Norges idrettsforbund

Idrettsforbundet har fått avslag på tegnspråktolker til ekstraordinært idrettsting

Del

Norges idrettsforbund har, til tross for gjentatte forsøk, ikke lykkes med å skaffe tegnspråktolker til det ekstraordinære idrettstinget som gjennomføres 16. og 17. oktober på Scandic Airport hotell på Gardermoen.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix
Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

- Hørselshemmede og døve skal naturligvis kunne delta i samfunnet, og dermed også i idretten, på lik linje med andre, enten dette er som utøvere eller som tillitsvalgte. Mange døve og hørselshemmede opplever dessverre å få avslag på tegnspråktolk på ettermiddag, kveldstid og i helger, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Tegnspråktolker bestilles via Navs tolketjeneste. Tolketjenesten forespør tolker og utlyser samtidig tolkeoppdraget til de tegnspråktolker som jobber freelance. Idrettsforbundet har vært i jevnlig dialog med NAVs tolketjeneste og Døveidrettsutvalget for å fremskaffe tegnspråktolker til det ekstraordinære tinget. Det har dessverre ikke vært mulig å fremskaffe ønskede tolkeressurser.

Krevende å fremskaffe tolker utenfor ordinær arbeidstid

Allerede 22. april i 2020 sendte Norges idrettsforbund ved Norges Døveidrettsutvalg (NDI) frem et brev til Arbeids- og sosialdepartementet hvor den mangelfulle tilgangen til tegnspråktolker ble adressert. I brevet ble det blant annet påpekt et behov for bedre tilgang på tegnspråktolker på ettermiddag, kveldstid og i helgene. Dessverre har ikke tilgangen på tegnspråktolker utenfor ordinær arbeidstid blitt noe bedre.

I høst har dessverre flere møter i Døveidrettsutvalget, webinarer og klubbmøter i idretten, hvor hørselshemmede og døve skulle delta, blitt utsatt eller avlyst på grunn av mangel på tegnspråktolker. Nå er det heller ikke mulig å skaffe tegnspråktolker til det ekstraordinære idrettstinget som gjennomføres til helgen på Scandic Airport hotell på Gardermoen.

- For at døve skal kunne ta del idrettens aktiviteter, er det å være tillitsvalgt, gjennomføre utdanningstiltak, være trener, dommer og leder en naturlig del av idrettshverdagen. Dersom døve skal være integrert og inkludert i det ordinære idrettstilbudet kan det ikke skorte på tilgang på tegnspråktolker, også utenfor ordinær arbeidstid. Her har myndighetene en jobb å gjøre, sier Nils Einar Aas.

Rett til tegnspråktolk er hjemlet i folketrygden

Tegnspråktolkning er viktig for hørselshemmede som har tegnspråk som førstespråk. Tegnspråktolk er en individuell rettighet som hørselshemmede har gjennom folketrygdloven. Døve og hørselshemmedes rettigheter til deltakelse i samfunnet på lik linje med andre er globalt forankret, blant annet gjennom FNs «Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)».

- Denne rettigheten oppfylles dessverre ikke alltid. Likeverdige muligheter for deltakelse i idrett burde være en selvfølge i Norge. Slik er det dessverre ikke. På dette området trengs det derfor et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang til tegnspråktolker i det norske samfunnet, avslutter Aas.

Kontakter

Bilder

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix
Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom