Statens vegvesen

I sommer blir det vegarbeider på rv. 150 Ring 3 i Oslo

Del

I juni starter Statens vegvesen arbeidet med oppgradering av rv. 150 Storo-lokket. Arbeidene med Storolokket starter rett etter pinse.

Rett etter pinse starter arbeidet med oppgraderingen av Storo-lokket på rv. 150 i Oslo. (Foto: Statens vegvesen).
Rett etter pinse starter arbeidet med oppgraderingen av Storo-lokket på rv. 150 i Oslo. (Foto: Statens vegvesen).

Det blir nattestengt og omkjøring på rampene over lokket. Dette kommer til å vare til januar 2023.

 • Natt til tirsdag – natt til fredag: Kl. 22.00 – 06.00
 • Natt til lørdag: Kl. 22.00 – 08.00
 • Natt til søndag: Kl. 20.00 – 09.00

Storolokket ble åpnet i 1994. Lokket er om lag 135 meter lang og har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. ÅDT (årsdøgnstrafikk) er ca. 51400 (2021). I tillegg viser trafikktellingene at det på rampe mot Sinsen er en ÅDT på 10000, mens det på rampa mot Storo er målt en ÅDT på 6500.

Over lokket er det et signalregulert vegkryss og to trikkespor. I tillegg er det en bru over T-banen like sørvest for lokket. Det er en parallell gang- og sykkelveg på sørvestsiden av lokket.

Storolokket har foruten selve betongkulverten to ramper på vestsiden og to ramper på østsiden hvor det er en langsgående mur mellom rampene og hovedløpet på Ring 3.

Arbeidene som skal gjøres er:

 • Reparasjon av betong
 • Injisering av riss med kalkutfelling i tak
 • Fjerning av støyabsorbenter
 • Etablering av brannbeskyttelse
 • Utskifting av kabelbruer
 • Utskifting av belysning
 • Utskifting av tavle i teknisk rom
 • Utskifting av kumlokk og rammer i trekkekummer med lokk av betong
 • Utskifting av kumlokk og rammer for vann- og avløpskummer
 • Reparasjon av vegskulder
 • Utskifting av enkelte skilt og master/portaler i dagsonen
 • Etablering av variable fartsgrenseskilt i dagsonen

Oppdatert trafikkinformasjon finner du på www.175.no

Se også https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/tunneleroslo/storolokket/

Kontakter

Bilder

Rett etter pinse starter arbeidet med oppgraderingen av Storo-lokket på rv. 150 i Oslo. (Foto: Statens vegvesen).
Rett etter pinse starter arbeidet med oppgraderingen av Storo-lokket på rv. 150 i Oslo. (Foto: Statens vegvesen).
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom