GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Del

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 30. marts 2023, kl. 15.00 i Jysk Musikteater, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg, med følgende

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
c. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
d. Fastsættelse af vederlag for repræsentantskab og bestyrelse:
1 Fastsættelse af repræsentantskabets vederlag for 2023, jf. vedtægternes § 15, stk. 5.
2 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2023, jf. vedtægternes § 16, stk. 9.
e. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr.  64.272.095 og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S.
f. Behandling af fremkomne forslag.
Forslag fremsat af bestyrelsen:
1 Godkendelse af bankens vederlagspolitik
g. Valg af medlemmer:
1 Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, stk. 4. De foreslåede kandidater og nærmere information om disse kan fra onsdag den 8. marts 2023 ses på bankens hjemmeside.
2 Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke vælges bestyrelsesmedlemmer under dette punkt, idet den siddende bestyrelse opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring.
h. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
i. Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger
Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 642.720.950 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er torsdag den 23. marts 2023, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan fra onsdag den 8. marts til og med fredag den 24. marts 2023 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra onsdag den 8. marts til onsdag den 29. marts 2023, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til Euronext Securities (VP Securities A/S) på adressen Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Blanketten skal være Euronext Securities (VP Securities A/S) i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer opfordres til at stille skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen, og aktionærer, der har stillet spørgsmål, vil modtage svar direkte fra banken. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger
Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside fra onsdag den 8. marts 2023:
1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. Årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.
5. Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr. valg til repræsentantskab og bestyrelse.
6. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Anmeldelse af deltagelse
Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort.
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller i bankens
afdelinger fra onsdag den 8. marts 2023 til og med fredag den 24. marts 2023.
Jyske Bank vil som tidligere år sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog - hvis ikke du allerede har
registreret din e-mailadresse på InvestorPortalen - at denne registreres, når du bestiller adgangskortet. Efter
tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan vise på din smartphone eller tablet, når du
møder op til generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved fremvisning af adgangskortet få
udleveret din stemmeseddel. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du ved bestilling af
adgangskort vælger ikke at modtage dette via e-mail, vil du i stedet skulle afhente dit adgangskort ved indgangen
til generalforsamlingen. For at kunne få adgangskortet udleveret, kræver det fremvisning af gyldig legitimation.

Live-webcast
Generalforsamlingen vil blive live-webcastet via Euronext Securities (VP Securities A/S’) generalforsamlingsportal. Transmissionen vil omfatte såvel billede som lyd. For at følge generalforsamlingen skal aktionærerne logge sig på generalforsamlingsportalen med sit MitID eller VP-ID. Det kræver ikke tilmelding til generalforsamlingen at følge webcasten. Der vil ikke være mulighed for at fremkomme med spørgsmål og indlæg og/eller afgive stemme undervejs.

Tekniske krav
Anvendes en PC (Android) til at følge generalforsamlingen, kan internetbrowserne Edge, Chrome, Firefox eller Opera anvendes.  Anvendes en Mac, IPhone eller iPad kan en af de 4 nyeste versioner af Safari (version 13, 14, 15 og 16) anvendes. Ved ældre Apple-udstyr, som ikke har nyeste versioner af Safari, kan der i stedet installeres en Chrome-browser, som kan benyttes.

Aktionærerne bør som minimum have en 5-10 Mbit/s -forbindelse for at sikre en god transmission.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 være mulighed for kaffe/te m.v.

Silkeborg, den 28. februar 2023
Bestyrelsen

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Evaxion’s AI technology identifies cancer vaccine targets associated with longer progression-free survival of melanoma patients in the EVX-01 Phase 1 clinical trial3.6.2023 23:00:00 CEST | Press release

The clinical trial of the personalized cancer vaccine EVX-01 met its primary endpoints of safety and tolerabilityPositive clinical responses were reported in 8 out of 12 EVX-01 treated patientsHigh-quality neoantigens, predicted by AI technology, were associated with longer progression-free survivalStrong vaccine-specific immune responses were induced in all 12 EVX-01 treated patients Higher EVX-01 dose induced a stronger immune response and was associated with improved clinical outcome COPENHAGEN, Denmark, June 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (“Evaxion” or the “Company”), a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of AI-powered immunotherapies, today presented promising clinical data from its EVX-01 Phase 1 dose escalation trial in metastatic melanoma at the 2023 ASCO annual meeting in Chicago, Illinois. The Phase 1 trial successfully met primary endpoints for safety and tolerability of EVX-01 in metastatic melanoma patients

BW Offshore: Short-term contract extension for Espoir Ivoirien3.6.2023 16:39:00 CEST | Press release

Short-term contract extensionfor Espoir Ivoirien BW Offshore has signed a short-term extension for the lease and operation of the FPSO Espoir Ivoirien in order to discuss a potential purchase of the FPSO by the client. The firm period has been extended until 9 June 2023. For further information, please contact: Ståle Andreassen, CFO, +47 91 71 86 55 Anders S. Platou, Head of Corporate Finance & Strategy, +47 99 50 47 40 IR@bwoffshore.com or www.bwoffshore.com About BW Offshore: BW Offshore engineers innovative floating production solutions. The Company has a fleet of 8 FPSOs with potential and ambition to grow. By leveraging four decades of offshore operations and project execution, the Company creates tailored offshore energy solutions for evolving markets world-wide. BW Offshore has around 2,000 employees and is publicly listed on the Oslo Stock Exchange. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Jobindex A/S meddeler sin hensigt om afnotering og tilbud fra Danielsen 2 ApS til aktionærerne om køb af deres aktier til 1.900 kr. pr. aktie2.6.2023 20:16:00 CEST | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2023 København, Danmark 2. juni 2023 – Jobindex A/S (“Jobindex” eller “Selskabet”), meddeler, at Jobindex i dag har besluttet at lade Selskabets aktier slette fra handel og officiel notering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark (“Nasdaq First North”) og bemyndiget adm. direktør Kaare Danielsen til at indgive anmodning herom til Nasdaq Copenhagen A/S inden den 1. oktober 2023 samt at Danielsen 2 ApS (“Tilbudsgiver”) fremsætter et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud på 1.900 kr. pr. aktie (det “Offentlige Købstilbud”) til alle aktionærer i Jobindex med undtagelse af Tilbudsgiver og Selskabet for så vidt angår egne aktier. For aktionærerne i Jobindex A/S betyder dette, at man har valget imellem at: Acceptere det Offentlige Købstilbud, der indebærer en præmie på ca. 8,6% ift. lukkekursen pr. 2. juni 2023 og en præmie på ca. 9,7% ift. de sidste 12 handelsdages volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP); ellerFortsætte uændret som aktionær i Jobindex A/S

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.20232.6.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 2 June 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.2023 Espoo, Finland – On 2 June 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,6953.83CEUX1,1353.84AQEU1,6303.81TQEX1,9403.81Total367,4003.83 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and end

BlueCat acquires network infrastructure monitoring and automation platform Indeni2.6.2023 19:00:00 CEST | Press release

Customers will gain an enhanced ability to maintain network resiliency TORONTO, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, a leading provider of mission-critical network and cloud infrastructure software for reliable and secure DNS, DHCP, and IP address management (collectively known as DDI), announced today that it has acquired Indeni. Moelis & Company acted as financial advisors to BlueCat. Financial terms were not disclosed, and the deal is subject to regulatory approval. Indeni’s platform helps network operations (NetOps) teams assure the health of their network appliances such as firewalls, load balancers, and secure web proxies. It analyzes device configurations, metrics, and logs through deep domain expertise, codified as knowledge. And it alerts administrators about existing and potential issues, using a global, crowd-sourced knowledge base to identify and recommend remediation steps using automation. Customers using Check Point, Palo Alto Networks, Fortinet, F5, and m