Bane NOR

Implenia Norge AS og Acciona Construcción tildeles kontrakt for nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge

Del

Bane NOR er i gang med å bygge nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge. Totalentreprisen på underbygning er tildelt arbeidsfellesskapet mellom Implenia Norge AS og Acciona Construcción S.A. Kontrakten har en verdi på 6 300 MNOK.

Arbeidsfellesskapet Acciona Construcción og Implenia Norge skal bygge ny jernbanestasjon i Moss og underbygning for 10 km med nytt dobbeltspor (Illustrasjon: Bane NOR).
Arbeidsfellesskapet Acciona Construcción og Implenia Norge skal bygge ny jernbanestasjon i Moss og underbygning for 10 km med nytt dobbeltspor (Illustrasjon: Bane NOR).

Foruten underbygningsarbeider på hele strekningen på 10 km mellom Sandbukta og Såstad, inkluderer totalentreprisen bygging av to jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, samt ny stasjon i Moss.

Som en del av arbeidene skal det bygges en løsmassekulvert på drøyt 400 meter i krevende grunnforhold i Moss sentrum. Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av arbeidsfellesskapet for å sørge for å ivareta områdestabilitet og en sikker gjennomføring av blant annet disse arbeidene.

- Norge er et nøkkelmarked for oss

- Vi er veldig glade for å ha blitt utvalgt, sammen med vår partner Implenia, for å utvikle dette nye jernbaneprosjektet. Denne entreprisen styrker Accionas posisjon i Norge, et nøkkelmarked for selskapet. Basert på vår tidligere erfaring med Bane NORs ledelse og deres profesjonalitet, tror vi at vi vil kunne utvikle og fullføre dette flotte, men komplekse prosjektet med best mulig resultat. Acciona, sammen med Implenia, håper å kunne tilby den den samme forpliktelsen og opplevelsen til dette InterCity-prosjektet, som vi gjør i alle våre prosjekter, sier Huberto Moreno, Administrerende Direktør for Construction Business i Acciona.

- Gleder oss til å ta fatt på arbeidet

- Vi er veldig glade for at vi, sammen med Acciona, har blitt tildelt dette spennende prosjektet. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, og ikke minst til å være en del av Bane NORs InterCity-satsning, sier Audun Aaland, Administrerende Direktør i Implenia Norge AS.

- En viktig milepel

- Det omfattende og komplekse arbeidet med å skape fremtidens jernbane og lage et langt bedre togtilbud for passasjerer og gods på Østlandet fortsetter med uforminsket styrke. Denne kontrakten er den nyeste i rekken av flere viktige kontrakter vi har inngått i år. Det er samtidig et nytt bevis på den historiske jernbanesatsingen regjeringen legger opp til, sier Einar Kilde, utbyggingsdirektør i Bane NOR.

- Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med to solide entreprenører som er godt etablert i Norge. Vi har utviklet et velfungerende forhold til Acciona gjennom tunnelbore-delprosjektet på Follobanen og med Implenia Norge på parsellen Farriseidet-Porsgrunn, legger han til.

- Kontraktsigneringen for hovedentreprisen er en viktig milepel for prosjektet og er noe vi har jobbet målrettet mot gjennom flere år. Vi er glad for at vi kan meddele at vi har kommet til enighet med Implenia og Acciona om denne entreprisen. Sammen skal vi gi innbyggerne i Østfold, ikke minst i Moss og Rygge, et bedre togtilbud og økt kapasitet når dobbeltsporet står ferdig. Planlagt åpning er i desember 2024, forteller Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Arbeidsfellesskapet Acciona/Implenia går umiddelbart etter kontraktsigneringen i gang med prosjekteringen og supplerende grunnundersøkelser. 

Om arbeidsfelleskapet (Joint Venture)

Implenia og Acciona er begge spesialiserte og erfarne innen entreprenørvirksomheter, og har mer enn 100 års erfaring innen større infrastrukturprosjekter på et internasjonalt nivå. Partene ble enige om å samle sine ressurser og innsats for å gjennomføre prosjektet i fellesskap, og å samarbeide med hverandre for å suksessfullt kunne utføre kontrakten.

Implenia og Acciona har samlet seg i ett fullt integrert arbeidsfellesskap, hvor Implenia har teknisk ledelse. Arbeidsfellesskapet kalles «Mossia ans», og vil synligjøres på prosjektet med både navn og logo.

Kontakter

Jarle Midjås Rasmussen
Prosjektsjef, Bane NOR

Telefon: 916 73 402
E-post: raja@banenor.no

Bilder

Arbeidsfellesskapet Acciona Construcción og Implenia Norge skal bygge ny jernbanestasjon i Moss og underbygning for 10 km med nytt dobbeltspor (Illustrasjon: Bane NOR).
Arbeidsfellesskapet Acciona Construcción og Implenia Norge skal bygge ny jernbanestasjon i Moss og underbygning for 10 km med nytt dobbeltspor (Illustrasjon: Bane NOR).
Last ned bilde
F.v. Huberto Moreno (Adm.dir. Construction Business i Acciona), Jarle Rasmussen (prosjektsjef Bane NOR), Audun Aaland (Adm.dir. Implenia Norge AS) og Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane NOR). Foto: Glenn-Frode Lund
F.v. Huberto Moreno (Adm.dir. Construction Business i Acciona), Jarle Rasmussen (prosjektsjef Bane NOR), Audun Aaland (Adm.dir. Implenia Norge AS) og Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane NOR). Foto: Glenn-Frode Lund
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom