Byggenæringens Landsforening

Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak

Del

I dag møtte bl.a. Treindustrien, Norsk Lastebileierforbund, NHO og BNL statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø for å snakke om Modulvogntog. – Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak, fordi det vil gi færre biler på veien, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak , fordi det vil gi færre biler på veien. Foto: Treindustrien
Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak , fordi det vil gi færre biler på veien. Foto: Treindustrien

Byggenæringen består også av mange produsenter, som treindustri, vinduer, trapper, dører og isolasjon. Disse produseres i all hovedsak på hjørnesteinsbedrifter rundt om i Norge, og er avhengig av effektiv og lønnsom transport til byggeplasser.

Ved å ta i bruk modulvogntog og 24-meters vogntog kan vi få vesentlige C02-kutt. Beregninger fra Norges Lastebileier-Forbund viser en reduksjon i CO2-utslipp på mellom 14 og 16 % opp mot ordinære vogntog.

Selv om det ble åpnet for modulvogntog i 2014 har man ikke fått effekt av ordningen. Dette fordi hver veistrekning må åpnes for seg og dette går svært tregt slik at norske produsenter i praksis ikke får tatt i bruk modulvogntog. Ved å åpne opp dagens tømmerveinett også for modulvogntog vil vi få rask og god effekt, som ikke krever store investeringer.

– Trebasert industri og annen industri er svært opptatt av å kunne hente ut bl.a miljøeffektene av ordningen. Målet er færre vogntog på veiene, lavere klimagassutslipp, og økt konkurransekraft, sier Sandnes

Effekten er nå at byggenæringen har fått svekket konkurransekraft fordi utenlandske vogntog kjører inn fra Sverige på stamveinettet helt frem til kunden med modulvogntog.

– Transportutgiftene er betydelig for bedriftenes marginer som i utgangspunktet er svake. Disse kostnaden videreføres i kostnadene for oppføring av bygg og anlegg, sier Sandnes videre.

– Dette er en håpløs situasjon for norsk næringsliv som er gjenstand for en konkurransevridning som svekker norsk konkurransekraft, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL

BNL mener at Modulvogntog må prioriteres av regjeringen og det er mange gode grunner til det:

  1. Innføringen av Modulvogntog vil styrke konkurransekraften til norske industriprodusenter
  2. Det vil sikre arbeidsplasser
  3. Tiltaket er et miljøtiltak – BNL vil kalle det Miljøvogntog med færre biler på veiene som også gir bedre trafikksikkerhet
  4. Vil gi reduserte kostnader for oppføring av bygg og anlegg

Gode politiske intensjoner må følges opp i praksis, og nå må regjeringen sørge for de nødvendige tiltakene slik at ordningen også får effekt for norsk næringsliv.  – Hva venter vi egentlig på? 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak , fordi det vil gi færre biler på veien. Foto: Treindustrien
Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak , fordi det vil gi færre biler på veien. Foto: Treindustrien
Last ned bilde

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Nye prognoser juni 2021: Veksten fremover avhenger av oppsving i anlegg25.6.2021 10:41:27 CEST | Pressemelding

BNLs markedsrapport for 2021 utarbeidet av Prognosesenteret viser at de ulike markedene har klart seg bedre enn fryktet gjennom pandemien, og prognosene viser vekst. – Veksten fremover avhenger imidlertid av det forventede oppsvinget for anlegg. Det stor usikkerhet rundt dette, selv om oppdatert prosjektinformasjon viser et oppsving, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

BNL anbefaler bedriftene i byggenæringen å ta Smittestopp-appen i bruk19.2.2021 07:51:16 CET | Pressemelding

Byggenæringens Landsforening (BNL) er opptatt å sørge for å holde hjulene i gang i byggenæringen samtidig som vi skal bidra til å forhindre smittespredning. – BNL oppfordrer nå alle som jobber i bedrifter og ansatte til å laste ned den nye versjonen av Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet. Dette er et svært viktig verktøy som vil bidra til bedre smittesporing, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom