Sykehuset Telemark HF

1 mill. kroner

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom