GlobeNewswire

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2020

Dela

VD Kommenterar

IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance” hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en naturligt förekommande bakteriestam som återfinns i kvinnors bröstmjölk.  

Detta VD-ord författas under COVID-19-pandemin som nu pågått i ett år. Under hösten såg det ut som att pandemin var under kontroll, men utbrotten av COVID under november och december har förvärrats i flera delar av världen. Jag har under tidigare kvartalsrapporter beskrivit hur IBT påverkas av pandemin. Enkelt uttryck så påverkas vår rekryteringstakt medans pandemin inte påverkar kvaliteten i den data som vi genererar i studien. Merparten av kostnaderna för studiens genomförande uppkommer när patienter rekryteras. Det betyder att IBTs kassa förväntas vara tillräcklig för genomförandet av studien även om studien avslutas vid en senare tidpunkt.

Under sista kvartalet 2020 publicerades vetenskapliga artiklar som visade att födelsetalen för för tidigt födda barn minskat jämfört med födelsetalen från tidigare år.  Författarna nämner till exempel att det faktum att mindre skiftarbete utförs samt att det äts bättre men även att det nu sker färre sociala kontakter som några tänkbara faktorer som påverkar varför man nu ser färre i förtid avslutade graviditeter. Oavsett orsak så har vi på IBT fått liknande signaler, genom vår direktkontakt med läkarna som deltar i vår studie, om att färre för tidigt födda barn föds. Vi förväntar oss att antalet födslar återgår till det normala när COVID pandemin avtar i intensitet. 

IBTs studiedesign omfattar barn som föds med en födelsevikt från 500 till 1500 gram men hittills i studien har vi bara inkluderat barn med en födelsevikt från 750 till 1000 gram det vill säga i ett spann av 250 gram. IBT tillämpar alltid försiktighetsprincipen, vilket är den regulatoriska nyckeln till att vi som enda bolag i världen har FDA tillåtelse att dosera levande bakterier till för tidigt födda barn. Vi har förutom prövningstillstånd i USA erhållit tillstånd för vår studie i Frankrike, Israel, Spanien, Spanien, Ungern och UK och under fjärde kvartalet 2020 fick vi även tillstånd i Polen och Bulgarien. I skrivande stund har vi 68 aktiverade sjukhus som kan inkludera patienter jämfört med 62 under föregående kvartal. Det är mot den bakgrunden som vi valt att först efter en granskning av den data som erhålls från de 300 första patienterna som vi planerat öppna studien för barn under 750 gram. Vi förväntar oss ha inkluderat 300 patienter i studien inom den närmaste månaden.

Att vi i den första delen av studien rekryterar barn inom ett snävt 250 gram spann, mitt under en pågående pandemi, har medfört att förhållandevis få barn inkluderats fram tills idag. IBTs förhoppning är att pandemins minskade påverkan i kombination med att vi öppnar upp studien även för barn under 750 gram avsevärt kommer förbättra rekryteringstakten under 2021.

Under fjärde kvartalet har vi arbetat med att bättre förstå värdet av vår andra primära “endpoint” i fas III studien “sustained feeding tolerance”.  Vi har efter kontakt med FDA etablerat en speciell expertgrupp i vilken läkare ingår men även sjuksköterskor och patientorganisationer.  Vårt mål med expertgruppen är att bättre förstå och belysa hur dålig nutrition hos de för tidigt födda barnen påverkas negativt på både kort och lång sikt. Experternas arbete har redan tydliggjort att ett dåligt födointag ger dålig tillväxt hos barnen vilket alltså är förenat med mycket lidande i kombination med höga kostnader för de som betalar för sjukvården.  Det kvarstår nu arbete för att närmare kvantifiera marknadsvärdet för en förbättrad “feeding tolerance” för vår produkt IBP-9414 och jag ber att få återkomma i frågan framgent.

På IBT ser vi fram emot att arbeta vidare med vår utveckling då vårt arbete kan komma att spela en stor roll för alla de små för tidigt födda barnen.  Det kommer kännas än mer motiverande efter att första fasen, som omfattar 300 patienter, avslutats. 
Stockholm den 5 februari 2021

Staffan Strömberg
Verkställande direktör

Finansiell översikt för perioden

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2020                                         Rapportperioden (jan-dec) 2020

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)                                              · Nettoomsättning 0 tkr (0)   
  • Rörelseresultat -26 702 tkr* (-27 428)                            · Rörelseresultat -71 918** tkr (-47 200)
  • Resultat per aktie före och efter                                      · Resultat per aktie före och efter

      utspädning -2,38 SEK (-2,45)                                             utspädning -6,41 SEK (-4,13)

* I rörelseresultatet ingår valutakursförlust på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden uppgående till -11 741 (-8 154) tkr.   ** I rörelseresultatet ingår valutakursförlust/vinst på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden uppgående till -15 125 (4 319) tkr

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (okt-dec) 2020
·COVID-19 pandemin påverkar vårt utvecklingsarbete avseende exempelvis aktivering av sjukhusen (prövarna) vilket inte skett i önskad takt. Vid avgivandet av denna delårsrapport har cirka hälften av de planerade sjukhusen aktiverats. IBTs likvida medel är tillräckliga för att genomföra den pågående fas III-studien även om rekrytering i studien för närvarande inte sker i önskad takt
Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 2020
·IBTs ansökan om klinisk studie godkändes i Israel i januari, i Polen i oktober och i Bulgarien i november.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
·Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
Nettoomsättning----
Rörelseresultat, tkr-26 702-27 428-71 918-47 200
Resultat efter skatt, tkr-26 726-27 535-72 007-46 320
Balansomslutning, tkr450 318518 273450 318518 273
Periodens kassaflöde, tkr-27 864-8 546-56 625-51 301
Periodens kassaflöde per aktie (SEK)-2,48-0,76-5,04-4,57
Likvida medel, tkr423 438495 188423 438495 188
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)-2,38-2,45-6,41-4,13
Eget kapital per aktie (SEK)39,2145,4639,2145,46
Soliditet (%)98%98%98%98%

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-­9414 som syftar till att förebygga nekroti­serande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021, kl. 08.00 (CET).

Bilagor


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

CrossAmerica Partners LP Reports Fourth Quarter and Year-End 2020 Results1.3.2021 22:15:00 CETPress release

Allentown, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CrossAmerica Partners LP Reports Fourth Quarter and Year-End 2020 Results Reported Fourth Quarter 2020 Operating Income of $8.1 million and Net Income of $9.0 million compared to Operating Income of $9.4 million and Net Income of $4.3 million for the Fourth Quarter 2019Generated Fourth Quarter 2020 Adjusted EBITDA of $24.4 million and Distributable Cash Flow of $26.2 million compared to Fourth Quarter 2019 Adjusted EBITDA of $25.6 million and Distributable Cash Flow of $18.8 millionReported Fourth Quarter 2020 Gross Profit for the Wholesale Segment of $36.8 million compared to $32.7 million of Gross Profit for the Fourth Quarter 2019Reported Fourth Quarter 2020 Gross Profit for the Retail Segment of $19.5 million compared to $2.3 million of Gross Profit for the Fourth Quarter 2019Distributed 308.5 million wholesale fuel gallons during the Fourth Quarter 2020 at an average wholesale fuel margin per gallon of 7.8 cents Reported Full Year 2020

Historic Hyperloop Vehicle to be Unveiled to the Public at the Smithsonian FUTURES Exhibition this Fall1.3.2021 21:32:46 CETPress release

Vehicle made history in November 2020 carrying the world’s first hyperloop passengers Virgin Hyperloop joins the ranks of cutting-edge innovations debuted at Smithsonian WASHINGTON, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Just months after the world’s first hyperloop passenger testing, Virgin Hyperloop today announced that the passenger-carrying vehicle, dubbed “Pegasus,” will be making its public debut at the Smithsonian Arts + Industries Building in November 2021. Previously, the Building has showcased world-changing inventions like Edison’s lightbulb, the first telephones, and Apollo rockets. “Growing up, I spent family vacations at the Smithsonian National Air and Space Museum, seeing first-hand how engineers could change the world,” said Josh Giegel, CEO and Co-Founder of Virgin Hyperloop. “Having the vehicle the Virgin Hyperloop team created on display at the Smithsonian, inspiring the next generation of engineers to think big, is truly a dream come true.” The historic Arts + Industri

GOGL – Special General Meeting1.3.2021 21:00:00 CETPress release

1 March 2021 Golden Ocean Group Limited (NASDAQ and OSE: GOGL) (the "Company”) advises that a Special General Meeting of the Company will be held on 26 March 2021 to consider a proposal to increase the Company's authorized share capital. The record date for voting at the Special General Meeting is set to 3 March 2021. The notice, agenda and any associated material will be distributed prior to the meeting. The Board of Directors Golden Ocean Group Limited Hamilton, Bermuda This information is subject of the disclosure requirements pursuant to Euronext Oslo Rule Book II item 4.2.4.

PRESS RELEASE: BIGBEN - DESCRIPTION OF THE SHARE BUY BACK PROGRAMME1.3.2021 18:35:00 CETPress release

Press release Lesquin, 1st March 2021 17:45hrs Description of the share buy back programme authorised by the Combined general meeting of 30 July 2020 and implemented by the Board of directors of 1 March 2021 Bigben Interactive announces the implementation of its share buyback programme authorised by the General Meeting of Shareholders on 30 July 2020. In this respect, the Company has provided an investment services provider, CIC Market Solutions, with a mandate to acquire shares. 1.Legal framework Pursuant to the provisions of Articles L. 225-209 et seq. of the French Commercial Code, Articles 241-1 to 241-7 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers (the French Stock Exchange Authority) and EU Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and of the European Council of 16 April 2014 on market abuse, the aim of this description is to present the purpose and terms of the Company's share buyback programme. 2. Date of the combined general meeting of shareholder

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER1.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-03-03CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-09-03 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-02-22 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-03-03Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

RAPALA VMC CORPORATION - NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING1.3.2021 16:00:00 CETPress release

Rapala VMC Corporation Stock Exchange Release March 1, 2021 at 17:00 p.m. RAPALA VMC CORPORATION - NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING Notice is given to the shareholders of Rapala VMC Corporation (“Rapala” or the “Company”) to the Annual General Meeting to be held on Thursday 25 March 2021 starting at 10:00 a.m. (EET) at the address Mäkelänkatu 91, 00610, Helsinki, Finland. The Company’s Board of Directors has resolved on exceptional meeting procedures based on the temporary legislative act to limit the spread of the Covid-19 pandemic (677/2020), which entered into force on 3 October 2020. In order to ensure the health and safety of the shareholders, employees and other stakeholders of the Company, the Annual General Meeting will be organized without shareholders’ and their proxy representatives’ presence at the Annual General Meeting venue. Shareholders can participate in the Annual General Meeting and use their shareholder rights in connection with the Annual General Meeting by vot

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Comments on the market – Founder, Chairman & CEO is buying stock again1.3.2021 15:43:20 CETPress release

March 1, 2021 Dear Shareholders and Investors, We released our 2020 numbers last Friday, February 26, 2021. 2020 was a good year. We achieved excellent results for three quarters, whilst the fourth quarter was weak. At this time we clearly see a positive turn in the market for the NAT Suezmaxes. Last week we concluded a spot contract at about USD 20,000 a day and another spot contract at about USD 15,000 a day. A week ago the comparable number was about USD 4,000 a day. Operating costs are covered at USD 8000/day. I would also like to advise you that today I have bought 50,000 shares at USD 3.13. My son, Alexander Hansson and I are among the largest shareholders of NAT. Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections fo