Norges idrettsforbund

Idrettsstyret godkjenner MMA og thaiboksing som idretter

Del

Idrettsstyret godkjente Mixed Martial Arts (MMA) og Muay Thai (thaiboksing) som nye idretter. Begge idrettene vil nå bli en del av Norges kampsportforbund.

Kjartan Haugen fra Idrettsstyret orienterte om opptak av Thai og MMA under Åpen time i Idrettsstyret 5. april. Foto: Geir Owe Fredheim
Kjartan Haugen fra Idrettsstyret orienterte om opptak av Thai og MMA under Åpen time i Idrettsstyret 5. april. Foto: Geir Owe Fredheim

Norges idrettsforbund ba idrettsmedisinsk etikkutvalg om råd før saken ble behandlet i Idrettsstyret torsdag 4. april. Utvalget skulle vurdere opptak av idrettene etter følgende tre vilkår:

a)       det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter

b)      aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk

c)       aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på

- Denne saken har vært krevende og Idrettsstyret fant det derfor riktig å spørre idrettsmedisinsk etikkutvalg til råds før idrettsstyrets behandling. Idrettsstyrets vedtak har i stor grad hensyntatt utvalgets hovedkonklusjoner, sier idrettspresident, Tom Tvedt.

Etikkutvalget konkluderte med følgene:

«Kampsport med potensiale for skade av hode/hjerne kan sies å være i strid med idrettens grunnverdier. Idrettsmedisinsk etikkutvalg mener derfor ut fra et medisinsk-etisk ståsted, at bevisste og poenggivende slag mot hodet eller kvelning, i utgangspunktet burde være forbudt i alle idretter. I MMA er det tillatt å slå noen som ligger nede, dette strider mot den alminnelige oppfatning av hva som rett og galt.

Utvalget ser ingen gode grunner til at Idrettsstyret skal forskjellsbehandle MMA og thaiboksing, fra andre allerede godkjente idretter som allerede er medlemmer av Norges idrettsforbund, der knockout og kvelning også kan forekomme.»

Utvalget erkjenner at idrettene ikke oppfyller § 1-2 (1) c i NIFs lov, men utvalget påpeker at dette også gjelder andre idretter som allerede er godkjente idretter under Norges idrettsforbund. Utvalget fremhever også betydningen av det å tilhøre et idrettsfellesskap, likebehandling og verdien av å komme innunder felles idrettslige reguleringer.

Idrettsstyret vedtok med et knapt flertall opptak av MMA og Thaiboksing som nye idretter innunder Norges Kampsportforbund.

Bilder

Kjartan Haugen fra Idrettsstyret orienterte om opptak av Thai og MMA under Åpen time i Idrettsstyret 5. april. Foto: Geir Owe Fredheim
Kjartan Haugen fra Idrettsstyret orienterte om opptak av Thai og MMA under Åpen time i Idrettsstyret 5. april. Foto: Geir Owe Fredheim
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom