Mattilsynet

Ikke gi kjæledyr i julegave

Del

Mattilsynet mener at dyr ikke bør gis som julegave eller overraskelse til barn. Å eie et dyr er et stort ansvar, og det krever både tid og ressurser å gi dyret et fullverdig liv.

Å gi kjæledyr i julegave er ingen god ide. Husk at det å få et dyr som nytt familiemedlem gir mange gleder, men også mange forpliktelser for at dyret skal ha det godt. 
Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Shutterstock.
Å gi kjæledyr i julegave er ingen god ide. Husk at det å få et dyr som nytt familiemedlem gir mange gleder, men også mange forpliktelser for at dyret skal ha det godt. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Shutterstock.

Dette gjelder alle typer dyr, hund, katt, og også små kjæledyr som hamster, marsvin, kanin, ilder, fugler eller akvariefisk. Den som skal ha omsorgen for et dyr, må ha både kunnskap og interesse for å kunne stelle det godt i mange år.

-De fleste som skaffer seg et kjæledyr vil i utgangspunktet gi dyret et godt liv. Likevel ender mange kjæledyr opp i små bur, der de blir lite stimulert og har liten mulighet for naturlig atferd. Dette er et stort og alvorlig dyrevelferdsproblem, sier seniorrådgiver og veterinær Maria Været Veggeland i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Ting å tenke på før du skaffer deg et kjæledyr

Her er noen punkter familien må  være bevisst på når man vurderer å få et kjæledyr i huset:
• Valget om å skaffe seg et dyr må være godt gjennomtenkt. Er hele familien enige og innstilt på det?

• Dyr krever stell, hver dag, i mange år. En voksen person må ha hovedansvaret for dyret.

• Ifølge dyrevelferdsloven kan barn under 16 år ikke ha et selvstendig ansvar for dyr. Barn kan miste interessen, og da har de voksne ansvaret for at dyret får det stellet det trenger.

• Ikke alle dyr egner seg for barnefamilier. Dyr skal ikke behandles som leketøy.

• Det er ikke gratis å ha et kjæledyr. I tillegg til utgifter til fôr og andre nødvendige ting, kan dyret bli sykt og må behandles av veterinær. Er du innstilt på å betale for det?

• Hva skal du gjøre med dyret i ferier? Har du noen voksne og ansvarlige til å passe det, eller er du villig til å betale for at dyret skal få pass og stell på et dyrepensjonat?

Kontakter

Bilder

Å gi kjæledyr i julegave er ingen god ide. Husk at det å få et dyr som nytt familiemedlem gir mange gleder, men også mange forpliktelser for at dyret skal ha det godt. 
Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Shutterstock.
Å gi kjæledyr i julegave er ingen god ide. Husk at det å få et dyr som nytt familiemedlem gir mange gleder, men også mange forpliktelser for at dyret skal ha det godt. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Shutterstock.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom