PwC Norge

Hvem er best og verst på klimakutt av Norges største bedrifter?

Del

PwCs klimaindeks offentliggjøres tirsdag kl 0830 under Arendalsuka. Den viser hvordan Norges hundre største bedrifter ligger an for å nå Parismålene.

PwC legger frem klimaindeksen ombord på «Statsraad Lehmkuhl»  under Arendalsuka. På arrangementene møtes blant andre klimaministeren, kunnskapsministeren og Norges viktigste ledere.
PwC legger frem klimaindeksen ombord på «Statsraad Lehmkuhl» under Arendalsuka. På arrangementene møtes blant andre klimaministeren, kunnskapsministeren og Norges viktigste ledere.

PwCs klimaindeks: Næringslivet må ta større ansvar for indirekte utslipp

Tirsdag 0830-10 ombord på «Statsraad Lehmkuhl»  

For andre året på rad lanseres Klimaindeksen, en løypemelding på hvor Norges 100 største selskaper står i klimaarbeidet. 

Årets undersøkelse viser at stadig flere kommuniserer tydelig ambisjoner og tallfestede klimamål, men at få snakker om indirekte utslipp fra A-Å. Samtidig er nettopp i forlengelsen av kjernevirksomheten, at en betydelig prosentandel av klimagassutslippene oppstår. 

Har norsk næringsliv god nok kontroll på risikoene og mulighetene i hele verdikjeden? Og kan manglende innsikt bli et hinder for nødvendige klimatilpasninger- og tiltak? 

For å diskutere funnene i årets klimaindeks og utfordringer knyttet til indirekte utslipp, inviterer vi til panelsamtale med noen av Norges fremste ledere. 

Bakgrunn 

PwCs Klimaindeks vurderer selskapenes klimapåvirkning og viser hvilke selskapers klimaregnskap vi kan ha tillit til. Klimaindeksen ser også på hvilke selskaper som kutter utslippene sine i tråd med Paris-avtalen, og den Norske regjeringens klimamål. Undersøkelsen baserer seg på opplysninger fra selskapenes årsrapport.

Grønn kompetansebygging: Hva skal til for å rigge Norge med kunnskapen som trengs?

Tirsdag kl 1030-12 ombord på «Statsraad Lehmkuhl»  

Om arrangementet
I femti år har oljebransjen vært en viktig bærebjelke i norsk økonomi. En bransje som nå skal bygges ned og erstattes av nye, mer bærekraftige næringer. Det skal satses på mer fornybar energiproduksjon og elektrifisering av hele samfunnet. Innenfor ny næringsutvikling blir områder som havvind, hydrogen, batteriteknologi og annen innovasjon viktig. Men er kunnskapsnasjonen Norge godt nok rigget for å levere det som trengs? 

Vi inviterer til en spennende panelsamtale der aktører fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene møter politikere og representanter fra norsk næringsliv. 

  • Hvordan skal vi samarbeide om å bygge fremtidsrettet kompetanse i årene fremover? 

  • Hva er trepartssamarbeidets kompetanseambisjoner? 

  • Og hvordan kan vi utnytte erfaringene og kunnskapen vi har fra næringer som er i ferd med å bygges ned? 

Lær av de beste: Slik bygger du grønn konkurransekraft

Onsdag kl 0830-10 ombord på «Statsraad Lehmkuhl»  


Om arrangementet

For norske selskaper handler det grønne skiftet om å redusere risiko, øke attraktiviteten og bygge verdier for investorer og interessenter. I dette arbeidet blir det vesentlig å ha på plass en god klimastrategi som tar høyde for risiko i hele verdikjeden og som sikrer at bedriften er “future proof.” Årets klimaindeks viser imidlertid at norske virksomheter fortsatt har en vei å gå. 

Skal vi nå målet om netto nullutslipp blir det viktig å lære av dem som allerede gjør mye bra - Norges klimaledere, som ligger et hestehode foran resten av oss. Under dagens seminar har vi invitert en håndfull selskaper, som på hver sin måte inspirerer til endring og utvikling. Med deg får du:

  • En innføring i hvordan selskaper kan utarbeide en klimastrategi som tar høyde for indirekte utslipp: Hvordan kartlegge, finne løsninger og sette mål i tråd med klimaforskningen? Hvordan ligge i forkant av reguleringer og myndighetskrav? Og hvordan komme i gang med Scope 3- rapportering?  

  • Beste praksis caser

Hvordan skal Norge bli mer sirkulært?

Onsdag 10.30-12 ombord på «Statsraad Lehmkuhl»  

Om arrangementet

Vi lever i et bruk og kast-samfunn. Ifølge tall fra SSB kastet nordmenn totalt 12,2 millioner tonn avfall i 2019. 3,2 millioner tonn kom fra byggebransjen, og 2,4 millioner tonn kom fra private husholdninger.

Samtidig har Norge en målsetning om å være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Hvordan få bedriftene til å bruke ting på nytt? Hvordan kan norske kommuner bli en viktig drivkraft i omstillingen? Og hvordan skal myndighetene satse på sirkulær økonomi?

Vi inviterer vi til panelsamtale for å diskutere hva som må til for å gjøre Norge mer sirkulært.Kontakter

Bilder

PwC legger frem klimaindeksen ombord på «Statsraad Lehmkuhl»  under Arendalsuka. På arrangementene møtes blant andre klimaministeren, kunnskapsministeren og Norges viktigste ledere.
PwC legger frem klimaindeksen ombord på «Statsraad Lehmkuhl» under Arendalsuka. På arrangementene møtes blant andre klimaministeren, kunnskapsministeren og Norges viktigste ledere.
Last ned bilde

Lenker

Om PwC Norge

PwC Norge
PwC Norge
Dronning Eufemiasgate 8
0106 Oslo

952 60 000http://www.pwc.no

Våre tjenester omfatter revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift, og juridisk bistand. Kundene våre kommer fra både offentlig og privat sektor, og er i alle størrelser fra de minste lokale til de store og internasjonale.

Følg pressemeldinger fra PwC Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra PwC Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra PwC Norge

Overleverte klimarapport til Erna Solberg på vegne av norsk næringsliv13.10.2020 21:34:40 CEST | Pressemelding

Organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere samler engasjerte toppledere i norske virksomheter på tvers av sektorer med en felles ambisjon om å styrke næringslivets konkurransekraft ved å være en pådriver for at Norge når sine klimamål. PwC Norge har på vegne av Skift utarbeidet en rapport som viser klimaregnskapet til 33 av medlemsbedriftene i Skift. Rapporten ble tirsdag ettermiddag overlevert statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom