Frivillighet Norge

Innlegg: Frivilligheten roper høyt allerede

Del

I et leserinnlegg etterlyser stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) rop fra frivilligheten. Vi er enige i at regjeringens forslag til tilleggsproposisjon har unødvendige kutt, men vil likevel nyansere fortellingen til Pettersen.

– Regjeringen har lovet at full og regelstyrt momskompensasjon dette skal komme på plass i løpet av stortingsperioden. Det er vi glade for, skriver generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen i dette svaret til leserinnlegg av stortingsrepresentant Tage Pettersen (H). (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
– Regjeringen har lovet at full og regelstyrt momskompensasjon dette skal komme på plass i løpet av stortingsperioden. Det er vi glade for, skriver generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen i dette svaret til leserinnlegg av stortingsrepresentant Tage Pettersen (H). (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Av: Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge 

Full og regelstyrt momskompensasjon er og har i lang tid vært, en samlet frivillighets viktigste sak. Nå har regjeringen lovet at dette skal komme på plass i løpet av stortingsperioden. Det er vi glade for. For 2022 er posten økt, med mål om full kompensasjon. Det er fortsatt usikkert om dette vil være nok, men det vil gi organisasjonene mer av deres momsutgifter tilbake. Den forrige regjeringen kunne ha innført full og regelstyrt momskompensasjon, men valgte å ikke gjøre det. Vi mener regelstyring må komme raskt på plass. Det krever ikke økt pott, og regelverket for tildeling er allerede på plass. Her kan Stortinget presse på for å få regjeringen til å gjennomføre løftet raskt.   

Vi har signert Fritidserklæringen og er opptatt av å gi flere barn og unge mulighet til å delta i gode, organiserte og varige fritidsaktiviteter. Vi har reagert på at regjeringen kutter i fritidskortet uten at de samme midlene flyttes til andre tiltak med samme mål. Samtidig er det viktig å forstå at Fritidskortet ikke vil gi økte midler til frivillige organisasjoner generelt. Fleredeltakere gir organisasjonene økte kostnader som ikke dekkes fullt ut av deltakeravgifter og kontingenter. Det var også forslag til regler for ordningen som kunne ført til økte administrative kostnader og økt statlig styring av innretning på aktivitetene. At kutt i fritidskortet flytter makt fra familier til organisasjoner er for oss en uforståelig påstand. Organisasjonene drives jo av frivillige fra familiene i lokalsamfunn over hele landet.

Vi har, som Pettersen, reagert kraftig på kuttet i skattefradragsordningen og gitt tydelig beskjed til alle partiene på Stortinget om dette. Dersom alle de som ville gitt mellom 25 000 og 50 000 i gaver, reduserer sitt bidrag til 25 000 om forslaget vedtas, vil dette gi et tap på 363 millioner kroner i gaver til frivillige organisasjoner. Dette er basert at snittet provenytap for skattefradrag ligger på ca 22 prosent. Dette er alvorlig for organisasjonene, som allerede har opplevd at gaveinntektene har gått ned under korona. Vi mener Stortinget må si nei til dette kuttet.  

For oss er det ikke relevant å ta med kutt i gaveforsterkingsordningen i denne sammenhengen. Dette er en ordning for kunst og kultur, ikke først og fremst frivillige organisasjoner. Riktignok mottar flere frivillige organisasjoner gaver som faller inn under ordningen, men for det store flertallet er helt klart momskompensasjonsordningen den mest sentraleDet er likevel ikke slik at de 800 millionene Pettersen refererer til er det som er gitt av staten i gaveforsterkning, i 2020 var dette beløpet i overkant av 150 millioner kroner. Og siden midlene til gaveforsterkning er hentet fra overskuddet til Norsk Tipping, vil disse millionene fremdeles komme kulturfeltet til gode. 

Det er bra at Høyre ønsker bedre støtteordninger for frivilligheten. Det gjør vi også, og vi roper høyt om behovet for full og regelstyrt momskompensasjon, økninger i skattefradragsordningen, mer frie midler og forenklinger i søknader og rapporteringskrav, momskompensasjon for frivillighetsbygg og andre forbedringer av rammevilkårene. Det vil vi fortsette med.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Regjeringen har lovet at full og regelstyrt momskompensasjon dette skal komme på plass i løpet av stortingsperioden. Det er vi glade for, skriver generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen i dette svaret til leserinnlegg av stortingsrepresentant Tage Pettersen (H). (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
– Regjeringen har lovet at full og regelstyrt momskompensasjon dette skal komme på plass i løpet av stortingsperioden. Det er vi glade for, skriver generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen i dette svaret til leserinnlegg av stortingsrepresentant Tage Pettersen (H). (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom