Motvind Norge

Ingen statlig arealplan - Bjerkreim kan berge sitt Faurefjell

Del
Foto: Line Bjørk/ Motvind Norge
Foto: Line Bjørk/ Motvind Norge

Olje- og energidepartementet kunngjorde i dag at konsesjonen på Faurefjellet vindkraftverk ikke skal ha virkning som statlig arealplan.

Statlig plan er avslått, men konsesjonen består. Saken er nå sendt tilbake til  Bjerkreim kommune, som dermed nå har reell myndighet etter Plan- og bygningsloven til å avgjøre Faurefjellets skjebne.

Dette er svært gode nyheter for alle naboer som i lang tid har kjempet mot dette prosjektet, som evt. vil bli den femte vindkraftutbyggingen i Bjerkreim kommune og den niende i Dalane. Det er et område som er hardt rammet av konsesjoner som ble utdelt for årevis tilbake, og som nå viser seg med langt mer alvorlige konsekvenser enn noen var forespeilet den gang.

Spørsmålet som kommunen skal behandle, er søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av arealene fra LNF-område (landskap, natur og friluftsliv), til industriområde for vindkraft. 

Så er det å håpe at Bjerkreim kommune har fått med seg at dispensasjonsbehandlingen må være fulllstendig etter pbl 19-2, ikke kun en henvisning til konsesjonsbehandlingen. Her må kommunen ta ansvaret de er pålagt.

Statlig arealplan er et av statens kraftigste verktøy for å sørge for at det blir bygget kritisk infrastruktur. Vindkraftverk for overskuddsproduksjon av kraft med tanke på kjøp og salg hører ikke med til kritisk infrastruktur. Statlig plan kan ikke gis "uten videre", slik det påstås fra vindkraftbransjen. Det må mye mer til enn hensyn til bedriftsøkonomien og lønnsomheten i et privat selskap. Plan- og bygningsloven stiller opp et vesentlighetskrav, som f.eks. hensynet til forsyningssikkerhet." Vesentlighetskravet er ikke tilstede i Faurefjell.

Dette har vært Motvind Norges standpunkt siden starten, og vi har fått støtte av en juridisk betenkning fra professor Ole Christian Fauchald. Å bruke statlig arealplan på denne måten er imot formålet for statlig arealplan, og imot intensjonen med lovverket.

Utbygger på Faurefjell er Norsk Vind AS, som tidligere i år fikk avslag på søknad om utsatt frist for oppstart av anlegget, i tråd med Stortingets vedtak av 19. juni i år. Der blir endelig frist for gitte konsesjoner på land satt til 31.12.2021, og Norsk Vind AS får ikke utsettelse utover dette. Det betyr at de vil få store problemer med å få anlegget realisert, og hvis de likevel tar sjansen,  gjør selskapet det på egen risiko.

Avgjørelsen vil også kunne få betydning for andre prosjekt der det er søkt om statlig arealplan, som f eks. Skorveheia i Flekkefjord. Også der er utbygger Norsk Vind AS, og også der er fristen 31.12.2021. Vedtaket vil kunne føre til at anlegget ikke lar seg realisere innen fristen, og dermed ikke lar seg realisere i det hele. 

Kontakt:
Eivind Salen, Motvind Norge, tlf 900 96 564
Marit Breivik i Motvind Sørvest, tlf 482 30 344

Les mer om Faurefjell og prosjektet, se bilder og kart her

Faurefjellet vindkraftverkNøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Line Bjørk/ Motvind Norge
Foto: Line Bjørk/ Motvind Norge
Last ned bilde
Foto: Line Bjørk/ Motvind Norge
Foto: Line Bjørk/ Motvind Norge
Last ned bilde
foto: Motvind Norge
foto: Motvind Norge
Last ned bilde
Foto: Marit Breivik/Motvind Norge
Foto: Marit Breivik/Motvind Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!14.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom