Eiendom Norge

Hyttemarkedet tilbake til normalen

Del

- Hyttemarkedet er nå tilbake på før-pandemiske nivåer, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Foto: Johnny Vaet-Nordskog.
Foto: Johnny Vaet-Nordskog.

I forbindelse med at mange deler av landet går ut i høstferie nå, har Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no hentet ut ferske tall for bruktomsetningen i hyttemarkedet.

Tallene gjelder for fritidsboligmarkedet hittil i år, til og med uke 38.

Så langt i 2022 er det solgt 4 703 hytter i Norge.

- Dette er tilnærmet like mange som i samme tidsperiode i 2019, men 35 prosent færre enn i samme periode i 2020 og 45 prosent færre enn samme periode i 2021, sier Lauridsen.

- Omsetningen i hyttemarkedet er nå tilbake på nivåene fra før pandemien, sier han.

Unormale pandemivolumer

- Volumet vi målte i hyttemarkedet under pandemien var unormalt og svært sterkt. Det at tallet på omsatte hytter nå er tilbake på 2019-nivå betyr at nordmenn nå kjøper hytter i en takt som er mer normal, sier Lauridsen.

- Under nedstengningen var vi mye hjemme og økte bruken av landets fritidsboliger, i tillegg til at det var store begrensinger på utenlandsreiser. Dette gjorde at pandemien trolig fremskyndet hyttekjøp for mange husholdninger.

- Med den ustabile økonomiske situasjonen vi er inne i nå med høye strømpriser, prisstigning og økte renter er det som ventet at omsetningsvolumet i hyttemarkedet går tilbake til nivåene før pandemien, sier Lauridsen.

Fortsatt rask salgstid

Hittil i år har det blitt lagt ut 6 518 fritidsboliger for salg. Dette er tilnærmet like mange som samme tidsperiode i 2019, men 18 prosent færre enn i 2021.

Det er per 26.september i år 2 270 fritidsboliger ute til salgs, dette er 15 prosent flere enn tilsvarende dato i fjor, men fortsatt et normalt nivå historisk.

Omsetningstiden hittil i år er 52 dager, dette er fem dager mer enn samme periode 2021.

- Sammenlignet med historiske data er omsetningstiden så langt i 2022 svært lav. Til sammenlikning var omsetningstiden på sammen tidspunkt i 2019 71 dager. Det går fortsatt svært raskt å selge en fritidsbolig i Norge, avslutter Lauridsen.

 Ytterligere informasjon:

Vi oppfordrer media til å kontakt lokale eiendomsmeglere i hyttemarkedet rundt om i landet for ytterligere kommentarer om deres lokal markeder.

Om statistikken

Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret.

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Foto: Johnny Vaet-Nordskog.
Foto: Johnny Vaet-Nordskog.
Last ned bilde

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.