Regnskap Norge

Ikke rot bort ubrukt ferie!

Del

Vi nærmer oss slutten av året og mange arbeidstakere har feriedager igjen som de ikke rekker å avvikle før året er omme. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at lovfestet ferie blir gjennomført i løpet av året. – Dersom ikke alle feriedager er avviklet i løpet av året, kan det søkes om å overføre feriedager til året etter. Det er imidlertid noen formaliteter man må passe på, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

Mange arbeidstakere har feriedager til gode som de ikke rekker å avvikle før året er omme. Ubrukt ferie kan med noen forbehold, overføres til neste år.

– Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale å overføre inntil to uker til neste år. Bestemmelser om dette finnes i ferieloven § 7. I tillegg kan arbeidstakere over 60 år ikke overføre den ekstra ferieuka, forklarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Dersom en arbeidstaker har krav på en femte ferieuke, i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, er det avhengig av innholdet i disse avtalene om denne delen av ferien kan overføres til neste år. De fleste tariffavtalene åpner opp for en slik mulighet, men ikke alle.

– Har man hatt 100 % sykefravær eller vært i foreldrepermisjon overføres feriedagene automatisk til neste år.

Kan man få betalt for ferie som ikke er avviklet?

– Etter ferieloven kan man ikke få utbetalt feriepenger for utestående lovfestet ferie. Unntak er dersom man har sluttet i jobben, eller med mindre tariffavtale eller annen avtale sier noe annet, sier Regnskap Norge-direktøren: – Dersom det gjenstår lovfestet ferie som ikke er avviklet ved utløpet av ferieåret, og som ikke er avtalt overført til følgende år, vil det være brudd på ferieloven. Arbeidstaker vil allikevel ikke miste disse feriedagene, og de blir automatisk overført til neste år.

– Det som uansett er viktig nå for alle som har feriedager til gode er enten å få dem avviklet, for eksempel i julehøytiden, eller å søke om å få dem overført til neste år. Dette er som sagt et felles ansvar som både arbeidsgiver og arbeidstaker har, avslutter Aale-Hansen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Viktig med betalingsutsettelse for skatter og avgifter – og renter bør droppes14.12.2021 11:56:08 CET | Pressemelding

De nye tiltakene regjeringen har vedtatt betyr i praksis nedstenging av store deler av næringslivet. Et av tiltakene fra tidligere er utsatt betaling av skatter og avgifter. Dette kan igjen bli aktuelt. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som nå får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den må betales, advarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom