Forskningsrådet

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N ordningen) – Det kryr av gode ideer i norsk næringsliv

Del

Regjeringen har satt av et rekordhøyt beløp på 1,25 milliarder kroner til ordningen om innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N). Ny rapport dokumenterer at ordningen bidrar til innovasjon og verdiskaping.

– Regjeringen vil at næringslivet skal forske mer både for å omstille seg til å bli grønnere, og for å finne nye næringer vi skal leve av i fremtiden. Vi vil at nye arbeidsplasser først og fremst skal komme i private bedrifter. Forskning blir et virkemiddel for å få det til, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forskningsrådet forvalter ordningen. Nylig mottok Forskningsrådet 352 søknader fra bedrifter i alle fylker. Ønsker om å bidra til bærekraftig omstilling og digitalisere er gjennomgående i mange av søknadene. Hvilke prosjekter som mottar støtte offentliggjøres 12. desember 2019.

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. – Innovasjonsprosjektet gir et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gir samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen skal avlaste økt risiko bedrifter tar ved å satse på nye forretningsområder, nye produkter og tjenester. 2/3 av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. 1/3 av søkerne er fra bedrift med under 10 ansatte. 1/3 av bedriftene er under 4 år (gründerbedrifter).

– Interessen er stor og det er vekst i antall søkere sammenlignet med i fjor. Det kryr av gode ideer i norsk næringsliv, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Vellykket ordning

Møreforskning har i snart 20 år kartlagt graden av måloppnåelse for innovasjonsprosjekt i næringslivet. Evalueringens viktigste funn er at ordningen fungerer etter hensikten og at prosjektene gir gevinster både for bedriften som har prosjektet, og for samfunnet. Ordningen gjør at flere prosjekter blir satt i gang og gjennomført enn om bedriftene ikke hadde fått prosjektstøtten.

Bedriftene svarte at hele 88 prosent av IP-N prosjektene har høyere ambisjonsnivå enn andre FoU-initiativ i bransjen. Bedriftenes tilbakemeldinger er tydelig på at prosjektene har vært viktige for kompetanseutvikling, samarbeidsrelasjoner og nettverksbygging. Flertallet av avsluttede prosjekter har hatt stor betydning for bedriftens utvikling.

Tilgjengelige midler til ordningen er 1,25 milliarder kroner. Det er søkt om til sammen 2,8 milliarder kroner. Mange søkere vil dermed få avslag. Følg med 12. desember.

-----------------

Les evalueringen i vedlegg nedenfor.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom