Mattilsynet

I dag markeres verdens mattrygghetsdag

Del

I dag, mandag 7. juni, markerer verdens helseorganisasjon WHO World Food Safety Day. Årets tema er «Trygg mat i dag for en god helse i morgen». Her hjemme har Mattilsynet oppsummert status for mattryggheten i vår årsrapport.

Mattryggheten er svært god I Norge, viser Mattilsynets årsrapport for 2020. Det er langt fra tilfelle andre steder i verden, og i dag markerer verdens helseorganisasjon WHO den årlige «World Food Safety Day». Illustrasjonsbildet viser en av Mattilsynets inspektører i arbeid for å sikre mattryggheten (Foto: Mattilsynet).
Mattryggheten er svært god I Norge, viser Mattilsynets årsrapport for 2020. Det er langt fra tilfelle andre steder i verden, og i dag markerer verdens helseorganisasjon WHO den årlige «World Food Safety Day». Illustrasjonsbildet viser en av Mattilsynets inspektører i arbeid for å sikre mattryggheten (Foto: Mattilsynet).

Trygg og næringsrik mat er en forutsetning for god helse. Mattilsynet har som mål å sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann, samt fremme god helse hos planter, landdyr og fisk.

Vår gode mattrygghet er et resultat av flere forhold. Regelverket skal sikre trygg mat til forbrukerne og de aller fleste matprodusentene tar produksjon av trygg mat på alvor og følger reglene. Vi deltar også aktivt i internasjonalt arbeid for å bidra til trygg mat og handel mellom landene.  

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal skriver blant annet dette om mattryggheten i Mattilsynets årsrapport 2020:

«Ved utgangen av 2020 kan vi konstatere at mattryggheten fortsatt er god. Vi har få alvorlige utbrudd av matbåren sykdom takket være innsats av alle ledd i verdikjeden fra jord og fjord til bord. Drikkevannet er trygt og vi er fornøyde med at kommunene, som de største vannverkseierne, har satt utbedring av gammelt ledningsnett høyere på sin dagsorden. 

Framover tror vi bærekraft, omstilling og innovasjon, én-helse og håndtering av hendelser, tillit og nye samhandlingsmønstre vil være viktige utviklingstrekk som vil prege måten vi løser vårt samfunnsoppdrag på».

World Food Safety Day
Verdens mattrygghetsdag arrangeres av verdens helseorganisasjon (WHO) i samarbeid med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Codex Alimentarius. I mange deler av verden er matvarer som inneholder bakterier, virus, parasitter eller kjemiske stoffer ansvarlige for mer enn 200 kjente sykdommer, som kan variere i alvorlighetsgrad fra diare til kreft. I følge statistikk fra WHO ble over 600 millioner mennesker syke i fjor som følge av matbårne sykdommer. Norge har deltatt i arbeidet i Codex Alimentarius siden opprettelsen i 1963 for å bidra inn i det viktige standardiseringsarbeidet for trygg mat på verdensbasis.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mattryggheten er svært god I Norge, viser Mattilsynets årsrapport for 2020. Det er langt fra tilfelle andre steder i verden, og i dag markerer verdens helseorganisasjon WHO den årlige «World Food Safety Day». Illustrasjonsbildet viser en av Mattilsynets inspektører i arbeid for å sikre mattryggheten (Foto: Mattilsynet).
Mattryggheten er svært god I Norge, viser Mattilsynets årsrapport for 2020. Det er langt fra tilfelle andre steder i verden, og i dag markerer verdens helseorganisasjon WHO den årlige «World Food Safety Day». Illustrasjonsbildet viser en av Mattilsynets inspektører i arbeid for å sikre mattryggheten (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom