Miljøstiftelsen Bellona

Inngår klima-samarbeid

Del

Horisont Energi inngår samarbeid med Bellona om virkemidler for karbonfangst – og lagring. Selskapet skal produsere hydrogen og ammoniakk og lagre karbondioksid i et lager under havbunnen utenfor Finnmark. Bellona heier på den storstilte satsningen på mer lagring av CO2.

Horisont Energi skal produsere utslippsfri hydrogen og blå ammoniakk i storskala og lagre karbondioksid i et nytt lager under havbunnen. CCS-prosjektet, som har fått navnet Polaris, vil kunne ta imot mer enn 100 millioner tonn karbondioksid. Dette utgjør dobbelt så mye som Norges årlige klimagassutslipp.

Regjeringens største klimatiltak har vært etablering av CO2-lageret Northern Lights, men kapasiteten er ikke tilstrekkelig dersom Europa skal halvere sine utslipp i 2030. Horisont Energi skal bygge det neste lageret.

- Snøballen har begynt å rulle, og allerede nå kommer lagringsalternativ nummer 2. Det nye karbonlageret viser at karbonfangst og lagring ikke er noe bare staten driver med, sier seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.

 Anerkjent klimaaktør

Horisont Energi skal samarbeide med Bellona om virkemidler for CCS (karbonfangst -og lagring).

- Omdanning av gass til blå ammoniakk og hydrogen med CO2-lagring er raskeste vei til utslippsfritt hydrogen i stor skala. Horisont Energi har som ambisjon å være en spydspiss i arbeidet for industrialisering av utslippsfri hydrogenproduksjon og CCS. Derfor har vi valgt å samarbeide med Bellona, som har hatt karbonfangst og lagring som en hovedprioritet i Norge og i EU over flere tiår, og har opparbeidet en tung faglig kompetanse og et omfattende nettverk på dette feltet. Bellona er en anerkjent klimaaktør som kan være med på å videreutvikle det regulatoriske rammeverket for CCS i riktig retning, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO og grunnlegger av Horisont Energi.

Ammoniakk brukes i dag til produksjon av gjødsel, som er viktig for matproduksjon og i kjemisk industri. Men ammoniakkproduksjon er i dag assosiert med høye CO2-utslipp.

- Horisont Energi skal produsere utslippsfri ammoniakk, uten at det krever mye fornybar elektrisk kraft, sier Haukelidsæter Eidesen.

I tillegg er ammoniakk et karbonfritt drivstoff til skipsfart der batteridrift ikke er praktisk mulig. Men det er viktig at produksjonen av ammoniakk også er utslippsfri. Det har Horisont Energi en løsning på, ved å lagre CO2 fra produksjonsprosessen.

- Dette er en løsning Bellona har kjempet for siden 1992, og det er inspirerende å se at industriaktører endelig ser karbonfangst og lagring som en måte å avkarbonisere produksjonen av ammoniakk, sier Berstad i Bellona.

Bellona og Horisont Energi skal også samarbeide om å ta CO2 ut av atmosfæren og lagre CO2 under bakken «til evig tid», også kalt karbonnegative løsninger. Dette vil være et viktig supplement til å redusere CO2 utslippene vesentlig. I dag finnes det ikke et regelverk for negative utslipp. Bellona og Horisont Energi skal samarbeide om hvordan dette regelverket kan innordnes og ta initiativ i politiske prosesser for å få dette på plass.

For mer informasjon, kontakt:

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen

CEO og grunnlegger, Horisont Energi

Mobil: + 47 99 03 68 92

E-postbhe@horisontenergi.com

Eivind Berstad 

Seniorrådgiver 

Mobil: 98435747

e-post: eivind@bellona.no

Bilder

Seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.
Seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.
Last ned bilde
Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO og grunnlegger av Horisont Energi.
Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO og grunnlegger av Horisont Energi.
Last ned bilde

Om Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen Bellona
Miljøstiftelsen Bellona
Vulkan 11
0178 Oslo

23 23 46 00https://bellona.no

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer. Bellonas tilnærming er teknologioptimistisk og basert på systemtenkning, med mål om å utvikle og fremme løsninger for politikere, offentlig forvaltning og næringsliv. Stiftelsen ble grunnlagt i 1986 og har i dag ca. 60 medarbeidere – deriblant ingeniører, statsvitere, økonomer, biologer, jurister og journalister – fordelt på våre kontorer i Oslo, Brussel, London, Berlin, Murmansk og St. Petersburg, i tillegg til representasjoner i USA og flere EU-land. Våre nettsider finnes i norsk, engelsk og russisk utgave.

Følg pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljøstiftelsen Bellona på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom