Statens vegvesen

Ingen trafikk i Stalheimskleiva i år

Del

Stalheimskleiva vert ikkje opna for trafikk i 2021.

Slik såg det ut då muren rasa ut i Minesvingen i haust. Foto: Statens vegvesen
Slik såg det ut då muren rasa ut i Minesvingen i haust. Foto: Statens vegvesen

- Dette gjeld alle formar for motorisert ferdsle, både motorsyklar, privatbilar og turistbussar, slår avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen fast.

Bakgrunnen for avgjersla er ei dramatisk hending i september i fjor.

Då rasa ein fire-fem meter høg mur ut i, og ein gravemaskin med førar fall 10-15 meter. Det er i ettertid avdekt fleire stader med utsette murar som kan rasa ut dersom ein set trafikk på.

Arbeidet tek tid

Arbeidet framover vil ta tid. Stalheimskleiva er verna og ligg i eit verdsarvområde. Dette gjer at tiltak må planleggast og godkjennast av rette instansar.

Samstundes er Statens vegvesen opptekne av å utføra arbeidet på ein måte som sikrar tryggleiken for dei som skal jobba og ferdast i området.

- Endå flottare enn me var klar over

- Arbeidet vårt har avdekt at Stalheimskleiva er eit endå flottare og endå meir fantastisk byggverk enn me har visst frå før, seier Finden.

Til no ukjende høge murar både i inner- og yttersvingar har kome til syne. Minekammer frå krigen har vorte grave fram. Unike smijernsrekkverk langs vegen vart på 1930-talet delvis støypt inn i betong, og bør no få sin renessanse. Statens vegvesen samarbeider med vernemyndigheitene for å finna gode løysingar for det vidare arbeidet.

- Her må vi i fellesskap legga ein god plan for å vareta og utvikla Kleiva. Stalheimskleiva er vårt svar på Den kinesiske mur. Å ta vare på den autentiske verdien er viktig, seier Finden.

Det vil fortløpande verta vurdert om det kan leggjast til rette for annan type ferdsel i delar av kleiva.

- Men det er uansett viktig å understreka at dette er eit anleggsområde, som ein ikkje kan gå inn i utan godkjenning, strekar Finden under.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Slik såg det ut då muren rasa ut i Minesvingen i haust. Foto: Statens vegvesen
Slik såg det ut då muren rasa ut i Minesvingen i haust. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Minesvingen i tidlegare tider. Foto frå Statens vegvesen sitt arkiv
Minesvingen i tidlegare tider. Foto frå Statens vegvesen sitt arkiv
Last ned bilde
- Stalheimskleiva er vårt svar på Den kinesiske mur, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.
- Stalheimskleiva er vårt svar på Den kinesiske mur, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom