Mattilsynet

Innsatsen mot antibiotikaresistens nytter

Del

Forbruket av antibiotika til dyr gikk ned i 2017, og forbruket til oppdrettsfisk var fortsatt svært lavt, viser Mattilsynets overvåkning av området i 2017. Antibiotikaresistente bakterier i dyr og matvarer er fortsatt et begrenset problem i Norge, men import og turisme kan true den gode tilstanden vi har.

Harald Gjein, adm.dir i Mattilsynet
Harald Gjein, adm.dir i Mattilsynet


Forbruket av antibiotika til dyr og forekomsten av antibiotikaresistente bakterier fra dyr og mat i Norge er fremdeles et begrenset problem. Det viser en ny rapport Mattilsynet har bestilt fra Veterinærinstituttet.

- Vi er svært fornøyd med den systematiske innsatsen som husdyrnæringen, veterinærer og bønder har gjort for å redusere antibiotikabruken. I Norge er det tradisjon for tett samarbeid mellom myndigheter, næring og forvaltning. Det gir resultater, sier Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet.

Må opprettholde innsatsen

- Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er mye større i andre land enn i Norge. Stort forbruk av antibiotika er den viktigste driveren for resistens, men betyr mindre i Norge enn i andre land fordi forbruket er lite.

For å beholde den gunstige situasjonen vi har her i Norge kreves det strenge smitterutiner hos bøndene, veterinærer og leger må ha en bevisst og restriktiv holdning til bruk av antibiotika, og privatpersoner må ha kunnskap hos om hva de kan gjøre for ikke å bidra til økende antibiotikaresistens.

- Vi ser at tiltakene vi har iverksatt fungerer, men vi kan ikke la de gode resultatene bli en hvilepute. Det er spesielt viktig å unngå spredning av antiotikareistens, her er det fortsatt mange kunnskapshull. Antibiotikaresistens er et problem som må forebygges, det kan ikke bekjempes dersom vi lar det vokse ut av kontroll. Dette krever innsats fra alle deler av samfunnet, sier Gjein.

Mattilsynets tiltak for å forebygge antibiotikaresistens

Mattilsynet hovedoppgave er å sørge for at maten er trygg og dyra er friske. Friske dyr fører naturlig nok til lite medisinbruk. Restriktiv bruk av antibiotika på gårdene, gode smitterutiner, god hygiene på slakterier og god kjøkkenhygiene hjemme på kjøkkenet er alle viktige punkter for å unngå at problemet med antibiotikaresistens øker.

Overvåkningsprogrammer og tilsyn med alle deler av næringskjeden gir nødvendig oversikt, og mulighet for å forebygge, slik at uønskede hendelser ikke oppstår. Blant Mattilsynets konkrete tiltak er overvåkningsprogrammet på LA-MRSA. LA-MRSA er en resistent bakterie som finnes i svinebesetninger.


Les mer om resultatene her.

Kontakter

Bilder

Harald Gjein, adm.dir i Mattilsynet
Harald Gjein, adm.dir i Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom