Avinor

Ikke trygt å slippe folk inn i etter brann

Del

En foreløpig vurdering konkluderer med at det ikke er forsvarlig å slippe folk inn i de delene av parkeringshuset som er skadet etter brannen på Stavanger lufthavn, Sola.

- Vi har nå fått en første ekstern ekspertvurdering av byggets tilstand. Den konkluderer med at det ikke er trygt å gå inn i bygget, og det vil derfor ikke være mulig å hente ut biler eller andre eiendeler fra parkeringshuset nå. Vi ber de som har biler stående i parkeringshuset å ha dialog med sitt forsikringsselskap, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Selv om det ikke er forsvarlig å sende folk inn i bygget, er det mulig å benytte sleperoboter til å ta ut flere biler.

- Avinor er i dialog med forsikringsselskaper og offentlig tilsynsmyndigheter med hensyn til veien videre. Det vil bli vurdert hvorvidt bilene skal tas ut før, eller i forbindelse med eventuell rivning av bygget, sier Sigmundstad.

I gang med planlegging av rivearbeid
Avinor er i gang med vurderingene av hva som skal skje med bygget framover, men dette er ikke konkludert ennå. Det gjøres også en vurdering av parkeringshusets fasade, for å avgjøre hvilke deler av bygget som må sikres ytterligere.

Ønsker du å parkere på Sola? Det er igjen god parkeringskapasitet på Stavanger lufthavn

Kontakter

Kontaktperson for media:
Lufthavndirektør Anette Sigmundstad, telefon 488 86 214

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom