GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Del

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 30. marts 2023, kl. 15.00 i Jysk Musikteater, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg, med følgende

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
c. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
d. Fastsættelse af vederlag for repræsentantskab og bestyrelse:
1 Fastsættelse af repræsentantskabets vederlag for 2023, jf. vedtægternes § 15, stk. 5.
2 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2023, jf. vedtægternes § 16, stk. 9.
e. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr.  64.272.095 og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S.
f. Behandling af fremkomne forslag.
Forslag fremsat af bestyrelsen:
1 Godkendelse af bankens vederlagspolitik
g. Valg af medlemmer:
1 Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, stk. 4. De foreslåede kandidater og nærmere information om disse kan fra onsdag den 8. marts 2023 ses på bankens hjemmeside.
2 Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke vælges bestyrelsesmedlemmer under dette punkt, idet den siddende bestyrelse opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring.
h. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
i. Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger
Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 642.720.950 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er torsdag den 23. marts 2023, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan fra onsdag den 8. marts til og med fredag den 24. marts 2023 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra onsdag den 8. marts til onsdag den 29. marts 2023, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til Euronext Securities (VP Securities A/S) på adressen Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Blanketten skal være Euronext Securities (VP Securities A/S) i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer opfordres til at stille skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen, og aktionærer, der har stillet spørgsmål, vil modtage svar direkte fra banken. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger
Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside fra onsdag den 8. marts 2023:
1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. Årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.
5. Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr. valg til repræsentantskab og bestyrelse.
6. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Anmeldelse af deltagelse
Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort.
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller i bankens
afdelinger fra onsdag den 8. marts 2023 til og med fredag den 24. marts 2023.
Jyske Bank vil som tidligere år sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog - hvis ikke du allerede har
registreret din e-mailadresse på InvestorPortalen - at denne registreres, når du bestiller adgangskortet. Efter
tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan vise på din smartphone eller tablet, når du
møder op til generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved fremvisning af adgangskortet få
udleveret din stemmeseddel. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du ved bestilling af
adgangskort vælger ikke at modtage dette via e-mail, vil du i stedet skulle afhente dit adgangskort ved indgangen
til generalforsamlingen. For at kunne få adgangskortet udleveret, kræver det fremvisning af gyldig legitimation.

Live-webcast
Generalforsamlingen vil blive live-webcastet via Euronext Securities (VP Securities A/S’) generalforsamlingsportal. Transmissionen vil omfatte såvel billede som lyd. For at følge generalforsamlingen skal aktionærerne logge sig på generalforsamlingsportalen med sit MitID eller VP-ID. Det kræver ikke tilmelding til generalforsamlingen at følge webcasten. Der vil ikke være mulighed for at fremkomme med spørgsmål og indlæg og/eller afgive stemme undervejs.

Tekniske krav
Anvendes en PC (Android) til at følge generalforsamlingen, kan internetbrowserne Edge, Chrome, Firefox eller Opera anvendes.  Anvendes en Mac, IPhone eller iPad kan en af de 4 nyeste versioner af Safari (version 13, 14, 15 og 16) anvendes. Ved ældre Apple-udstyr, som ikke har nyeste versioner af Safari, kan der i stedet installeres en Chrome-browser, som kan benyttes.

Aktionærerne bør som minimum have en 5-10 Mbit/s -forbindelse for at sikre en god transmission.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 være mulighed for kaffe/te m.v.

Silkeborg, den 28. februar 2023
Bestyrelsen

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Tenaris Files 2022 Annual Report / Annual Report on Form 20-F, and 2022 Sustainability Report, and Convenes Annual General Meeting of Shareholders31.3.2023 23:47:41 CEST | Press release

LUXEMBOURG, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) filed today its 2022 Annual Report / Annual Report on Form 20-F, and its 2022 Sustainability Report with the Luxembourg Stock Exchange, with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), and with the other securities regulators of the markets where its securities are listed. These reports (which contain the financial and non-financial information required by applicable Luxembourg law for the year ended December 31, 2022, including Tenaris’s consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2022, Tenaris’s annual accounts as at December 31, 2022, and their related external auditors’ reports and consolidated management report and certifications) may be downloaded from the Luxembourg Stock Exchange’s website at www.bourse.lu/regulated-information-oam, from the SEC’s website at www.sec.gov, and are available on Tenaris’s website at ir.tenaris.com. Holders of T

BALTIC HORIZON FUND CONSOLIDATED AUDITED RESULTS FOR 202231.3.2023 23:10:00 CEST | Press release

Management Board of Northern Horizon Capital AS has approved the audited financial results of Baltic Horizon Fund (the Fund) for the year 2022. The financial results remained unchanged compared to the preliminary disclosure on 15 February 2023. Net result and net rental income In 2022, the Group recorded a net profit of EUR 3.9 million against EUR 1.4 million for 2021. The net result was mainly driven by strong recovery of the Galerija Centrs operating performance as fewer COVID-19 rent reliefs were granted to tenants in 2022 and increased rent indexation. The net result in 2021 was significantly impacted by the one-off negative valuation result of EUR 7.1 million. In 2022, the valuation resulted in a net fair value loss of EUR 2.9 million (-1.8% of portfolio value). The positive impact of the increase in net rental income was partly offset by non-recovered property costs. Earnings per unit for 2022 were EUR 0.03 (2021: EUR 0.07). In 2022, the Group earned net rental income of EUR 17.4

Magna Posts 2022 Annual Report31.3.2023 22:43:18 CEST | Press release

AURORA, Ontario, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) today announced that its 2022 Annual Report, including Management’s Discussion and Analysis and Audited Consolidated Financial Statements, Annual Information Form (AIF) and Form 40-F, are now available on the company’s website, www.magna.com. Magna has also filed these documents with the Canadian Securities Administrators (accessible through its website at www.sedar.com) and the U.S. Securities and Exchange Commission (accessible through its website at www.sec.gov/edgar). Our 2023 Annual Meeting of Shareholders will be held on Thursday, May 11, 2023, commencing at 10:00 a.m. (Eastern Daylight Time). The meeting is being conducted as a virtual-only meeting accessible at www.virtualshareholdermeeting.com/MGA2023. Magna will provide a hard copy of its audited financial statements as contained in our 2022 Annual Report to Shareholders, free of charge, on request through our website or in writi

SFL - Sale of suexmax and chemical tankers31.3.2023 22:37:14 CEST | Press release

SFL Corporation Ltd. (NYSE: SFL) (“SFL” or the "Company") announces that it has agreed to sell the two 2008-built chemical tankers SFL Weser and SFL Elbe to an unrelated third party. The sales proceeds to SFL are approximately $19.5 million for the debt free vessels. Both vessels have been employed in the spot market the last two years and delivery of the vessels to the buyer is expected to take place in the second quarter. A book impairment of approximately $7 million is expected to be recorded in the first quarter relating to the sales. The 2009-built suezmax tanker Glorycrown, which was announced sold in February, has been delivered to its new owner in March. The final sales price of approximately $43.5 million is higher than previously disclosed, and a book gain of approximately $9 million is expected to be recorded in the first quarter relating to the sale. Divesting of older vessels is part of SFL’s strategy to continuously renew and diversify its fleet, and the net cash proceeds

Information on the Total Number of Voting Rights and Shares31.3.2023 22:30:00 CEST | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the Total Number of Voting Rights and Shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), March 31, 2023, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the below information following the issue of new shares. Share capital: EUR 4,859,382.45 Total number of securities carrying voting rights: 28,286,985 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 28,286,985 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 55 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 27,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securities carrying voting rights (all ordinary sh