Husbanken

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene?

Del

Det skal et nytt prosjekt søke svar på. Husbanken og Distriktssenteret har invitert 12 kommuner å bidra i prosjektet med å dele erfaringer, finne nye løsninger, gi innspill til utvikling av virkemidler, identifisere barrièrer for bygging av boliger og realisere konkrete prosjekter.

Andelen eldre vil øke sterkt i årene frem mot 2030, særlig i de mindre distriktskommunene.

- Men mange bor i boliger som ikke passer for eldre. Dette vil bli utfordrende for kommuner hvor boligbygging kan være ulønnsomt og boligkjøp er forbundet med risiko for boligprisfall, sier prosjektleder i Husbanken, Birger Jensen.

Bo hjemme?

Det er et sentralt mål i boligpolitikken at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må boligmassen tilpasses eldres behov, både for å gi økt livskvalitet for beboerne og for å lette presset på kommunens helse- og omsorgssektor.

Husbanken og Distriktssenteret har derfor gått sammen om prosjektet «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene» for å se på hvordan kommunene kan legge til rette for å utvikle tilbudet av aldersvennlige boliger og bomiljø.

- Husbanken og Distriktssenteret har tidligere samarbeidet om prosjektet Boligetablering i distriktene i 2012 til 2014, og har gode erfaringer fra det, sier Trude Risnes i Distriktssenteret.

Hvilke kommuner er med?

Disse kommunene er med: Kautokeino, Beiarn, Herøy i Nordland, Grong, Vanylven, Stryn, Ullensvang, Iveland, Vinje, Våler i Innlandet, Kongsvinger og Engerdal.

Fra kommunene deltar de som har ansvar for kommuneplanlegginga og ledere på helse- og omsorgsfeltet.

- Kommunene er valgt ut for å gi et geografisk representativt utvalg. Det er kommuner som har opplevd stagnasjon på boligmarkedet og har utvist et engasjement på området. Kommunene som deltar i nettverket, deres erfaringer og utfordringer er en viktig kilde til kunnskap, sier Jensen.

Hvis du vil se dette innholdet fra resources.mynewsdesk.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Husbankens prosjektleder Birger Jensen.

Hva skal vi gjøre?
Prosjektet skal bidra til å utvikle kunnskap om helhetlig bruk av virkemidler. Det skal også vurdere eksisterende virkemidler, hvordan de best kan fungere i lys av utfordringer for mindre distriktskommuner/kommuner med tynne (stagnerende) boligmarkeder. Prosjektet har også mål om å prøve ut tiltak.

- Vi skal identifisere flaskehalser for aldersvennlig boligutvikling og gi råd om hvordan kommunene kan koble eldreboligpolitikken til overordna samfunnsplanlegging, stedsutvikling og folkehelsearbeid, sier Risnes.

Det er et mål å utvikle metoder, få frem virkemidler og verktøy i form av bedre arealplaner, samfunnsplaner, konkrete prosjekter eller tiltak. Prosjektet skal også søke nye, framtidsrettede løsninger, der sosiale boformer/shared living kan inngå.

- Prosjektet skal særlig rette seg mot kommuner med stagnerende og ensidige boligmarkeder, men også bidra til læring og sikre overføringsverdi til kommuner generelt, sier Jensen.

- Deltakerkommunenes behov blir særlig viktig i utvikling av innholdet, sier Risnes.

Arbeidet vil bli fulgt opp av Husbanken og Distriktssenteret i samarbeid med Agenda Kaupang som bidrar med prosess-støtte og dokumentasjon av tilbudet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom