Viken idrettskrets

Idretten er først ut med å møte ny fylkesrådsleder

Del

Fredag lanserte Viken idrettskrets sin regionale anleggsstrategi og overbrakte den i samarbeidsånd til fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. Strategien er viktig, fordi det er store anleggsforskjeller internt i Viken og i landet.

Idretten var først ute med å treffe den nye fylkesrådslederen Siv Henriette Jacobsen. Dette skjedde i forbindelse med at Viken idrettskrets inviterte til en anleggskonferanse hvor 60 idrettsledere og ildsjeler deltok. Fylkesrådslederen mottok idrettskretsens rykende ferske anleggsstrategi sammen med en seremoniell spade.  

– Det er ekstra hyggelig at du valgte idretten som ditt første offisielle oppdrag. Det setter vi stor pris på. Spaden signaliserer at vi ønsker å gå fra ord til handling. Denne skal brukes og brukes godt, sa styreleder Roar Bogerud ved overleveringen av strategien og spaden til Jacobsen.

Store anleggsforskjeller i Norge 

Spaden bør få mange oppdrag, for det er store forskjeller internt i Viken og i Norge. Rapport fra Oslo Economics har vist hvor stor forskjell det er i anleggsdekning i Norge. Forskjellene har vedvart over tid, og det er de tettbebodde områdene som har dårligst anleggsdekning. Idrettskretsen har også vist dette gjennom sin kommuneindeks.    

Hva tenker du om den situasjonen? 

– For det første mener jeg det er bra at idrettskretsen setter fingeren på situasjonen. Det er uheldig at befolkningen i de tettbebodde områdene av Viken har dårligere tilgang til anlegg. Den store utfordringen for oss politikere er at det rett og slett mangler midler til finansiering. Jeg ser med stor forhåpning at regjeringen i Hurdalsplattformen også har sett utfordringen.  Regjeringen ønsker å legge tilrette for at det blir flere anlegg. Blant annet skal momskompensasjonen ved bygg av anlegg bli regelstyrt. Det kan lette på behovet for mellomfinansiering. Men jeg tror at her må vi politikere og idretten finne gode løsninger sammen, sa Jacobsen 

Jacobsen peker også på at fylkeskommunen de siste årene har sett at idrettens behov for involvering ved utbygging av skoleanlegg har vært mer tydelig de siste årene. 

–Vi ønsker at idretten deltar og er involvert. Idrettsrådene er viktige for å ivareta dialogen. Jeg mener også at det vil være spesielt viktig med dialog i tiden som kommer. Vi i fylkeskommunen skal bli bedre på reelle behovsvurderinger, og vi skal ha fokus på bærekraft. Da må vi også snakke sammen oftere, sa Jacobsen 

Viken savner 117 fotballbaner 

Andrè Hansen, rådgiver i idrettskretsen, forteller at det ikke er en nyhet at Viken har landets nest dårligst anleggsdekning, det har en kjent til i lang tid. Han sier at det blant annet betyr at Viken trenger 117 nye fotballbaner for at fylket skal oppnå landsgjennomsnittet.  

– Vi ønsker at en ser på forskjellene med nye øyne. Vi kan ikke lenger fortsette med den samme modellen, selv om den riktignok gitt Norge mange flotte anlegg. I fremtiden må vi gjøre noe annerledes. Vi i Viken idrettskrets mener at én løsning kan være at vårt fylke etablerer et regionalt fond, sa Hansen. 

Mer informasjon om Viken idrettskrets regionale anleggsstrategi:  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2021/sammen-om-flere-og-bedre-idrettsanlegg/ 


BILDE  

Bildetekst: Siv Henriette Jacobsen mottar seremoniell spade sammen med anleggsstrategi fra Viken idrettskrets av styreleder Roar Bogerud 

Kontakter

Bilder

Siv Henriette Jacobsen med spade og anleggsrapporten til VIK
Siv Henriette Jacobsen med spade og anleggsrapporten til VIK
Last ned bilde
Hilde Stokke VIK styret og Siv Henriette Jacobsen
Hilde Stokke VIK styret og Siv Henriette Jacobsen
Last ned bilde
Roar Bogerud, styreleder VIK og Siv Merete Jacobsen
Roar Bogerud, styreleder VIK og Siv Merete Jacobsen
Last ned bilde

Om Viken idrettskrets

Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Strømsveien 80
2010 Strømmen

41 90 01 02https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/

Viken idrettskrets består av ca. 1.500 idrettslag, 51 idrettsråd og 55 særidretter og utgjør om lag 22% av medlemsmassen i norsk idrett.