Frivillighet Norge

Innlegg: Samarbeid med frivilligheten om Korona-tiltak!

Del

Frivillighet Norge anbefaler norske kommuner å samarbeide med frivillige organisasjoner om å forebygge smitte av Korona-viruset.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge) (Bildet kan brukes fritt mot fotokreditering)
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge) (Bildet kan brukes fritt mot fotokreditering)

Rundt om i norske kommuner er det nå et voldsomt engasjement blant folk som vil bidra inn i den nasjonale dugnaden for å forebygge smitte av koronaviruset. Vi i Frivillighet Norge og våre medlemmer er svært takknemlige for folks enorme innsatsvilje, som er helt avgjørende i situasjoner som dette.

Samtidig må det frivillige engasjementet blir tatt imot på en god og trygg måte i tråd med kommunenes og Helsedirektoratets retningslinjer og ikke skaper nye situasjoner der smitte kan spres. Frivillige organisasjoner har høy kompetanse på og erfaring med beredskapsarbeid og krisehåndtering. Derfor anbefaler Frivillighet Norge at folk henvender seg til de frivillige organisasjonene i kommunene om de vil bidra, og at kommunen inngår gode avtaler om samarbeid med disse.

KS og Frivillighet Norge har utarbeidet åtte konkrete tips for å få på plass samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Oppsummert anbefaler vi kommunene følgende:

  • Start med organisasjoner som allerede har etablert samarbeid med kommunen og som allerede har omfattende beredskapsplaner for krisesituasjoner.
  • Kartlegg hvilke andre organisasjoner som kan bidra og hold oversikt over disse.
  • Spesifiser hvilke typer oppgaver kommunen har behov for å løse og hvordan de ulike frivillige organisasjonene kan bidra, for eksempel med sin kompetanse på aktiviteter, utstyr og lokaler.
  • Husk at frivilligheten kan nå spesifikke grupper i samfunnet, også særlige sårbare grupper som ikke nåes så enkelt i ordinære kommunikasjonskanaler, for eksempel utsatte familier, minoritetsbefolkning med begrensede norskkunnskaper og folk som bor på gata.
  • Etabler enkel, ubyråkratisk og tillitsbasert dialog med organisasjonene og informer dem om hvordan de kan få kompensert utgifter ved behov.

Frivilligheten bringer mennesker sammen og skaper fellesskap, tillit og tilhørighet. Selv om vi i denne ekstraordinære situasjonen må avlyse fysiske møter, legger ikke organisasjonene ned arbeidet. Nye behov oppstår, og de siste dagene har vi sett mange eksempler på at frivillige skaper nye digitale møteplasser, telefontjenester og tilbud om praktisk bistand, både til folk i karantene og til kommunene. Å svare på folks skiftende behov er det organisasjonene kan best.

Frivilligheten og viljen til å bidra er noe av det beste vi har i samfunnet, og sammen med hjelpearbeiderne som legger ned en fantastisk innsats, vil den hjelpe oss gjennom også denne krisen. Vi gjør vårt beste for å støtte på veien.

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge) (Bildet kan brukes fritt mot fotokreditering)
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge) (Bildet kan brukes fritt mot fotokreditering)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom