Statens vegvesen

Hvorfor stenger tunnelene så ofte?

Del

Riksvegtunneler over 500 meter stenger cirka én gang i måneden. Da foretar Statens vegvesen rutinemessig kontroll av det tekniske utstyret og gjennomfører planlagt vedlikehold. Det gjør vi for at trafikantene skal ferdes trygt.

Statens vegvesen stenger de lange tunnelene omtrent månedlig for å kontrollere og vedlikeholde de tekniske installasjonene. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)
Statens vegvesen stenger de lange tunnelene omtrent månedlig for å kontrollere og vedlikeholde de tekniske installasjonene. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)

For trafikantenes sikkerhet er det mye teknisk utstyr i de lange tunnelene.

– Utstyret skal fungere i en normalsituasjon så vel som i en nødsituasjon så vi må være sikre på at det alltid er i orden, derfor kontrollerer og vedlikeholder vi det ofte. Det sier nasjonal tunnelkoordinator i Statens vegvesen, Corinne Chiodini.

I tillegg til at det tekniske utstyret må fungere, er det viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er derfor også en viktig rutine i vedlikeholdsarbeidet.

Planlagt vedlikehold

Entreprenører med spesialkompetanse på tunnelvedlikehold utfører kontroll- og vedlikeholdsarbeidet sammen med Statens vegvesen.

– Det er mange oppgaver som inngår i det vi kaller planlagt, eller såkalt periodisk, vedlikehold, forklarer Chiodini. – Vi gjør imidlertid ikke alt på en gang, men prøver å få gjort flest mulig oppgaver samtidig for å få færrest mulig stenginger.

Det planlagte arbeidet foregår når trafikken er lav, derfor er tunnelene ofte stengt om natta.

Dette gjør vi i tunnelene når de er stengt:

 • Testing av trafikkstyringsutstyr
 • Vasking av overvåkingskameraer
 • Kontroll av nødstasjoner
 • Kontroll av vifter
 • Kontroll av nødstrøm
 • Kalibrering av gassmålere
 • Kontroll av vanntilførsel
 • Tunnelvask
 • Fjerning av slam
 • Inspeksjon av tunnelkonstruksjonen

Utdyping av hver enkelt oppgave finner du her: Tunnelvedlikehold | Statens vegvesen

Vedlikehold av tunneler under 500 meter

Korte tunneler, det vil si de som er under 500 meter lange, har ikke så mye utstyr. I disse tunnelene er det litt mindre krav til overvåking, men også de har behov for normalt vedlikehold.

– Vi kontrollerer blant annet lys og vasker tunnelene etter behov. I tillegg har vi jevnlige inspeksjoner for å se om det finnes løst fjell eller andre skader som kan føre til nedfall i vegbanen, sier Corinne Chiodini i Statens vegvesen.

Andre grunner til at tunnelene er stengt

 • Uforutsette hendelser og ulykker som motorstopp, last som har falt av en henger, punktering, brann i kjøretøy, kollisjon.
 • Utbedring etter skader, feil eller mangler.
 • Beredskapsøvelser hvor Statens vegvesen og nødetatene øver sammen for å bli bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnelen.
 • Store utbedringer og oppgraderinger.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Statens vegvesen stenger de lange tunnelene omtrent månedlig for å kontrollere og vedlikeholde de tekniske installasjonene. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)
Statens vegvesen stenger de lange tunnelene omtrent månedlig for å kontrollere og vedlikeholde de tekniske installasjonene. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)
Last ned bilde
Det er viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er en viktig rutine i tunnelvedlikeholdet. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)
Det er viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er en viktig rutine i tunnelvedlikeholdet. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom