Kystverket

Hva skjer om en båt bråstopper i 20 knop?

Del

På oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet ble en skjærgårdsjeep krasjtestet i 20 knop ved Research Institutes of Swedens testbane. Resultatet var skremmende – se videoen her.

En ny test viser at bråstopp med båt i 20 knop kan være svært dramatisk – se video i bunnen av saken. Foto: Løftblikket.no
En ny test viser at bråstopp med båt i 20 knop kan være svært dramatisk – se video i bunnen av saken. Foto: Løftblikket.no

Aldri før har svenske Testfakta AB gjennomført krasjtest av båt. Testen ble gjennomført med 20 knops fart, en hastighet veldig mange norskeide fritidsbåter kan oppnå. Ved en bråstopp i denne hastigheten (37 km/t) ble testdukkene utsatt for krefter tilsvarende 12 ganger egen kroppsvekt.

 – Jeg ble ikke overrasket over dramatikken vi ser ved 20 knop. Men det som bekymrer meg er at mange kjører mye fortere enn dette, sier Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB.

Dukkene som ble brukt i testen skal simulere en vanlig familie på fire, med kroppsvekt på henholdsvis 70 og 35 kilo. Ved hjelp av høyhastighetskameraer får man i testen et brutalt innblikk i hvilke krefter som er i sving. Samtlige av dukkene blir kastet ut av båten.

– Hvert år skjer det alvorlige grunnstøtings- eller kollisjonsulykker med høy fart. En del av disse ulykkene skjer ved nedsatt sikt i mørket, men det er også flere eksempler på ulykker som har skjedd på dagtid. Denne testen viser på en god måte hvorfor det er viktig å løfte blikket, være oppmerksom og avpasse farten etter forholdene, sier Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.

I likhet med 2020 har det også i år vært rekordsalg av fritidsbåter. Mye tyder derfor på at enda flere enn i fjor vil oppholde seg i båt i sommer.

Økt innsats på samfunnsnivå
Løft blikket er en holdningskampanje fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet. Kampanjen har som mål å redusere antall ulykker på sjøen.

I rapporten fra Statens havarikommisjon for transport som ble lagt frem i 2019, kommer det frem at dødsfall som følge av kollisjon eller grunnstøting ofte har sammenheng med stor fart. Rapporten konkluderer også med at halvparten av alle dødsulykker forbundet med fritidsbåt skyldes kantring eller fall over bord. 

Nyttige apper
Kystverket minner båtfolket om at det er mange regler som gjelder på sjøen. Blant annet er det innført nye fartsgrenser, som kan være krevende å ha oversikt over til enhver tid.

– Ikke alle tenker over at det finnes fartsgrenser også til sjøs. På filmen ser vi de alvorlige effektene av en relativt vanlig hastighet på sjøen. Sørg for å ha oppdaterte sjøkart, løft blikket og tilpass farten i sommer. Last ned appen BåtFart, som hele tiden forteller deg hva fartsgrensen er, og som gir deg varsel dersom du kjører for fort, er rådet fra kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Også Redningsselskapet oppfordrer båtfolket til å avpasse farten og tenke sikkerhet i sommer. Gjennom appen RS SafeTrx kan man varsle en nødsituasjon, eller få assistanse fra en redningsskøyte eller en «sjøvenn».

For de yngste, og gjerne kommende båtførere, så har Sjøfartsdirektoratet en egen gratis sjøvett-app kalt Sjøvettspillet, som gir kunnskap om å føre båt på en trygg måte.

Videoer av krasjtesten til fri nedlastning og bruk (trykk på «download» under videovinduet):

Krasjtest med båt, 30 sekunder i 16:9-format:
https://vimeo.com/567388896/4ebe1066b3

Krasjtest med båt, 30 sekunder i 1:1-format:
https://vimeo.com/567388855/a93891c9e1

Råmateriale krasjtest:
https://vimeo.com/568833770/b40bbcc88a

Videointervju om krasjtesten:
https://vimeo.com/565537002/aab0048c8e
(Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB)

Nøkkelord

Kontakter

Dag Inge Aarhus, avdelingsdirektør, kommunikasjon, Sjøfartsdirektoratet:
Tlf: 95741729 E-post: dia@sdir.no

Einar Arset, Kystdirektør i Kystverket
Tlf: 97664308 E-post: einar.vik.arset@kystverket.no

Oddbjørn Lager Nesje, leder, markedskommunikasjon Redningsselskapet
Tlf: 90873369 E-post: oddbjorn.nesje@rs.no

Bilder

En ny test viser at bråstopp med båt i 20 knop kan være svært dramatisk – se video i bunnen av saken. Foto: Løftblikket.no
En ny test viser at bråstopp med båt i 20 knop kan være svært dramatisk – se video i bunnen av saken. Foto: Løftblikket.no
Last ned bilde
Svenske Testfakta AB har for første gang gjennomført krasjtest av båt. Foto: Løftblikket.no
Svenske Testfakta AB har for første gang gjennomført krasjtest av båt. Foto: Løftblikket.no
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom