Den norske kirke

Inn- og utmeldinger i koronaåret

Del

Den norske kirkes inn- og utmeldingstall er klare. 2 369 meldte seg inn i kirken i løpet av koronaåret 2020, viser foreløpige tall fra kirkens medlemsregister. Tall for antall døpte ventes i løpet av våren.

Slik var julaftengudstjenesten på Grua, Hadeland, 24. desember 2020. (Foto: Kirkerådet)
Slik var julaftengudstjenesten på Grua, Hadeland, 24. desember 2020. (Foto: Kirkerådet)

– At 7 av 10 nordmenn er medlem i Den norske kirke sier mye om at kirken er en stor, bred, åpen og mangfoldig folkekirke, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.

Siden Den norske kirke åpnet for inn- og utmelding på nett i 2016, har tallene variert. Raaum mener nedgangen i innmeldinger i 2020 kan være en konsekvens av koronapandemien.

– 2020 har vært et år med store begrensninger på det fysiske tilbudet. Det kan ha påvirket innmeldingstallet, likevel har over 2000 personer meldt seg inn i Den norske kirke, sier Raaum. Hun fortsetter: – I løpet av våren kommer dåpstallene som vil gi et endelig svar på hvor mange nye medlemmer Den norske kirke har fått i løpet av koronaåret. 

I 2020 valgte 12 725 personer å melde seg ut av kirken.

– Den norske kirke har en stor oppslutning i befolkningen og er en viktig del av samfunnet. Dette er det nest laveste utmeldingstallet siden vi åpnet for utmeldinger på nett. Norge blir mer mangfoldig, og vår jobb er å utvikle kirken slik at det er rom for alle som ønsker å være medlem, sier Raaum.

Inn- og utmeldingstallene er hentet fra kirkens medlemsregister. Innmeldingstallene viser antall personer som tidligere er døpt i et kristent trossamfunn, og som har meldt seg inn i Den norske kirke. I tillegg til dette kommer dåpstallene som er ventet i løpet av våren. I 2019 ble 28 011 døpt og dermed medlem i Den norske kirke, i 2018 var tallet 28 597. Dåp er den eneste forutsetningen for medlemskap i kirken.

2016

2017

2018

2019

2020

Innmeldte i Den norske kirke

3147

2443

2096

3353

2369

Utmeldte av Den norske kirke

41024

15424

11877

19037

12725

Merk: Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016. I 2019 var det kirkevalg, noe som fører til høyere antall utmeldinger enn andre år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Slik var julaftengudstjenesten på Grua, Hadeland, 24. desember 2020. (Foto: Kirkerådet)
Slik var julaftengudstjenesten på Grua, Hadeland, 24. desember 2020. (Foto: Kirkerådet)
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke