ECPAT Norge

«Ikke se bort» engasjerer hele befolkningen, men mye er ennå ugjort

Del

Mandag 16. juli lanserte ECPAT Norge kampanjen «Ikke se bort». Informasjonskampanjen har så langt bevist at nordmenn i stor grad ønsker å bidra i kampen mot seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme, men trenger mer informasjon om temaet. Nå oppfordrer ECPAT Norges generalsekretær Ann-Kristin Vervik politikerne til å delta.

Kampanjen til ECPAT Norge, som hovedsakelig har gått på sosiale medier, er en informasjonsspredningskampanje som henvender seg til norske reisende utenlands og innlands. Målet med kampanjen er å spre informasjon om seksuell utnytting av barn i reiseliv og turisme. Norske reisende bes nå om å ikke se bort dersom de er vitne til noe mistenkelig, men å rapportere til politiets tipslinje.

- Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Vi er glade for at temaet, som sjeldent belyses i offentligheten, engasjerer så mange, sier generalsekretær ECPAT Norge Ann-Kristin Vervik om kampanjen.  

Mer må, i følge Vervik, gjøres for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme. Viktigst er å styrke barns rettigheter gjennom et flerpartsamarbeid mellom myndigheter, politi, næringsliv og sivilsamfunn. 

- Politiet gjør det de kan med tipsene de får inn. Men mer ressurser må gå til forebygging, slik at disse forbrytelsene ikke skjer i første omgang. I dag er hovedfokuset på å straffefølge etter forbrytelsen har skjedd, men det er en menneskerettslig forpliktelse å forebygge seksuell utnyttelse av barn. Det må settes av langt flere ressurser til dette. Politiet og sivilsamfunnet kan med andre ord ikke ta denne kampen alene; politikerne må bære sin del av lasset. 

Vervik peker på vandelsattester til reisende som skal jobbe frivillig med barn i utlandet, og inndragning av pass til tidligere domfelte overgripere med risiko for gjentakelse, som konkrete forebyggende tiltak.

- Reiseoperatører som sender norske frivillige til å jobbe med barn i utlandet, får i dag ingen krav om å etterspørre vandelsattest. De kan be om det, men de ikke. Det er et paradoks at man må ha politiattest for å jobbe med barn i Norge, men at det ikke trenger å kreve noen forhåndssjekker for å jobbe utenlands. Hvorfor finnes det ingen offentlig kvalitetssikring av operatører som sender nordmenn for å jobbe med barn i utlandet? 

- Mye gjøres i dag for å sikre norske barn, men det er ikke nok. Vi må beskytte alle barn mot norske overgripere. Det er hårreisende at norske overgripere kan reise utenlands og bo sammen med barn uten å stoppes eller overvåkes. Hvis du kjører for fort eller i beruset tilstand, kan du miste førerkortet. Hvorfor blir ikke passet inndratt når man forgriper seg på barn? 

Hun legger til,

- Kan norske ambassader ha en kontaktperson som er ansvarlig for barns beskyttelse? Ambassadene våre i utlandet bør være tilstrekkelig informert om barns situasjon i landet og integrere barns beskyttelse inn i sine samarbeid med relevante myndigheter og næringslivet. 

ECPAT Norge er en del av et internasjonalt nettverk av 104 organisasjoner i 93 land, som arbeider med å bekjempe alle former for seksuell utnytting av barn. Flere europeiske ECPAT-organisasjoner lanserte «Don't Look Away»-kampanjen i 2009 for å få større fokus på hva vi som sivilsamfunn kan gjøre for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme. I år melder ECPAT Norge seg på, og oppfordrer dermed den norske befolkningen til å melde ifra til politiet, anonymt eller direkte, dersom de er vitne til noe mistenkelig. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge
ECPAT Norge
C/O Sentralen, PB 183
0102 Oslo

97 54 85 85http://www.ecpatnorge.no

ECPAT er et internasjonal nettverk av organisasjoner som arbeider mot seksuell utnytting av barn. Nettverket ble etablert i Thailand i 1990 og markerte sitt 25-årsjubileum i 2015. Det samme året startet ECPAT Norge sitt viktige arbeid. 

"Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem,"  slår FNs barnekonvensjon fast, og danner grunnlaget for alt av ECPAT Norges arbeid. Barnekonvensjonen er et viktig skritt mot allmenn anerkjennelse av at også barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter.  Kommersiell seksuell utnytting av barn et av de mest alvorlige brudd på barns rettigheter.

I samarbeid med våre 104 søsterorganisasjoner i 93 land, arbeider ECPAT Norge for at seksuelle overgrep skal stoppes før de begås. For å klare dette må kunnskap om sexhandel med barn økes, og sexkjøperne bli stilt til ansvar for sine handlinger.     

ECPAT er i dag den eneste humanitære organisasjonen i verden som dedikerer seg kun til kampen mot seksuell utnytting av barn. Det gjør arbeidet vårt desto viktigere.      

Vår visjon er en verden der barn lever fri for seksuell utnytting. 

Følg saker fra ECPAT Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ECPAT Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ECPAT Norge

Regjeringspartiene øker støtten til ECPATs arbeid for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn6.12.2019 13:43:36 CETPressemelding

Hvert eneste år utsettes millioner av barn for seksuell utnyttelse, og ofte befinner ofrene og overgriperne seg i forskjellige land. Nettet benyttes til deling av overgrepsbilder, seksuell trakassering, grooming og utpressing av barn til å møte overgriperne fysisk i Norge og i utlandet. For å bekjempe disse enorme utfordringene må barn og unge være bedre rustet til å beskytte seg selv og søke hjelp.