Av-og-til

Hver sjette nordmann kjenner foreldre som drikker for mye foran barna

Del

– Disse foreldrene risikerer at alkoholen overskygger en ellers hyggelig sommer for barna, advarer Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til.

– Om du ser et barn som har det vanskelig, er det viktig at du tar grep, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.
– Om du ser et barn som har det vanskelig, er det viktig at du tar grep, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til, kommer det frem av 16 % kjenner til foreldre som de mener drikker for mye med barna til stede. Blant kvinner og voksne i alderen 35-44 svarer 19 % det samme.

Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud mener tallene er høye.

– Dette gjelder nesten hver femte person i aldersgruppen som ofte er småbarnsforeldre selv. Det bekymrer meg at tallet er så høyt, samtidig viser undersøkelsen at bevisstheten om alkohol og barn er sterk hos flere, sier hun.

Preger sommeren for mange

På landsbasis vokser nesten ett av ti barn opp i en familie der én eller begge foreldrene sliter med alkohol.

– Altfor mange barn får sommerferien ødelagt av foreldrenes drikking. Det er viktig å huske på at det ikke kun gjelder de som har et uttalt alkoholproblem i familien. Ofte skal det ikke mer til enn én eller to ubehagelige episoder før barnet blir urolig og bekymrer seg for at det skal skje igjen, advarer Eriksrud.

Synes man bør si ifra

I undersøkelsen svarer flertallet (63 %) at man bør ta opp alkoholbruken med den det gjelder. Av de som svarte at de hadde sett foreldre som drakk for mye, oppgir 38 % at de gjorde nettopp det. 23 % svarer at de er usikre på hva man bør gjøre i en slik situasjon.

Randi Hagen Eriksrud berømmer de som tar affære på barnets vegne.

– Om du ser et barn som har det vanskelig, er det viktig at du tar grep. For barn som vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye, kan det å bli sett av en trygg voksen bety alt, sier hun.

Slik kan du hjelpe

  • Dersom du er til stede i en situasjon der en forelder drikker for mye foran barnet sitt, kan du prøve å snakke med vedkommende på en rolig og diskré måte. Dersom denne personen allerede er for beruset til at det går an å ha en normal samtale, er det best å vente til dagen etter og heller prøve å skjerme barnet mest mulig.
  • Dersom du er bekymret for at et barn ikke har det bra hjemme, er det viktig å vise at du bryr deg. Spør barnet om hvordan det går, og gi det tid og omsorg.
  • Inviter barnet med på familieaktiviteter som grilling, en tur på stranda eller spillkveld.
  • Dersom du er usikker på hva du skal gjøre, eller mistenker at situasjonen er akutt, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Der kan du få råd og hjelp fra fagpersonell.

Om undersøkelsen*:

Spørsmål 1: Har du noen gang i løpet av de siste 3 årene lagt merke til foreldre i din omgangskrets som du synes drikker for mye alkohol når barnet/barna deres er til stede?

Total

Mann

Kvinne

18-34 år

35-54 år

55 år og eldre

Antall intervju

1011

494

517

318

365

328

Ja

16 %

13 %

19 %

13 %

23 %

11 %

Nei

80 %

84 %

76 %

83 %

75 %

82 %

Vet ikke

4 %

3 %

5 %

4 %

2 %

7 %

Spørsmål 2 (kun stilt til de som svarte ja på spørsmål 1): Gjorde du noe for å endre situasjonen?

Total

Mann

Kvinne

18-34 år

35-54 år

55 år og eldre

Antall intervju

164

66

98

48

81

35

Ja, jeg tok det direkte opp med vedkommende

38 %

36 %

39 %

26 %

34 %

57 %

Ja, jeg hintet om det

28 %

36 %

22 %

32 %

24 %

29 %

Ja, jeg har reduserte eget alkoholinntak for å dempe situasjonen

37 %

37 %

37 %

34 %

34 %

47 %

Ja, jeg kontaktet hjelpeapparatet

5 %

5 %

5 %

1 %

8 %

3 %

Nei, det hører privatlivet til

9 %

16 %

5 %

12 %

7 %

11 %

Nei, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre

16 %

12 %

20 %

19 %

19 %

9 %

Vet ikke

7 %

6 %

7 %

4 %

11 %

0 %

 Spørsmål 3 (stilt til alle): Hva mener du man bør gjøre dersom man synes at en forelder i omgangskretsen drikker for mye alkohol når barnet/barna er til stede?

Total

Mann

Kvinne

18-34 år

35-54 år

55 år og eldre

Antall intervju

1011

494

517

318

365

328

Man bør ta det direkte opp med vedkommende

63 %

63 %

64 %

57 %

72 %

61 %

Man bør redusere eget alkoholinntak for å dempe situasjonen

27 %

26 %

28 %

33 %

29 %

21 %

Man bør gjøre noe, men jeg er usikker på hva

23 %

19 %

26 %

31 %

22 %

16 %

Man bør kontakte hjelpeapparatet

11 %

11 %

12 %

19 %

11 %

6 %

Man bør ikke gjøre noe, det hører privatlivet til

3 %

5 %

1 %

5 %

2 %

3 %

Vet ikke

6 %

7 %

5 %

5 %

4 %

9 %

 *Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Av-og-til i mai 2020. Utvalget er landsrepresentativt og består av 1011 respondenter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Om du ser et barn som har det vanskelig, er det viktig at du tar grep, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.
– Om du ser et barn som har det vanskelig, er det viktig at du tar grep, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.
Last ned bilde

Om Av-og-til

Av-og-til
Av-og-til
Torggata 1
0181 Oslo

23 21 45 30http://avogtil.no

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Vi setter fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre. Av-og-til vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Følg saker fra Av-og-til

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Av-og-til på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Av-og-til

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom