GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Del

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling
torsdag den 13. april 2023 kl. 11:30
i Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C

Generalforsamlingen optages, så det er muligt at følge livestreaming af generalforsamlingen over internettet. Optagelsen vil tillige være tilgængelig efter generalforsamlingen. Instruktion herom findes på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport

 5. Forslag fra bestyrelsen 

5.i) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2023

Bestyrelsen indstiller, at det årlige basishonorar fastholdes på kr. 400.000 for 2023.

5.ii) Ændring af vedtægternes § 3, stk. 2 – valgperioden for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra fire til et år. Forslaget vil blive implementeret umiddelbart efter vedtagelse, så alle bestyrelsesmedlemmer vil være på valg ved den ordinære generalforsamling i 2024. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 3, stk. 2, får følgende ordlyd:

”Et bestyrelsesmedlem fratræder senest på den ordinære generalforsamling, der afholdes et år efter vedkommendes valg. Genvalg kan finde sted.”

 1. Valg til bestyrelsen

  Af bestyrelsens medlemmer er Kjeld Johannesen på valg.

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjeld Johannesen. Kjeld Johannesen betragtes ikke som uafhængig grundet mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen.

  En beskrivelse af baggrund og hverv for den kandidat, der indstilles til valg til bestyrelsen, er vedlagt som bilag 1 til de fuldstændige forslag, som findes på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.
 1. Valg af revisor

  Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 2. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

 1. Eventuelt

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 255.000.000 er fordelt på 25.500.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme. 

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenspunkt 5.ii) kræves tilslutning fra mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 4, stk. 11, 2. afsnit. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Registreringsdatoen er torsdag den 6. april 2023, og aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registre­rings­datoen kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest onsdag den 5. april 2023. Adgangskort kan rekvireres via Aktieselskabet Schouw & Co.s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af MitID/NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Adgangskort kan alternativt rekvireres ved returnering af den til aktionærerne udsendte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, eller ved henvendelse til Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk. Gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives elektronisk via Aktieselskabet Schouw & Co.s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af MitID/NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Fuldmagten eller brevstemmen kan alternativt afgives skriftligt ved returnering af den til aktionærerne udsendte fuldmagts-/brevstemmeblanket i underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, eller på e-mail til gf@computershare.dk. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 5. april 2023.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 12. april 2023 kl. 16:00.

Yderligere oplysninger 
På selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf, findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2022, vederlagsrapport for 2022, indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv, det samlede antal aktier og stemme­rettigheder på datoen for indkaldelsen samt link til aktionærportalen til brug for tilmelding henholdsvis afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

For nærmere information om selskabets indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til informationsark om persondatabeskyttelse, som er tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK-8000 Aarhus C, eller på
e-mail: schouw@schouw.dk.

Aarhus, den 14. marts 2023

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Storaktionærmeddelelse25.3.2023 14:30:37 CET | pressemeddelelse

Årets meddelelse nr. 20 Dato: 25. marts 2023 Storaktionærmeddelelse Det skal herved meddeles, at Pharma Equity Group A/S har modtaget meddelelse om at NK Invest ApS ejerandel, både direkte og indirekte via dennes ejerskab af Selskabet af 25. marts DK ApS og Selskabet af 25. marts II ApS, efter kapitalforhøjelse offentliggjort under selskabsmeddelelse nr. 16 af 24. marts 2023, udgør mindre end 5 % af den udstedte aktiekapital i Pharma Equity Group A/S. Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mail: peter.ole.jensen@pharmaequitygroup.com. Med venlig hilsen Pharma Equity Group A/S På bestyrelsens vegne

FCB Tops 2023 WARC Rankings for Creative Effectiveness24.3.2023 21:41:59 CET | Press release

FCB awarded #1 Creative Agency & #1 Campaign for Effectiveness in WARC Effective 100 NEW YORK, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FCB was a top performer in the 2023 WARC Rankings, earning recognition as the #1 Creative Agency for Effectiveness in the WARC Effective 100, among other distinctions. Numerous FCB campaigns were honored as well, including Michelob ULTRA’s “Contract for Change,” which ranked as the #1 Campaign for Effectiveness. “Creative is the business and the business is creative. To separate the two does a disservice to the industry. We will continue to partner with our clients to create work that is both effective in the moment and impactful long term. FCB is honored that this Timely and Timeless approach to work is being recognized by WARC,” said Susan Credle, FCB Global Chair & Global CCO. In the Effective 100, FCB New York was named the #1 Creative Agency for Effectiveness, joined by two additional FCB agencies, with FCB Chicago ranking #4 and FCB Toronto ranking #7,

Ordinary and Extraordinary General Meeting of April 12, 202324.3.2023 21:30:00 CET | Press release

Montrouge, France, March 24, 2023 Ordinary and Extraordinary General Meeting of April 12, 2023 Procedures for Obtaining Information and Preparatory Documents for the General Meeting DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), a clinical-stage biopharmaceutical company, will hold its Ordinary and Extraordinary General Meeting (the “General Meeting”) on April 12, 2023, at 10:00 a.m. CET at the Company’s headquarters located at 177-181 Avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge, France. The preliminary notice (avis de réunion) containing the detailed agenda, draft resolutions as well as instructions to participate and vote for this General Meeting was published in the French “Bulletin des AnnoncesLégalesObligatoires (BALO)” dated March 8, 2023 (No. 2300429). The meeting notice (avis de convocation) was published in the French “Bulletin des AnnoncesLégalesObligatoires (BALO)” dated March 24, 2023 (No. 2300600) and in the legal newspaper Affiches pari

TGS: Approval of 2022 Financial Result24.3.2023 20:03:58 CET | Press release

Oslo, Norway (24 March 2023) – The Board of Directors of TGS ASA has today approved the financial statements for 2022. The financial statements were prepared in accordance with IFRS. Please see the attachment for a summary of changes from the preliminary annual accounts announced on 9 February 2023. About TGS TGS provides scientific data and intelligence to companies active in the energy sector. In addition to a global, extensive and diverse energy data library, TGS offers specialized services such as advanced processing and analytics alongside cloud-based data applications and solutions. For more information, visit TGS.com (http://www.tgs.com) or contact: Sven Børre Larsen CFO Tel: +47 90 94 36 73 E-mail: investor@tgs.com Attachment TGS Annual Accounts 2022 update

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.03.202324.3.2023 20:00:00 CET | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 March 2023 at 21:00 EET Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.03.2023 Espoo, Finland – On 24 March 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL306,0764.31CEUX7,3924.31AQEU2,6084.31TQEX6,3244.32Total322,4004.31 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and