Innbyggerinitiativ for løsrivelse av tidligere Haram kommune

Del

Folkeaksjonen Haram ut av Ålesund overrakte torsdag et sterkt og godt fundamentert innbyggerinitiativ til ordfører Eva Vinje Aurdal og varaordfører Vebjørn Krogsæter - med rundt 4 000 underskrifter om løsrivelse av tidligere Haram kommune.

I tillegg er rundt 1 300 underskrifter utelatt, fordi Haram ut av Ålesund ikke klarer å verifisere disse enten på navn eller med bostedsadresse i tidligere Haram kommune. Det er stor sannsynlighet for at rundt 500 av disse underskriftene er reele. Kampanjen pågår fortsatt, og nye underskrifter kommer daglig inn til støtte for løsrivelse. Vi satte en strek pr. 2.10 mtp overrekkelse av innbyggerinitiativ.

Vedlagt det signerte og formelle innbyggerinitiativet til Ålesund kommune, som også har gått til statsforvalter og kommunaldepartement.

Kontakter

Styrets leder Harald Nordang Tlf 915 10990 og/eller presse-ansvarlig på post@haramutavalesund.no

Dokumenter

Om Haram ut av Ålesund

Haram ut av Ålesund
Oterleivegen 311
6294 Fjørtoft

https://haramutavalesund.no/
Interesseorganisasjon for å reversere kommunesammenslåinga med Ålesund.