Frivillighet Norge

Innlegg: Nå kan KrF prioritere frivilligheten i Østlandsregionen

Del

I høst er Kristelig Folkeparti i en unik posisjon til å gjøre en forskjell for en av sine viktigste velgergrupper i Østlandsregionen: de frivillige ildsjelene!

Frivillighet var også tema

Det var ikke bare spørsmålet om regjeringssamarbeid til høyre eller venstre som var tema på landsstyremøtet 28. september. Der ble det også resolusjonen «Sammen for et bedre samfunn» vedtatt, som viser KrFs prioriteringer framover. Her framheves «en sterkere satsing på frivillighet og sivilsamfunnet».

Det er ikke dumt. Tall fra Frivillighet Norges ferske frivillighetsbarometer viser at 85 prosent av KrFs velgere har gjort frivillig innsats de siste 12 månedene. Tilsvarende tall for befolkningen for Østlandet uten Oslo og Akershus ligger på 62,9 prosent. Barometeret viser også at over 80 prosent av KrFs velgere er medlemmer av frivillige organisasjoner, har deltatt på frivillighetens aktiviteter og har gitt penger til frivilligheten. Partiet har altså mange velgere å hente blant Norges over 100 000 frivillige lag og foreninger. Men også disse må følges opp med tiltak som monner.

Rettighetsfestet momskompensasjon

Frivillige organisasjoner er mer enn pynt i politikeres fortellinger om norske fellesskap. Frivilligheten er en egen samfunnssektor som må ha egne rammebetingelser som legger til rette for mer aktivitet og engasjement. Senest i fjor vedtok alle partiene på Stortinget at regjeringen skulle legge fram en plan for opptrapping av frivillighetens momskompensasjon. Ingenting vil fremme vekst i sektoren mer enn dette.

KrF må bidra til at opptrappingen av ordningen gjennomføres. Det riktige tidspunktet er nå, når partiet bestemmer seg hvem de skal samarbeide med i regjering og hva de krever av disse samarbeidspartnerne. Uavhengig av om partiet velger samarbeid med høyre- eller venstresiden er muligheten stor til å finne støtte for full, rettighetsfestet momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Det må også lokale representanter følge opp.

Mens KrF har hatt utfordringer med oppslutningen, er det frivillige engasjementet i Norge høyt. Men det kan øke mer. Med full, rettighetsfestet momskompensasjon kan organisasjonene bruke mer tid og ressurser på å øke aktiviteten og skape enda større samfunnsverdier. Det vil gi mer fotball, korps og leksehjelp per krone, flere bistandskroner som kan brukes på formålet, flere ressurser som kan settes inn i redningsarbeid og større kapasitet i organisasjonenes hjelpetilbud innenfor helse, eldreomsorg, barnevern og rusbehandling.  

Sagt med KrFs egne ord: mer av det som betyr noe. Også velgere.

Stian Slotterøy Johnsen

Generalsekretær, Frivillighet Norge

Kontakter

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom