GlobeNewswire

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Dela

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

VD kommenterar

Den 4 juli 2019 kunde vi meddela att den första patienten i IBTs kliniska fas III-studie hade rekryterats och doserats. Vårt arbete fokuseras nu på att säkerställa att kontrakterade kliniker blir startklara för rekrytering av patienter och att vi kan hålla en hög takt i rekryteringen av för tidigt födda barn som kan ingå i studien. Detta arbete sker dels genom vårt CRO, ”Clinical Research Organisation”, och IBTs personal är också djupt engagerade i de olika faserna av arbetet, såsom förhandling av kontrakt med sjukhus, motivera deltagande läkare och annan hälsovårdspersonal att prioritera vår studie samt att se till att studieprodukt finns på plats vid rätt tidpunkt.

Den nu pågående pivotala fas III-studien, som vi givit namnet ”The Connection Study” är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad för att utvärdera säkerhet och effekt av IBP-9414 vid förebyggande av nekrotiserande enterokolit (NEC), och inkluderar även andra viktiga kliniska aspekter vid matning av prematura spädbarn.

Kommentarer till vårt utvecklingsprogram från FDA och andra myndigheter i Europa innebär en förbättring av det kliniska programmet genom att vi nu även har en primär effektparameter i fas III-studien som omfattar så kallad feeding tolerance. Studien inkluderar 2 158 barn med en födelsevikt på 500-1 500 gram och kommer att genomföras på cirka 100 sjukhus i USA, Europa och Israel.

Förändringarna av det kliniska programmet medför inte några väsentliga skillnader vad det gäller kostnader eller genomförandet av fas III-studien.

Den nu pågående kliniska fas III-studien är historisk på så sätt att den utgör den mest omfattande kliniska studie som någonsin företagits avseende nekrotiserande enterokolit, och även den mest omfattande kliniska studien på för tidigt födda barn någonsin, så vitt känt för IBT.

Parallellt med utvecklingsprojektet arbetar IBT även med att utvärdera potentiella marknadsförings- och distributionspartners. I mars 2019 tecknade vi ett avtal om distribution av IBP-9414 i Israel. Avtalet ger IBT möjlighet att långsiktigt tillgodogöra sig en övervägande del av framtida intäkter från försäljning av IBP- 9414 i Israel.

Stockholm den 21 augusti 2019

Staffan Strömberg

VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

  2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
jan-dec
Nettoomsättning - - - - -
Rörelseresultat, tkr -7 923 1 286 -8 766 -7 858 -39 417
Resultat efter skatt, tkr -7 561 665 -8 247 -8 479 -40 607
Balansomslutning, tkr 554 977 600 420 554 977 600 420 563 371
Periodens kassaflöde, tkr -1 114 -6 788 -8 691 416 019 381 544
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,10 -0,60 -0,82 40,19 35,36
Likvida medel, tkr 539 453 576 800 539 453 576 800 542 170
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,67 0,06 -0,73 -0,82 -3,76
Eget kapital per aktie (SEK) 48,86 52,54 48,86 52,54 49,59
Soliditet (%) 99% 98% 99% 98% 99%

* I rörelseresultatet för andra kvartalet ingår valutakursvinst på terminsaffärer och valutaplaceringar uppgående till 53 (10 739) tkr. Rörelsens kostnader uppgick till 7 976 (9 453) tkr före valutakursvinst (Not 2)

Väsentliga händelser under andra kvartalet (apr-jun) 2019

  • Den 19 maj kunde bolaget rapportera att FDA meddelat att IBT svarat tillfredsställande på de kommentarer som FDA hade rörande studiedesignen av bolagets planerade fas lll-studie. Till följd av FDAs kommentarer inkluderas nu även en utvärdering av IBP-9414 effekter på de för tidigt födda barnens matsmältningssystem i den pågående fas III-studien. Detta eftersom ett allvarligt medicinskt problem för de för tidigt födda barnen är att de inte kan ta upp näring på ett adekvat sätt. Tidigare har bolaget enbart haft fokus på att förebygga NEC (nekrotiserande enterokolit) vilket är en mycket allvarlig  tarmsjukdom som drabbar för tidigt födda och som ofta har dödlig utgång. Inkluderingen av ytterligare ett indikationsområde innebär multipla av varandra oberoende endpoints vilket kan öka chanserna till framgång i studien och därmed produktens marknadspotential
  • IBTs IND-ansökan (Investigational New Drug) godkändes i USA och den kliniska studien har även blivit godkänd i Storbritannien, Frankrike, Ungern och Spanien 

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-jun) 2019

  • IBT tecknade den 5 mars 2019 sitt första distributionsavtal för sin produkt IBP-9414 med MegaPharm Ltd. avseende den israeliska marknaden och den palestinska myndighetens territorium. Avtalet ger MegaPharm exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja produkten om och när den får marknadsgodkännande. IBTs andel kommer att efter en inledande kortare period utgöra 70% av försäljningsintäkterna. IBT planerar att öppna kliniska prövningscenter för den avgörande fas III-studien i landet. MegaPharm deltar redan i detta arbete eftersom det är väsentligt för att engagera ”key opinion leaders” i marknadsföringen av produkten

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 4 juli meddelade IBT att den första patienten har rekryterats i bolagets pivotala kliniska fas III-studie, The Connection Study
  • Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-­9414 som syftar till att förebygga nekroti­serande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Bilagor

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER25.5.2020 16:20:00 CESTPress release

Bid procedure on 27 May 2020 Certificate: Commercial paper issued in SEK by non-financial companies with a registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date, i.e. with the maturity date on 27 November 2020 at the latest. Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after 18 May 2020. Bids: Counterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se. Bid date: Wednesday 27 May 2020 Bid time: 0900-0930 hours (CEST) on the Bid date Requested volume: (corresponding nominal amount) SEK 4 billion Highest permitted bid volume: (corresponding nominal amount) The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in e

Change in Orion Group Executive Management Board as of 1 June 2020: Professor Outi Vaarala appointed as Senior Vice President for Research and Development25.5.2020 15:20:00 CESTPress release

ORION CORPORATION STOCK EXCHANGE RELEASE 25 MAY 2020 AT 4.20 p.m. EEST Change in Orion Group Executive Management Board as of 1 June 2020: Professor Outi Vaarala appointed as Senior Vice President for Research and Development ProfessorOuti Vaarala, M.D., Ph.D. has been appointed Senior Vice President for Research and Development and member of the Executive Management Board of the Orion Group, as of 1 June 2020. Vaarala has held the position of Vice President, Oncology Research in Orion’s Research and Development as of 10 June 2019. Prior to Orion, Vaarala led drug discovery and development from target identification to clinical Phase 2 studies in Respiratory Inflammation and Autoimmunity therapy area, first at AstraZeneca, Sweden, and later at Medimmune/AstraZeneca, USA. Outi Vaarala is a medical doctor (University of Helsinki) and has a PhD in immunology. Outi Vaarala was appointed as a Professor of Pediatric Immunology, Linkoping University, Sweden, in 2000, and as a Professor of Aut

Auriant Mining Q1 2020 Interim Report and Online Conference, May 29th 202025.5.2020 12:05:44 CESTPress release

Auriant Mining AB is pleased to announce that the Company’s Q1 2020 interim report will be published on Friday, May 29th. This will be followed by an interactive webcast for analysts and investors with the CEO, Sergey Ustimenko who will be presenting Auriant Mining’s Q1 2020 results as well as hosting a Q&A session. The event will begin at 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moscow, 12:00 London). Those who wish to receive an email reminder an hour before the event can pre-register using the link or open the link directly to participate in Online Conference on Friday, May 29th: Link to register on Q1 2020 Interim Report Online Conference For more information, please contact: Sergey Ustimenko, CEO Tel: +7 495 109 02 82 E-mail: sergey.ustimenko@auriant.com Company name: Auriant Mining AB Short name: AUR ISIN-code: SE0001337213 Website: www.auriant.com www.facebook.com/AuriantMining/ Auriant Mining AB (AUR) is a Swedish junior mining company focused on gold exploration and production in Rus

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2020 och online-konferens den 29 maj 202025.5.2020 12:05:44 CESTPressemelding

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2020 kommer att publiceras på fredagen den 29 maj. Detta kommer att följas av en interaktiv webcast för analytiker och investerare med vd Sergey Ustimenko som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2020 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). De som vill få en e-postpåminnelse en timme innan evenemanget kan registrera sig genom länken eller öppna följande länk direkt för att delta i online-konferensen fredagen den 29 maj: Link to register on Q1 2020 Interim Report Online Conference För mer information, vänligen kontakta: Sergey Ustimenko, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: sergey.ustimenko@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Website: www.auriant.com www.facebook.com/AuriantMining/ Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldprodukt

Ress Life Investments AS Half-Year Report – 1 October 2019 – 31 March 202025.5.2020 11:21:09 CESTPress release

Corporate Announcement no. 20/2020: Half-Year Report 1 October 2019 – 31 March 2020 Copenhagen, 25 May 2020 The Board of Directors and Management have today discussed and approved the Half-Year Report of Ress Life Investments A/S for the period 1 October 2019 – 31 March 2020: Ress Life Investments A/S realised a net profit before and after tax of USD 3,638,925 for the period 1 October 2019 – 31 March 2020. The net profit for the period corresponds to a net return on equity of 1.99%, earnings per share at 40.60 and an increase in net asset value of USD 42.01 per share.The increase in profit before tax mainly relates to positive fair value adjustments offset by administrative expenses and staff costs.The fair value of the Company’s investment assets increased from USD 118,791,752 at 30 September 2019 to USD 159,631,723 at 31 March 2020.Equity stands at USD 182,699,386 as of 31 March 2020, corresponding to a net asset value of USD 1,960 per share compared with a net asset value of USD 1,9