GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Del

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 20. april 2023 kl. 16:00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn, med følgende


Dagsorden

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022.

3.   Fremlæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.
Selskabets årsrapport for 2022 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2022 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.

4.   Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

5.   Resultat af bestyrelsesevaluering.

6.   Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

7.   Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2023.
For regnskabsåret 2023 indstiller bestyrelsen et vederlag på 325.000 kr. til bestyrelsens formand og 150.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2022.

8.   Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I overensstemelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg. For beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer, øvrige ledelseshverv, krævende organisationsopgaver samt uafhængighed henvises til årsrapporten og/eller selskabets hjemmeside.

9.   Valg af revisor.
Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg. Bestyrelsens forslag om genvalg er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.          Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af tredjeparter eller af aftaler med tredjeparter, der begrænser generalforsamlingens valg af revisor til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

11. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Alle dagsordenspunkter kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Forslag under punkt 2 er ikke til afstemning.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 13. april 2023 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 14. april 2023 kl. 23:59 har anmodet om et adgangskort.

Alle aktionærer har ret til at stemme på generalforsamlingen ved at give skriftlig og dateret fuldmagt. Frist for aflevering af fuldmagtsblanket er den 14. april 2023.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 19. april 2023 kl. 12:00. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.318.884,00 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.

Dagsorden og eventuelle forslag, den reviderede årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2022 samt vederlagsrapporten for 2022 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Ringager 4A, 2605 Brøndby, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 19. april 2023 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk. Enhver aktionær har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Dette kan ske via www.fastejendom.dk.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via aktionærportalen (https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=21496&lan=DA#MsgAnchor) ved brug af NemID, MitID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen via webcam link. Der vil via den digitale løsning være mulighed for at stille spørgsmål, men ikke til at afgive stemme, som i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme.

Brøndby, den 23. marts 2023

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Prepayments (CK93) - Nykredit Realkredit A/S6.6.2023 10:28:00 CEST | Press release

To the Nasdaq Copenhagen Prepayments (CK93) Pursuant to s 24 of the Danish Capital Markets Act, Nykredit Realkredit A/S hereby publishes prepayment data (CK93) as at 2 June 2023 in the attached file. Furthermore, the data will be distributed in the usual way through Nasdaq Copenhagen. Data on Nykredit and Totalkredit bonds is also available by ISIN code in Excel format on https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/financial-reporting/prepayments/. For further information about data format and contents, please refer to the Nasdaq website. Questions may be addressed to Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21. Yours sincerely Nykredit Realkredit A/S Attachments Prepayments - Nykredit Realkredit A_S 06-06-2023eordindf

Ekstraordinære indfrielser (CK93) - Totalkredit A/S6.6.2023 10:28:00 CEST | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen Ekstraordinære indfrielser (CK93) I medfør af kapitalmarkedsloven § 24 offentliggør Totalkredit A/S hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. den 2. juni 2023 i vedhæftede fil. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen. Oplysningerne findes også i excel-format i Nykredits obligationsdatabase på https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/financial-reporting/prepayments/. For yderligere informationer om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til head of investor relations Morten Bækmand Nielsen på tlf. 44 55 15 21. Med venlig hilsen Totalkredit A/S Vedhæftede filer Ekstraordinære indfrielser - Totalkredit A_S 06-06-2023eordindftk

Ekstraordinære indfrielser (CK93) - Nykredit Realkredit A/S6.6.2023 10:28:00 CEST | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen Ekstraordinære indfrielser (CK93) I medfør af kapitalmarkedsloven § 24 offentliggør Nykredit Realkredit A/S hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. den 2. juni 2023 i vedhæftede fil. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen. Oplysningerne findes også i excel-format i Nykredits obligationsdatabase på https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/financial-reporting/prepayments/. For yderligere informationer om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til head of investor relations Morten Bækmand Nielsen på tlf. 44 55 15 21. Med venlig hilsen Nykredit Realkredit A/S Vedhæftede filer Ekstraordinære indfrielser - Nykredit Realkredit A_S -06-06-2023eordindf

Prepayments (CK93) - Totalkredit A/S6.6.2023 10:28:00 CEST | Press release

To the Nasdaq Copenhagen Prepayments (CK93) Pursuant to s 24 of the Danish Capital Markets Act, Totalkredit A/S hereby publishes prepayment data (CK93) as at 2 June 2023 in the attached file. Furthermore, the data will be distributed in the usual way through Nasdaq Copenhagen. Data on Nykredit and Totalkredit bonds is also available by ISIN code in Excel format on https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/financial-reporting/prepayments/. For further information about data format and contents, please refer to the Nasdaq website. Questions may be addressed to Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21. Yours sincerely Totalkredit A/S Attachments eordindftkPrepayments_Totalkredit_A_S_2023-06-06_EN

NKT is finalizing the power cable contract for the first major offshore wind farm in Poland6.6.2023 10:18:23 CEST | Press release

Investor News 6 June 2023 NKT is finalizing the power cable contract for the first major offshore wind farm in Poland NKT will soon sign the order for a 230 kV AC high-voltage export power cable system for the Polish project Baltic Power Offshore Wind Park with a capacity of up to 1.2 GW. NKT is finalizing the contract for offshore export power cables for the first major offshore wind farms in Poland awarded by Baltic Power Sp. z.o.o. For NKT, the order is expected to have a value of more than EUR 120m (more than EUR 110m in std. metal prices) and will comprise the design and production of approx. 130 km of 230 kV high-voltage power cables for the Baltic Power Offshore Wind Park. The export power cables will be produced at the NKT factory in Cologne, with expected commissioning of the full project in 2026. The order award will not change the 2023 financial outlook for NKT. The order is subject to formal contract signature expected end of June 2023 and a subsequent final notice to proce