Fagforbundet

Ikke streik - Enighet om ny pensjonsordning for kultursektoren

Del

Det er enighet i den tvungne meklingen om en ny pensjonsordning i kultursektoren. Dermed er en åtte år lang dragkamp mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden over.

Den nye løsningen innebærer at den såkalte hybridpensjonsordningen skal være hovedregelen for kulturarbeiderne. Denne ordningen sikrer en livsvarig og lik tjenestepensjon for kvinner og menn, noe som var hovedkravet i den den syv uker lange kulturstreiken i høst. 

–  Vi er tilfredse med at vi har nådd fram til en ny, kollektiv pensjonsordning.  Alt i alt fikk vi fram en løsning vi kan anbefale for medlemmene. Vi måtte strekke oss langt for å unngå konflikt, men sitter nå med en løsning vi mener tjener alle våre medlemmer, sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet. 

Hybridpensjon er nå en velprøvd ordning som vi vet er bra for medlemmene. Den er et bedre sikkerhetsnett enn innskuddsordningen, i og med at den legger til grunn livsvarige og kjønnsnøytrale pensjoner. Det spares mer for kvinner enn for menn, den er kollektiv og arbeidsgiver må dekke mer av kostnadene. Til sammen gir dette en høyere pensjon for alle. Samtidig vil det være en åpning for at ansatte som heller vil ha innskuddspensjon, unntaksvis kan velge dette dersom de ønsker det. 

I løpet av den tvungne meklingen har Fagforbundet sikret større innflytelse over pensjonsordningen. 

 – Det var viktig for alle parter å unngå en ny konflikt. Vi skulle gjerne sett at vi fikk en avtale med bare en ordning, men dette var så langt vi kom og vi kan stå for dette resultatet. De ansatte i kultursektoren som er under avtalene i Spekter område 1 har fått rettighetene sine ivaretattpå en god måte, avslutter han.  

Kontakter

For nærmere opplysninger: Forhandlingsleder og nestleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen. Tlf. 908 78 575

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom