Nærings- og fiskeridepartementet

Hvordan motiveres ansatte og studenter til å kommersialisere sin forskning?

Del

Menon Business Economics har på oppdrag for NFD levert en rapport som ser nærmere på hvordan vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler i Norge motiveres for å kommersialisere sin forskning.

- Forskning kan skape store verdier for samfunnet, men det er først når forskningsresultater kommersialiseres at det bidrar til å skape arbeidsplasser. Gode kompetansemiljøer øker også konkurransekraften for næringslivet og gjør det mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Norge. Nettopp derfor vil regjeringen motivere vitenskapelig ansatte og studenter til å kommersialisere sin forskning, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utredningen er gjort i samarbeid med NIFU og Hans Hvide ved UiB. Formålet med utredningen er å få mer kunnskap om hvordan dagens insentiver for kommersialisering av forskningsresultater i Universitets- og høyskolesektoren virker, og om det er behov for å gjøre endringer i dagens insentivstruktur. Rapporten sammenligner norske insentiver rettet mot faglig personale med tilsvarende innretninger i andre relevante og sammenlignbare land. Rapporten inneholder også forslag til endringer i lovverk og policy/strategi.

Mandatet for utredningen er utformet i samråd med Kunnskapsdepartementet.

Departementet vil nå gå igjennom og vurdere utredningens anbefalinger. Vi vil i dette arbeidet legge opp til muligheter for innspill fra relevante aktører og miljøer. 

Rapporten finner du her. 

Kontakter

Dokumenter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom