Norges Blindeforbund

Ikke alle stemmer blir hørt i den hel-digitale folkeavstemningen i Innlandet

Del

For første gang skal det nå gjennomføres en folkeavstemning i Norge som utestenger flere grupper fra å stemme.

Innbyggerne i Innlandet skal være med å avgjøre om Oppland og Hedmark skal gjenoppstå som fylker -  eller ikke.

- Det er en demokratisk rett å kunne delta i en folkeavstemning, og helt uakseptabelt å bryte dette prinsippet. Dette rammer blant annet mange eldre synshemmede fra å kunne delta i den rådgivende folkeavstemningen i Innlandet som starter i morgen, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

Ifølge Kompetanse Norge har 14 % lav digital kompetanse her i landet. I gruppen over 70 år er dette tallet mye høyere. 600 000 mennesker i Norge er såkalt ikke-digitale. Det vil si ikke har tilgang til eller kan bruke digitale verktøy.

- Norges Blindeforbund reagerer sterkt på at det velges en løsning som utestenger sårbare grupper fra å delta. Vi vil også peke på at kommunene har lovpålagt IKT-opplæring for synshemmede som ikke gjennomføres flere steder, sier Terje André Olsen videre.

Ved avstemningen skal man identifisere seg via ID-porten ved hjelp av Bank-ID eller Min ID. Fylkeskommunen har lovet at de som har behov for det skal få hjelp. Men da er det stor sannsynlighet for at avstemningen ikke blir hemmelig.

- Blindeforbundet vil ha løsninger som fungerer for alle, og vi er selvsagt svært positive til e-valg. Det kan likevel ikke være eneste mulighet når ikke alle er digitale. Når mange fratas muligheten til å delta i en så viktig avstemming får vi et demokratisk problem. Slike avstemninger må kunne gjennomføres både digitalt og på papir, sier Terje André Olsen avslutningsvis.

Kontakter

Bilder

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

23 21 50 00https://www.blindeforbundet.no

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har i tillegg til interessepolitisk virksomhet tre syn- og mestringssenter, et bo- og arbeidssenter, leirer for synshemmede barn, førerhundskoler, punktskrifttrykkeri og internasjonal avdeling og fylkeslag i hvert fylke. 

Følg pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Fersk undersøkelse: 8 av 10 kaster mat fordi holdbarhetsdatoen er uleselig. Det vil Blindeforbundet få en slutt på!15.6.2022 13:24:33 CEST | Pressemelding

I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. En fersk, landsrepresentativ undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund viser at så mange som 8 av 10 kaster mat som man kanskje kunne brukt, som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. En undersøkelse gjort i fjor viser at 1/3 av befolkningen lar være å kjøpe et produkt på grunn av utilgjengelig informasjon.

Førerhundens dag 2022: Førerhund er en viktig hjelper på reise, men strekkmetall er farlig for poter26.4.2022 18:22:39 CEST | Pressemelding

Onsdag 27. april, er det den internasjonale førerhunddagen. I år ønsker Norges Blindeforbund å belyse hvordan førerhunden gjør det enklere for landets ca. 300 førerhundbrukere å leve vanlige, aktive liv og reise på lik linje med alle andre, men samtidig vise ulike utfordringer noen møter. Strekkmetall, eller SKREKKmetall som vi har døpt det, er en av de.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom