Avinor

Inngår samarbeid om produksjon av bærekraftig jet biofuel

Del

Avinor har inngått avtale med Quantafuel om kjøp av bærekraftig jet biofuel basert på norsk biomasse. Drivstoffet skal produseres i et pilotanlegg delfinansiert av ENOVA.

Fra Quantafuels anlegg i Danmark.
Fra Quantafuels anlegg i Danmark.

- Jet biofuel er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. Etableringen av et pilotanlegg er et viktig steg mot produksjon av bærekraftig jet biofuel i Norge, sier konserndirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor.

Quantafuel AS har utviklet en teknologi for produksjon av flytende drivstoff fra biomasse; BtL (Biomass-to-Liquid). Råstoffet som benyttes i produksjonen er fast trevirke i form av flis, sagspon eller andre tre-kvaliteter.

- Med den nylig inngåtte avtalen skal Quantafuel etablere og produsere bio-drivstoff basert på råvarer fra norsk skog. Denne satsingen på biomasse hadde ikke latt seg gjennomføre uten støtte fra Enova og en avtale med Avinor, sier Kjetil Bøhn, administrerende direktør i Quantafuel AS. 

Jet biofuel avgjørende
I tillegg til den løpende moderniseringen av flyflåten, er jet biofuel og elektrifisering avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten.

I januar 2016 ble Oslo lufthavn verdens første internasjonale hub som kunne levere bærekraftig jet biofuel på kommersiell basis til alle fly som tanker der. Prosjektet demonstrerte at jet biofuel kan benytte ordinær logistikk og infrastruktur for drivstoffleveranser til lufthavner. I 2017 ble prosjektet utvidet til også å omfatte Bergen lufthavn.

I dag produseres det relativt lite bærekraftig biodrivstoff på verdensbasis og det lille som er tilgjengelig tilbys til en pris som ikke er konkurransedyktig. Norsk luftfartsbransje har i flere år vurdert ulike tiltak for å få tilgang på mer jet biofuel. I 2017 utredet Rambøll – på oppdrag fra norsk luftfartsbransje – status for bærekraftig flydrivstoff. Utredningen viste at 30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030, basert på leveranser fra skogindustrien.

- Det er svært gledelig at Quantafuel nå tar steget videre og bidrar til at norske ressurser kan benyttes til jet biofuel. Potensialet er stort, og vil i tillegg til klimaeffekten legge grunnlaget for økt verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Vi ser fram til resultatene fra pilotprosjektet, sier Snekkerbakken i Avinor.

- Luftfarten i Europa gjennomgår en stor forandring, hvor politiske beslutninger drevet av miljøhensyn materialiseres i nye innblandingskrav som fremmer biobaserte drivstoff. Quantafuels mål er å kommersialisere sine egenutviklede teknologier, og dette prosjektet, i samarbeid med sterke partnere innen norsk luftfart, er et stort steg i den retningen, sier Bøhn i Quantafuel.

Finansieres gjennom forhåndskjøp
For å finansiere utviklingen, har Avinor forpliktet seg til å kjøpe drivstoff som skal produseres i anlegget for til sammen 8 millioner kroner. Pilotanlegget er delfinansiert av ENOVA.

Om teknologien
- Ved oppstarten av Quantafuel var vår løsning for omdannelse av biomasse den mest teknologisk modne, men vi valgte likevel å først kommersialisere omdannelse av plastavfall til lavutslippsprodukter for å ta posisjon i dette voksende markedet tidlig. Nå som etableringen av det første anlegget for dette i Danmark er i sluttfasen, gir det oss stor glede at vi kan ta frem igjen vår satsning på biomasse, sier Bøhn i Quantafuel.

Quantafuels teknologi ble allerede i 2007 påbegynt i lab-skala. Siden den gang har selskapet utviklet et konsept for en fullverdig og komplett BtL-prosess. Pilotprosjektet skal gi selskapet nødvendig erfaring og datagrunnlag for å vurdere framtidige fullskalaanlegg. Foreløpige kapasitetsmål for et fullskalaanlegg er minimum 7-9 millioner liter drivstoff per. år.

Pilotanlegget som nå skal designes og bygges, blir plassert sentralt på Østlandet. Det er i tråd med Quantafuels strategi om å ta en posisjon med egenutviklet teknologi, sterke partnere som Avinor, og i markeder der selskapet kan utgjøre et positivt bidrag for miljøet.

Om Quantafuel:
Quantafuel AS er et norsk energiselskap som utvikler, designer og drifter produksjonsanlegg for produksjon av kjemikalier av høy kvalitet og syntetiske brenselprodukter basert på ikke-resirkulerbare avfallsprodukter og biobaserte produkter. I løpet av de siste 10 årene har selskapet utviklet patentert teknologi som omdanner blandet plastavfall til lavkarbon avansert drivstoff og kjemikalier som kan benyttes til ny plastproduksjon, samt teknologi som omdanner fast biomasse til lavkarbon avansert drivstoff (jet biofuel) til bruk i kommersiell luftfart.

Kontaktperson Quantafuel:
Adm. Direktør i Quantafuel Kjetil Bøhn
Tlf: 0047 915 73 818
e-post: kjetil.bohn@quantafuel.com

Kontakter

Bilder

Fra Quantafuels anlegg i Danmark.
Fra Quantafuels anlegg i Danmark.
Last ned bilde
Adm. Direktør i Quantafuel Kjetil Bøhn
Adm. Direktør i Quantafuel Kjetil Bøhn
Last ned bilde
Konserndirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor.
Konserndirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor.
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom