Eksfin

Hybride brønnbåter reduserer utslipp med finansiering fra Eksfin

Del

Byggingen av brønnbåter er i rivende utvikling og med ny teknologi er Norge helt i front. Fartøyet MS Harald Martin er den andre hybride brønnbåten som leveres til havbrukskonsernet Nordlaks i år. Statlig finansiering fra Eksfin er med på å drive flåtefornyelsen innen norsk oppdrettsnæring.

SPEKKET MED TEKNOLOGI: Brønnbåtene er spekket med ny energi- og klimateknologi som bruk av LNG-gass, batterier og landstrømtilkobling i stedet for diesel. FOTO: NORDLAKS
SPEKKET MED TEKNOLOGI: Brønnbåtene er spekket med ny energi- og klimateknologi som bruk av LNG-gass, batterier og landstrømtilkobling i stedet for diesel. FOTO: NORDLAKS

Den nye brønnbåten skal frakte levende laks mellom Nordlaks sine land- og sjøbaserte havbruksanlegg og til selskapets slakteri på Børøya i Hadsel. Søsterskipet MS Bjørg Pauline er allerede i drift – begge går på LNG-gass og batterier istedenfor diesel.

Enklere å investere når staten og bankene samarbeider

– Brønnbåtene er spekket med ny energi- og klimateknologi som bruk av LNG-gass, batterier og landstrømtilkobling i stedet for diesel. Det gir oss nødvendig kapasitet for transport, men også for miljøvennlig fjerning av lakselus og økt biosikkerhet. Båtene er både et stort fremskritt og en stor investering for Nordlaks. Ordningen fra Eksfin gir oss forutsigbarheten og betingelsene som gjør store industrielle løft som dette enklere å gjennomføre, sier finansdirektør i Nordlaks, Roger Mosand.

MS Harald Martin har 20 prosent lavere klimagassutslipp enn konvensjonelle brønnbåter. Fartøyet er utstyrt med dynamisk posisjonering (DP) tilpasset arbeid på Nordlaks’ havfarm Jostein Albert – som også har fått finansiell drahjelp av Eksfin.

– Norge trenger store teknologiske og finansielle løft i eksportnæringene våre—ikke minst i havbruksnæringen og i maritim næring. Da må bransjen, bankene og staten jobbe på lag. Jeg har stor tro hva denne typen privat-offentlig finansiering kan utrette for oppdrettsnæringen fremover, sier Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker.

For å kunne investere i de to hybride brønnbåtene har Nordlaks lånt 300 millioner kroner av Eksfin, med garantier fra SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank1 Nord-Norge.

– Havbruksnæringen er sentral for landsdelen vår og brønnbåtene en viktig del av Nordlaks’ verdikjede. Vi ser på Nordlaks som en bidragsyter til økt eksport, men deres virksomhet skaper også arbeidsplasser som fører til en positiv utvikling i våre lokalsamfunn. Nordlaks er et solid konsern som har lang erfaring med brønnbåtdrift, og vi bidrar med finansiering fordi vi har stor tro på bedriften og ønsker å prioritere prosjekter som bidrar til reduserte klimagassutslipp, forteller Trine Gansmoe i SpareBank 1 Nord-Norge.

Muligheter for norsk leverandørindustri

MS Harald Martin inneholder utstyr fra norske selskaper som CFLOW og Kongsberg Gruppen, samt design fra NSK Skip Design.

Halvparten av verdens brønnbåtflåte på 150 skip jobber i Norge. Mange skip er gamle, og Eksfin forventer at flere vil bli byttet ut i årene som kommer.

– At brønnbåtnæringen og Nordlaks driver med en utstrakt grad av flåtefornyelse er viktig for det grønne skiftet. Vi er glade for at det finnes aktører som Nordlaks, som gjør det mulig for oss som designselskap å realisere slike prosjekter, forklarer konsernsjef Mats Nygaard Johnsen i NSK Ship Design i Harstad. - Med MS Harald Martin bidrar Nordlaks til enda mindre utslipp i næringen, samtidig som de gjør de nødvendige forberedelsene for en nullutslipps-drift i fremtiden, legger han til.

Eksfin-sjefen Tone Lunde Bakker er enig:

– Vi har bistått næringen med finansiering av 15 brønnbåter de siste tre årene, og samtlige har gitt norske leverandører betydelige kontrakter. At næringen er innovativ, klima- og miljøvennlig er et konkurransefortrinn, og samtidig en faktor vi vektlegger når vi finansierer norsk eksport, avslutter hun.

Fakta om finansieringsløsningen

Kunde: Nordlaks Transport AS

Fartøy: En hybrid brønnbåt, MS Harald Martin

Design: NSK Ship Design i Harstad

Verft: Tersan Ship Yard i Tyrkia

Lån fra Eksfin: NOK 300 millioner

Løpetid på lånet: 12 år

Garantister: SpareBank1 SR-Bank og SpareBank1 Nord-Norge

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

SPEKKET MED TEKNOLOGI: Brønnbåtene er spekket med ny energi- og klimateknologi som bruk av LNG-gass, batterier og landstrømtilkobling i stedet for diesel. FOTO: NORDLAKS
SPEKKET MED TEKNOLOGI: Brønnbåtene er spekket med ny energi- og klimateknologi som bruk av LNG-gass, batterier og landstrømtilkobling i stedet for diesel. FOTO: NORDLAKS
Last ned bilde
LAVERE UTSLIPP: MS Harald Martin har 20 prosent lavere klimagassutslipp enn konvensjonelle brønnbåter. FOTO: TERSAN SHIPYARD
LAVERE UTSLIPP: MS Harald Martin har 20 prosent lavere klimagassutslipp enn konvensjonelle brønnbåter. FOTO: TERSAN SHIPYARD
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksfin

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) er en statlig forvaltningsbedrift opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Vårt oppdrag er å gjøre norske eksportnæringer finansielt konkurransedyktige i utlandet. Eksfin kan stille statlige lån og garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskaping og sysselsetting.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Vårt styre er ledet av Morten Støver og administrerende direktør er Tone Lunde Bakker.

Nordlaks

Nordlaks er et familieeid havbrukskonsern med base på Stokmarknes i Vesterålen. Konsernet er eid av Inge Berg med familie, og selskapenes aktivitet spenner seg fra avlsarbeid i den ene enden, til salg og markedsføring av produkter av laks i den andre.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom