Husbanken

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene?

Del

Det skal et nytt prosjekt søke svar på. Husbanken og Distriktssenteret har invitert 12 kommuner å bidra i prosjektet med å dele erfaringer, finne nye løsninger, gi innspill til utvikling av virkemidler, identifisere barrièrer for bygging av boliger og realisere konkrete prosjekter.

Andelen eldre vil øke sterkt i årene frem mot 2030, særlig i de mindre distriktskommunene.

- Men mange bor i boliger som ikke passer for eldre. Dette vil bli utfordrende for kommuner hvor boligbygging kan være ulønnsomt og boligkjøp er forbundet med risiko for boligprisfall, sier prosjektleder i Husbanken, Birger Jensen.

Bo hjemme?

Det er et sentralt mål i boligpolitikken at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må boligmassen tilpasses eldres behov, både for å gi økt livskvalitet for beboerne og for å lette presset på kommunens helse- og omsorgssektor.

Husbanken og Distriktssenteret har derfor gått sammen om prosjektet «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene» for å se på hvordan kommunene kan legge til rette for å utvikle tilbudet av aldersvennlige boliger og bomiljø.

- Husbanken og Distriktssenteret har tidligere samarbeidet om prosjektet Boligetablering i distriktene i 2012 til 2014, og har gode erfaringer fra det, sier Trude Risnes i Distriktssenteret.

Hvilke kommuner er med?

Disse kommunene er med: Kautokeino, Beiarn, Herøy i Nordland, Grong, Vanylven, Stryn, Ullensvang, Iveland, Vinje, Våler i Innlandet, Kongsvinger og Engerdal.

Fra kommunene deltar de som har ansvar for kommuneplanlegginga og ledere på helse- og omsorgsfeltet.

- Kommunene er valgt ut for å gi et geografisk representativt utvalg. Det er kommuner som har opplevd stagnasjon på boligmarkedet og har utvist et engasjement på området. Kommunene som deltar i nettverket, deres erfaringer og utfordringer er en viktig kilde til kunnskap, sier Jensen.

Husbankens prosjektleder Birger Jensen.

Hva skal vi gjøre?
Prosjektet skal bidra til å utvikle kunnskap om helhetlig bruk av virkemidler. Det skal også vurdere eksisterende virkemidler, hvordan de best kan fungere i lys av utfordringer for mindre distriktskommuner/kommuner med tynne (stagnerende) boligmarkeder. Prosjektet har også mål om å prøve ut tiltak.

- Vi skal identifisere flaskehalser for aldersvennlig boligutvikling og gi råd om hvordan kommunene kan koble eldreboligpolitikken til overordna samfunnsplanlegging, stedsutvikling og folkehelsearbeid, sier Risnes.

Det er et mål å utvikle metoder, få frem virkemidler og verktøy i form av bedre arealplaner, samfunnsplaner, konkrete prosjekter eller tiltak. Prosjektet skal også søke nye, framtidsrettede løsninger, der sosiale boformer/shared living kan inngå.

- Prosjektet skal særlig rette seg mot kommuner med stagnerende og ensidige boligmarkeder, men også bidra til læring og sikre overføringsverdi til kommuner generelt, sier Jensen.

- Deltakerkommunenes behov blir særlig viktig i utvikling av innholdet, sier Risnes.

Arbeidet vil bli fulgt opp av Husbanken og Distriktssenteret i samarbeid med Agenda Kaupang som bidrar med prosess-støtte og dokumentasjon av tilbudet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg saker fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom