Rambøll

Ikke 20 i stil til idrettens holdninger til likestilling

Del
Fram til søndag 26. februar hadde ikke en eneste kvinne fått over 19 i stil i sesongens verdenscup i skihopp, ifølge VG. Herrene hadde derimot fått 19.5 i stil over hundre ganger, og 20 i stil 8 ganger. Ingen kvinne har noen gang fått utdelt denne karakteren i skihopp. Dette til tross for flere toppidrettsutøvere i verdensklasse, blant annet Anette Sagen, Maren Lundby og Thea Minyan Bjørseth.
Kvinner blir betraktet, behandlet og omtalt på en annen måte enn mannlige utøvere. Det viser resultatene av en ny rapport fra Rambøll Management Consulting. Her ved  Aisha Iqbal og Karina Storeng Ikhsani. Foto: Melisa Fajkovic.
Kvinner blir betraktet, behandlet og omtalt på en annen måte enn mannlige utøvere. Det viser resultatene av en ny rapport fra Rambøll Management Consulting. Her ved Aisha Iqbal og Karina Storeng Ikhsani. Foto: Melisa Fajkovic.

Av Karina Storeng Ikhsani og Aisha Iqbal, Rambøll Management Consulting

«Det her har vi pratet om til den store gullmedaljen, men det skjer ingenting», uttalte landslagstrener i skihopp Christian Meyer, da han fikk spørsmål om bruk av poengskalaen. Hoppsjef Clas Brede Bråthen mener dommerstanden må skjerpe seg.  

Så hvorfor er den tilsynelatende lille forskjellen på karakterene 19 og 19,5 så viktig?
La oss forklare.

Det er ikke kvinnene som er problemet

Idrett er en av de viktigste samfunnsarenaene vi har i Norge, og nesten alle barn er innom idretten i løpet av oppveksten. Sammen med skolen er idretten kanskje den største inkluderingsarenaen. Likevel fortsetter forskjellene å eksistere.  

Da dommersjef i skihopp, Ole Walseth, fikk spørsmål om hva kvinnene mangler som gjør at de ikke når toppen, mente han at det er «fryktelig vanskelig å svare på». Det har han rett i, det er fryktelig vanskelig å si hvorfor kvinnene ikke når opp. Men en ting vet vi: Det er ikke kvinnene som er problemet, det er de strukturelle forskjellene.

Vi finner ulik fordeling av økonomiske ressurser til lag og konkurranser, ulik lønn, ulike forventinger og standarder, ulike treningsmuligheter og ulik mediedekning. Alt dette i jenters disfavør og det knyttes til holdninger og stereotypier om hva jenter og gutter kan og bør gjøre.

Så hvorfor er saken om hoppkarakterene så viktig? Jo, fordi det illustrerer det vi finner i rapporten om kvinnelige idrettsutøvere: At de blir betraktet, behandlet og omtalt på en annen måte enn mannlige utøvere. Det viser at det er først når noen påpeker at det er på tide med endring at noe faktisk endrer seg. Kun dager etter karakterbruken ble kritisert, fikk tyske Katharina Althaus tildelt sesongens første 19,5 fra ikke bare én, men to dommere da hun vant gull i VM. Var det fordi hun plutselig hoppet bedre? 

Hvorfor tillater vi oss å være ignorante?

Holdninger endrer seg når forskjellsbehandling og strukturell diskriminering synliggjøres. Vi reproduserer holdninger og stereotypier helt til noen eller noe får oss til å revurdere egen atferd.  

Det er viktig å påpeke at det finnes mange initiativer for å fremme likestilling i norsk idrett, inkludert tiltak som skal bidra til holdningsendring. Eksemplene vi finner på tiltak for å øke deltakelse av kvinner som utøvere i mannsdominerte idretter, eller som trenere og ledere, er ofte kampanjer, ledernettverk og mentorordninger. Selv om tiltakene også har et holdningsendrende fokus, er det ofte rollemodellfokuset som trumfer.  

Rollemodeller kan være med på å sette likestilling på dagsorden. Likevel setter vi spørsmålstegn ved tiltakenes karakter, da de fleste tiltak for kjønnsbalanse og likestilling i idretten i bunn og grunn handler om å lære opp jenter til å navigere i en mannsdominert idrettsverden.

Igjen repeterer vi poenget over: Problemet er ikke at jentene ikke er motiverte eller dyktige nok, eller at de trenger en mentor for å heve ambisjoner. Problemet bunner i strukturer som ikke tillater jenter å gjøre suksess når de bare er seg selv.   

Når jentene drar fra på andre arenaer, som i skolen eller i arbeidslivet, tas det raskt grep og settes inn store ressurser for å utjevne kjønnsforskjellene. Det skapes et helhetlig fokus med forskning, politikk og følges opp med midler. Men vi makter ikke gjøre det samme for jentene idretten; en arena som kan være like viktig for de som deltar.

Hvem har ansvaret for å endre holdningene?

Hvis vi begynner med å fordele ressurser rettferdig, vil dette vise at jenter verdsettes på lik linje som gutter. Barn i idretten, som enda ikke er opptatt av kjønn og diskriminering, vil oppleve likestilling i praksis. Dette vil være med på å forme fremtidige idrettsutøveres holdninger.

Hvem skal legge til rette for disse strukturelle endringene, rettferdig fordeling av ressurser og til syvende og sist, holdningsendringer?

Vi mener at vi må starte på toppen. Øremerkede midler til likestilling og kjønnsbalanse er et godt virkemiddel. Videre har Norges idrettsforbund og andre organisasjoner et ansvar for å følge opp dette prioriterte området og bruke midlene og kunnskapen fra rapporten til å omsette teori til praksis. Til slutt faller ansvaret på ledere, trenerne, dommerne og de frivillige som jobber med utøvere i alle aldre, til å bevisstgjøre, kompetanseheve og engasjere til endring.

Norske kvinnelige rollemodeller som Sagen, Lundby og Bjørseth er veldig viktige for å forme unge jenters ambisjoner i idretten. Men det er kanskje vel så viktig med mannlige rollemodeller som Meyer og Bråthen, som går i bresjen for endringene som kreves.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kvinner blir betraktet, behandlet og omtalt på en annen måte enn mannlige utøvere. Det viser resultatene av en ny rapport fra Rambøll Management Consulting. Her ved  Aisha Iqbal og Karina Storeng Ikhsani. Foto: Melisa Fajkovic.
Kvinner blir betraktet, behandlet og omtalt på en annen måte enn mannlige utøvere. Det viser resultatene av en ny rapport fra Rambøll Management Consulting. Her ved Aisha Iqbal og Karina Storeng Ikhsani. Foto: Melisa Fajkovic.
Last ned bilde
Fram til søndag 26. februar hadde ikke en eneste kvinne fått over 19 i stil i sesongens verdenscup i skihopp. Kvinnene er ikke probøemet konstaterer Aisha Iqbal og Karina Storeng Ikhsani. Foto: Melisa Fajkovic.
Fram til søndag 26. februar hadde ikke en eneste kvinne fått over 19 i stil i sesongens verdenscup i skihopp. Kvinnene er ikke probøemet konstaterer Aisha Iqbal og Karina Storeng Ikhsani. Foto: Melisa Fajkovic.
Last ned bilde
Sammen med skolen er idretten kanskje den største inkluderingsarenaen. de fleste tiltak for kjønnsbalanse og likestilling i idretten. Likevel handler de fleste tiltak om å lære opp jenter til å navigere i en mannsdominert idrettsverden. Foto: Melisa Fajkovic.
Sammen med skolen er idretten kanskje den største inkluderingsarenaen. de fleste tiltak for kjønnsbalanse og likestilling i idretten. Likevel handler de fleste tiltak om å lære opp jenter til å navigere i en mannsdominert idrettsverden. Foto: Melisa Fajkovic.
Last ned bilde
Karina Storeng Ikhsani. Foto: Melisa Fajkovic.
Karina Storeng Ikhsani. Foto: Melisa Fajkovic.
Last ned bilde
Aisha Iqbal. Foto: Melisa Fajkovic.
Aisha Iqbal. Foto: Melisa Fajkovic.
Last ned bilde

Lenker

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Ny spydspiss innen digitalisering og innovasjon22.3.2023 14:00:00 CET | Pressemelding

Rambøll oppretter eget team for å samkjøre innovasjon, automatisering, teknologi og digital design. Uavhengig av hvor i verden kundene befinner seg, vil enhetlige leveranser ved hjelp av digitalisering gjøre en stor forskjell. Ved å tilby virksomhetene den beste kompetansen og lokal kunnskap har aktører innen det grønne skiftet, som Freyr, valgt Rambøll som partner når de etablerer innovative fabrikker med banebrytende teknologi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom