Forskningsrådet

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N ordningen) – Det kryr av gode ideer i norsk næringsliv

Del

Regjeringen har satt av et rekordhøyt beløp på 1,25 milliarder kroner til ordningen om innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N). Ny rapport dokumenterer at ordningen bidrar til innovasjon og verdiskaping.

– Regjeringen vil at næringslivet skal forske mer både for å omstille seg til å bli grønnere, og for å finne nye næringer vi skal leve av i fremtiden. Vi vil at nye arbeidsplasser først og fremst skal komme i private bedrifter. Forskning blir et virkemiddel for å få det til, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forskningsrådet forvalter ordningen. Nylig mottok Forskningsrådet 352 søknader fra bedrifter i alle fylker. Ønsker om å bidra til bærekraftig omstilling og digitalisere er gjennomgående i mange av søknadene. Hvilke prosjekter som mottar støtte offentliggjøres 12. desember 2019.

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. – Innovasjonsprosjektet gir et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gir samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen skal avlaste økt risiko bedrifter tar ved å satse på nye forretningsområder, nye produkter og tjenester. 2/3 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. 1/3 av søkerne er fra bedrift med under 10 ansatte. 1/3 av bedriftene er under 4 år (gründerbedrifter).

– Interessen er stor og det er vekst i antall søkere sammenlignet med i fjor. Det kryr av gode ideer i norsk næringsliv, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Vellykket ordning

Møreforskning har i snart 20 år kartlagt graden av måloppnåelse for innovasjonsprosjekt i næringslivet. Evalueringens viktigste funn er at ordningen fungerer etter hensikten og at prosjektene gir gevinster både for bedriften som har prosjektet, og for samfunnet. Ordningen gjør at flere prosjekter blir satt i gang og gjennomført enn om bedriftene ikke hadde fått prosjektstøtten.

Bedriftene svarte at hele 88 prosent av IP-N prosjektene har høyere ambisjonsnivå enn andre FoU-initiativ i bransjen. Bedriftenes tilbakemeldinger er tydelig på at prosjektene har vært viktige for kompetanseutvikling, samarbeidsrelasjoner og nettverksbygging. Flertallet av avsluttede prosjekter har hatt stor betydning for bedriftens utvikling.

Tilgjengelige midler til ordningen er 1,25 milliarder kroner. Det er søkt om til sammen 2,8 milliarder kroner. Mange søkere vil dermed få avslag. Følg med 12. desember.

-----------------

Les evalueringen i vedlegg nedenfor.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom