Felleskjøpet Agri

Inngår strategisk samarbeid for økt digital utvikling og presisjonsjordbruk

Del

Felleskjøpet Agri med i styrket Norsk-Svensk allianse: Svenske Hushållningssällskapet inngår et strategisk samarbeid for økt digitalisering og for å få ut presisjonsjordbruks teknologi og kompetanse med Dataväxt, Lantmännen og Felleskjøpet Agri. Samtidig går Hushållningssällskapets datterselskap AgriIT inn som deleier i Dataväxt.

For å ytterligere drive den digitale utviklingen av landbruket inngår partene nå et strategisk samarbeid. Samarbeidet består av flere deler, deriblant en samarbeidsavtale mellom Lantmännen og Hushållningssälskapet for å drive felles prosjekter innen digitale tjenester. Med flere aktører skapes en bredere kunnskaps- og erfaringsbase å bygge videre på. Samtidig er det kostnadseffektivt og raskere å sammen lage tjenester som kan tas i bruk av et bredere spekter av bønder og rådgivere.

Den andre delen av samarbeidet har som mål å øke kunnskapen og bruken av presisjonsteknologi innen landbruket. Økt digitalisering og bedre presisjon i jordbruket gir en mulighet til å produsere mer, bedre og renere. Dette er en viktig bidragsyter for at landbruket skal nå sine klimamål.

- Med svenske Hushållningssällskapets inntreden styrkes samarbeidet vi allerede har med Lantmännen og Dataväxt. Deres kompetanse og erfaring gir nye muligheter. Samarbeidet har en nordisk tilnærming, der både nye tjenester og kunnskap vil tas ut i både Sverige og Norge. Allerede høsten 2019 vil de første Dataväxt- tjenestene tilbys via Felleskjøpets «Min gård». Tjenestene vil være tilpasset norske forhold. Et strategisk samarbeid som dette er veien å gå også i Norge, og et norsk-svensk basert tjenesteutviklingssamarbeid er noe Felleskjøpet Agri har stor tro på, sier Bjarne Holm, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri.

Siden 2011 har Hushållningssällskapens rådgivere og Dataväxt samarbeidet med å ta frem digitale verktøy til svenske bønder. Samarbeidet som nå inngås er en videreutvikling av dette.. I 2016 kjøpte Lantmännen en majoritetspost i Dataväxt og i 2018 gikk også Felleskjøpet Agri inn med en eierpost i Dataväxt og ble en aktiv part i det videre utviklingsarbeidet. Lantmännen fortsetter som majoritetseier i Dataväxt.

Samarbeidet med Hushållningssällskapet betyr mye for utviklingen av effektive rådgiververktøy og samhandlingen mellom bonde og rådgiver. Bondens behov og rådgiverens behov er ikke alltid identiske, og i dag og fremover vil Dataväxts tjenester utvikles for å tilfredsstille begge sine behov for å sikre en effektiv digital kommunikasjon mellom bonde og rådgiver. Erfaringer herifra kan også tas ut utenfor Sverige. Rådgivningsverktøyet vil fortsatt tilbys andre rådgivingsorganisasjoner og tilpasses deres behov. Vi er også glade over å ha Hushållningssällskapet som ny deleier da dette gir oss ytterligere en sterk og erfaren aktør i vår virksomhet, noe som kommer til å bidra til fortsatt utvikling av våre tjenester, sier Fredrik Djupmarker, daglig leder i Dataväxt.

Kontakter

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Om Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet har 30 000 medlemmer og består av 17 frittstående selskaper over hele Sverige som sammen og hver for seg tilbyr kunnskap for landets framtid. Hushållningssälskapet driver naturbruksgymnasier, forsøksgårder, forskningsprogram, prosjekt for bedre mat – og tilbyr rådgiving til landbruket og bygdeutvikling. I Norge tilsvarer Norsk Landbruksrådgiving Hushållningssälskapet.

Om Dataväxt

Dataväxt AB er et teknikk- og kunnskapsbasert firma med røtter i det Svenske landbruket. Firmaet startet i 1996 med å utvikle programvare for dokumentasjon av jordbruk og dyrking. I dag markedsføres en rekke produkter for dokumentasjon, sporbarhet og oppfølging innen den grønne sektoren.

Om Lantmännen

Lantmännen er et landbrukssamvirke og Nord-Europas ledende aktør innen landbruk, maskin, bioenergi og livsmiddel. Lantmännen eies av 25 000 svenske bønder, har 10 000 ansatte, har virksomhet i et 20talls land og omsetter for 45 milliarder svenske kroner årlig. Med sin base i korn foredler Lantmännen jordenes ressurser for et livssterkt landbruk. Gjennom forskning, utvikling og virksomhet i hele verdikjeden tar Lantmännen ansvar fra jord til bord. Les mer på lantmannen.com. 

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet Agri har en omsetning på 15,5 milliarder og 3 641 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Felleskjøpet Agris virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er markedsregulator for kornsektoren i Norge.

Følg saker fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Felleskjøpet Agri

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom