Norsk Arbeidsmandsforbund

I Norge skal arbeidstiden være betalt!

Del

Uttalelse av forbundsstyret Oslo 4. september 2019. Det var med sjokk og vantro Norsk Arbeidsmandsforbund den 20. august 2019 mottok en dom fra Arbeidsretten som stadfester at arbeidsgivere ikke har plikt til å lønne for den tiden det tar en renholder å forflytte seg mellom de forskjellige kundene der de skal utføre sitt arbeid. Det innebærer i praksis at en renholder kan være på jobb i 9 timer pr. dag, men kun ha krav på lønn for 5 av dem. Det innebærer at en full stilling ikke lenger gir full lønn! At dette skal være mulig i Norge 2019 er nesten ikke til å forstå. Dette vil sette arbeidstakers rettigheter flere tiår tilbake i denne bransjen.

Det er NHO, som var LOs motpart i Arbeidsrettens sak, som må stilles til ansvar. De har prosedert sin sak vel vitende om at dette vil ha svært negative konsekvenser for renholderne i privat sektor. Det er ikke overraskende at arbeidsgivere har et avvikende syn på lønn og godtgjørelse for arbeid sett opp mot det arbeidsfolk anser som rimelig. Der imot er det oppsiktsvekkende at deres holdning er at arbeidstid ikke skal lønnes i det hele tatt. Det stadfester mistanken om at NHO i virkeligheten ønsker seg et samfunn der arbeidstakere i praksis er uten rettigheter og må innrette seg etter lunefulle arbeidsgiveres innfall.

Saken om reisetid mellom oppdrag har lenge vært en krevende sak mellom partene. Den har sådd tvil om allmenngjøringsinstituttet og NHO har langt på vei satt en effektiv en stopper for arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i renholdsbransjen. Dette har de greid ved å så tvil om hvordan regelverket skal forstås. Dette har blant annet medført at arbeidstilsynet ikke lenger prioriterer tilsyn i bransjen. Den har også medført at vilkårene for renholdere med tariffavtale, på flere punkter er dårligere enn for renholdere som ikke er omfattet av tariffavtale. Tilliten til at NHO virkelig ønsker en bransje der man konkurrerer på like vilkår er derfor kraftig svekket. At NHO står sammen med oss i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, er etter dette ikke lenger troverdig. At arbeidsgiverne virkelig ønsker en bransje med økt status og høy kompetanse, har blitt ord uten innhold i festtaler.

Norsk Arbeidsmandsforbund vil ikke la denne saken ligge. Flere senere tvistesaker har vist at arbeidstidsbegrepet og prinsippet om at man skal ha lønn for den tiden man står til arbeidsgivers disposisjon, er under angrep. Arbeidsrettens dom har medført betydelig oppstandelse blant våre medlemmer og tillitsvalgte, og den oppfattes med rette som svært urettferdig. Norsk Arbeidsmandsforbund vil derfor bruke tiden godt frem mot neste hovedoppgjør for å endre tariffavtalen på dette punktet. I mellomtiden vil forbundet vurdere hensikten med pågående samarbeidsprosjekter med NHO Service og Handel. Vårt krav er at det ikke skal herske noen tvil om at tiden man benytter for å forflytte seg mellom arbeidssteder er å regne for arbeidstid, og skal lønnes på lik linje med annet arbeid.


Kontakter

Nestleder Brede Edvardsen: 400 11 107
Kommunikasjonsrådgiver Stina Bergsten: 954 49 203

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Sotrasambandet: Det er ikke for sent å snu!5.5.2020 13:34:15 CESTPressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at Statens Vegvesen i en pressemelding 30. april har kvalifisert tre utenlandske selskaper som skal konkurrere om utbyggingen av Sotrasambandet. Dette er et OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid) budsjettert til 17 milliarder kroner. Dette er svært skuffende. Både forbundet og en samlet anleggsbransje har over lang tid bedt regjeringen og Stortinget om å legge til rette for norsk deltakelse i denne anbudskonkurransen. Norsk Arbeidsmandsforbund har vært tydelige på at anbudsgrunnlaget for Sotrasambandet må trekkes tilbake og deles opp i minst 3 entrepriser, slik at norske selskaper får mulighet til deltakelse i dette viktige prosjektet. Vi er ikke mot utenlandsk deltakelse og det må gjerne legges til rette for et samarbeid mellom norske og utenlandske entreprenører for å styrke norsk kompetanse på denne type brokonstruksjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom