Bane NOR

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

Del

Tirsdag 30. april ble kontrakten med en verdi på 2,2 milliarder kroner undertegnet mellom Bane NOR og arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS for InterCity-strekningen fra Eidsvoll nord til Langset.

Fra venstre: Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane NOR), Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør Utbygging øst i Bane NOR), Mathias Fabich (daglig leder i PNC ANC), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre) og Bettina Gerti Gross (markedssjef PNC). Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR
Fra venstre: Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane NOR), Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør Utbygging øst i Bane NOR), Mathias Fabich (daglig leder i PNC ANC), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre) og Bettina Gerti Gross (markedssjef PNC). Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Kontrakten omfatter blant annet byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel, tre korte bruer, samt Minnevika jernbanebru på 836 meter. Dobbeltsporet vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hamar.

Bane NORs prosjektsjef for strekningen Venjar-Langset, Rønnaug I. Resset, ønsket velkommen.

 I dag er vi rundt 65 mennesker som jobber med prosjektet. Det er en glede å få signert denne kontrakten, og nå gleder vi oss til å samarbeide med enda flere, sa den fornøyde prosjektsjefen.

Utbyggingsdirektør Einar Kilde i Bane NOR la vekt på sikkerhet og miljø i sine velkomstord til entreprenøren.

 Jeg er sikker på at dette blir et bra samarbeid og ser for meg at dere vil konkurrere med NCC som har den tilstøtende entreprisen, sa utbyggingsdirektøren med et lurt smil.

Entreprenørene Hæhre og PNC var svært så enige.

 Vi er spente og stolte, konstaterte Gudmund Roen i Hæhre. Mathias Fabich i PNC sa at de takker Hæhre for tilliten og tilføyde lunt at de hadde jobbet sammen før, og at de var samstemte i det meste.

Viktig brikke

Dobbeltsporet Venjar-Langset, gjennom Eidsvoll, er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.

Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

I Eidsvoll kommune er NCC Norge AS i gang med den ni kilometer lange strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord. Denne kontrakten ble inngått i september 2018, og deler av strekningen skal tas i bruk høsten 2022. Parsellen fra Eidsvoll nord til Langset planlegges tatt i bruk høsten 2023.

Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2026, vil reisetiden Hamar-Oslo bli redusert til 55 minutter.

God respons

Kontrakten tildeles etter prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger med de kvalifiserte.

- Vi er godt fornøyd med responsen i markedet etter at oppdraget ble lyst ut for andre gang. Vi har hatt et godt samarbeid med tilbyderne underveis i prosessen, opplyser prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR. Med i konkurransen var arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS, NCC Norge AS og Veidekke Entreprenør AS. Sistnevnte leverte ikke tilbud.  

Dette er entreprisen

Entreprisen er en flerfaglig utførelsesentreprise som også omfatter de jernbanetekniske fagene med unntak av signalanlegget. Kontraktssummen er på 2,2 milliarder kroner. Entreprisen omfatter:

 • Brukonstruksjoner
 • Underbygning
 • Spor
 • Kontaktledning
 • Elkraft
 • Tele
 • Banestrømforsyning
 • Undervannsarbeider

Det skal bygges tre dobbeltsporede jernbanebruer og en driftsveibru:

 • Julsruddalsevja jernbanebru, totallengden mellom landkaraksene: 64,8 m
 • Sæterdal driftsveibru, totallengden mellom landkaraksene: 40 m
 • Minnevika jernbanebru, totallengden mellom landkaraksene: 836 m
 • Strandheim jernbanebru, totallengden mellom landkaraksene: 61 m

Det skal bygges to betongkulverter på strekningen:

 • Ved Sætre bygges en betongkulvert under de nye jernbanesporene, Sætre kulvert: 47,8 m
 • På Kråkvålhalvøya legges jernbanen i kulvert under omlagt adkomstvei. Kråkvål jernbanekulvert: 80 m

Nøkkelord

Kontakter

Cecilie Gjørtz
Kommunikasjonsrådgiver
928 81 347

Bilder

Fra venstre: Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane NOR), Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør Utbygging øst i Bane NOR), Mathias Fabich (daglig leder i PNC ANC), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre) og Bettina Gerti Gross (markedssjef PNC). Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR
Fra venstre: Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane NOR), Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør Utbygging øst i Bane NOR), Mathias Fabich (daglig leder i PNC ANC), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre) og Bettina Gerti Gross (markedssjef PNC). Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR
Last ned bilde
Minnevika jernbanebru, som med sine 836 meter blir Norges lengste jernbanebru. Brua skal stå på 268 peler, og hver av pelene går 40 meter dypt. (Illustrasjon: Bane NOR)
Minnevika jernbanebru, som med sine 836 meter blir Norges lengste jernbanebru. Brua skal stå på 268 peler, og hver av pelene går 40 meter dypt. (Illustrasjon: Bane NOR)
Last ned bilde
Nytt dobbeltspor Venjar - Langset (i grått) fjerner flaskehalsen mellom Gardermobanen og Dovrebanen og gir sammenhengende dobbeltspor. Det betyr kortere reisetid og plass til flere avganger. Illustrasjon: Bane NOR
Nytt dobbeltspor Venjar - Langset (i grått) fjerner flaskehalsen mellom Gardermobanen og Dovrebanen og gir sammenhengende dobbeltspor. Det betyr kortere reisetid og plass til flere avganger. Illustrasjon: Bane NOR
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom